Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
78737 Jankowski Edmund (profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; 1849—1938). Trawniki, ich zakładanie i pielęgnowanie. Warszawa, nakł. Składu nasion i narzędzi ogrodniczych Ogrodnik Polski, druk. J. Sikorskiego, 1900,
78738 Jankowski Edmund (profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; 1849—1938). Wady naszych sadów przez ... Redaktora Ogrodnika Polskiego. (Wydawnictwa E. Orzeszkowej i S-ki XII). Wilno, druk. J. Blumowicza, 1881,
78739 Jankowski Edmund (profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; 1849—1938). Wskazówki dotyczące zbioru, przebierania, opakowania i przesyłki owoców oraz przechowania owoców w domu, napisał ... Warszawa, nakł. Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego, druk. J. Sikorskiego, 1899,
78740 Jankowski Edmund (profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; 1849—1938). Zużytkowanie nieużytków napisał ... ogrodnik. (Wydawnictwo Macierzy polskiej, książeczka 24). Lwów, nakł. Macierzy Polskiej, w komisie u Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1885,
78741 Jankowski Edmund (profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; 1849—1938).
78721 Jankowski E.
78720 Jankowski Czesław Borys (artysta malarz, ilustrator; ur. 1862).
78705 Jankowski Czesław (1857—1929). Arabeski. Warszawa, nakł. księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. R. Zamarskiego w Białej, (1884),
78706 Jankowski Czesław (1857—1929). Capriccio. Cykl arabesek. Kraków, G. Gebethner i Spółka, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1889,
78707 Jankowski Czesław (1857—1929). Czeczot i Zan w Leplu. Notatka biograficzna. Podał ... (Nadb. z: Z ziemi pagórków leśnych, z ziemi łąk zielonych. Książka zbiorowa poświęcona pamięci Adama Mickiewicza w stuletnią rocznicę jego urodzin. 1798—1898). Warszawa, druk. Warsz. Tow. Akcyj. Artystyczno-Wydawniczego, 1899,
78708 Jankowski Czesław (1857—1929). Po Europie. Kartki z podróży. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Jana Cotty, 1893,
78709 Jankowski Czesław (1857—1929). Grajek wędrowny. Wiersz ... Warszawa, druk. Jana Cotty, 1886,
78710 Jankowski Czesław (1857—1929). Z notatek turysty. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, b. r. (1891),
78711 Jankowski Czesław (1857—1929). Oszmiana 1385—1830. B. m. b. r.,
78712 Jankowski Czesław (1857—1929). Z pieśni Litwina. Kraków, nakł. Księgarni G. Gebethnera i Sp., druk. Czasu, 1881,
78713 Jankowski Czesław (1857—1929). Poezye. Zeszyt I. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1879,
78714 Jankowski Czesław (1857—1929). Młoda Polska w pieśni, wybór celniejszych poezyi ostatniej doby ułożył ... Warszawa, nakł. G. Gebethnera i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Spółka, druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1898,
78715 Jankowski Czesław (1857—1929). Powiat oszmiański. Materjały do dziejów ziemi i ludzi. Zebrał i wydał ... Część I. Petersburg, nakł. wydawcy, Księgarnia K. Grendyszyńskiego, Kraków, Gebethner i Spółka, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1896,
78716 Jankowski Czesław (1857—1929). Rymów nieco. Kraków, G. Gebethner i Spółka, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1892,
78717 Jankowski Czesław (1857—1929). Sylwetki poetów: I. Rudolf Baumbach, Józef Wiktor Scheffel. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. S. Orgelbranda Synów, 1891,
78718 Jankowski Czesław (1857—1929). Wybór poezyi. Warszawa—Kraków, Gebethner i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897,
78719 Jankowski Czesław (1857—1929).
78704 Jankowski Antoni Ludwik. Essai sur les émissions sanguines. Thése. Montpellier, 1841,
78702 Jankowski Antoni generał (1783—1831).
78703 Jankowski Antoni (z Saratowa).
78701 Jankowski Ambroży.
78700 Jankowski Adolf.
78699 Jankowski Adam.
78697 Jankowski A.
78698 Jankowski A. Adam i Ewa. Krotochwila z muzyką i śpiewami w 2 aktach. Z francuskiego przerobił ... Drugie wydanie. (Naród sobie 4). Poznań, nakł. księgarni A. Cybulskiego, druk. Dziennika Poznańskiego, 1897,