Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
33250 Falkenhagen-Zaleski Piotr (1809—1883). Wysokie ceny płodów ziemskich i domy zleceń rolników. List do redakcyi Gazety Warszawskiéj przez ... Warszawa, u G. Gebethnera i R. Wolffa, druk. J. Glücksberga, 1861,
33251 Falkenhagen-Zaleski Piotr (1809—1883). O domach zleceń rolników, o ich wpływie na rolnictwo, na handel i na rozwinięcie systematu bankowego i kredytowego w kraju naszym. Przez ... Warszawa, u G. Gebethnera i R. Wolffa, druk. Gazety Codziennej, 1861,
33252 Falkenhagen-Zaleski Piotr (1809—1883). O instytucyach kredytowych w kraju naszym, przez ... (Odb. z Gazety Warszawskiej). Warszawa, nakł. G. Gebethnera i R. Wolffa, druk. Gazety Codziennej, 1861,
33253 Falkenhagen-Zaleski Piotr (1809—1883). O spółkach handlowych i przemysłowych, ich zasady, forma i organizacya, ich wpływ i użyteczność przez ... (Odbitka z poszytu styczniowego 1861 r. Roczników Gosp. Krajow.). Warszawa, w komisie G. Gebethnera i R. Wolffa, druk. Józefa Ungra, 1861,
33254 Falkenhagen-Zaleski Piotr (1809—1883). System finansów Lawa i jego zwolennicy. Przez ... Wydanie drugie. Poznań, nakł. autora, druk. J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1879,
33255 Falkenhagen-Zaleski Piotr (1809—1883). Teorya i praktyka banków w zastosowaniu do naszego kraju przez ... (Odb. z Roczników Gospod. Krajowego za grudzień 1861). Warszawa, nakł. b. Towarzystwa Rolniczego, skł. główny u G. Gebethnera i R. Wolffa, druk. Józefa Ungra, 1862,
33256 Falkenhagen-Zaleski Piotr (1809—1883). Uwagi o tegoczesnem zapatrywaniu się na sprawę polską przez Nieznajomego. Berlin, nakł. E. Grossa, druk. braci Grunert, 1861,
33257 Falkenhagen-Zaleski Piotr (1809—1883).
33258 Falkenhorst C. Z dziejów odkrycia Ameryki, opowiadanie historyczne, przełożył z niemiec. Karol Jurkiewicz. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. E. Skiwskiego, 1893,
33259 Falkenhorst C. Czarny możnowładca. Podług szkiców historycznych C. Falkenhorsta skreślił Stanisław Brandowski (przy t. 2 powieści M. Bałuckiego Całe życie głupi, Wiedeń, 1890,
33260 Falkenstein (Constantin) Karl (1801—1855). Johann Heinrich Dombrowski, General der Cavalerie, Senator Woiwode des Königreichs Polen, Ritter des weissen Adlerordens, Commandeur des Königlich polnischen Militairkreuzes, Grosskreuz der Ehrenlegion und der eisernen Krone u. s. w. Von ... (Nadb. z Zeitgenossen). B. m. b. r. (Leipzig, 1839),
33261 Falkenstein (Constantin) Karl (1801—1855). Tadeusz Kościuszko, czyli dokładny rys jego życia, przez..., Sekretarza przy królewsko-saskiéy publicznéy bibliotece w Dreźnie i członka towarzystwa szwajcarskiego umiejętności. Z niemieckiego na język oyczysty przełożony. Z popiersiem bohatera podług oryginału trafioném. Wrocław, u Wilh. Bogumiła Korna, 1827,
33262 Falkenstein (Constantin) Karl (1801—1855). Tadeusz Kościuszko to jest biografia tego bohatéra, przez ... Sekretarza przy królewsko-saskiéj publicznéj Bibliotece w Dreźnie i Członka Towarzystwa umiejętności w Szwajcaryj (!). Pomnożona wielu dodatkami i uwagami z historycznych źródeł czerpanemi przez tłumacza. Drugie wydanie z nowem popiersiem Kościuszki. Wrocław, u Wilh. Bog. Korna, 1831,
33263 Falkenstein (Constantin) Karl (1801—1855). Thaddäus Kościuszko. Dargestellt von... Secretair der königlichen sächsischen öffentlichen Bibliothek zu Dresden, und Mitglied der Allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1827,
33264 Falkenstein (Constantin) Karl (1801—1855). Thaddäus Kosciuszko, nach seinem öffentlichen und häuslichen Leben geschildert von ... Zweite umgearbeitete mit dem Bildniss und Facsimile Kosciuszko's sowie mit neuen Actenstücken vermehrte Auflage. Leipzig, F. A. Brockhaus, 1834,
33265 Falkenstein (Constantin) Karl (1801—1855). Thadée Kosciuszko, dans sa vie politique et intime, par M. ... Traduit de l'allemand et accompagné de notes par M. Charles Forster, ancien secrétaire au cabinet du lieutenant du Royaume de Pologne, membre de plusieurs sociétés scientifiques de Paris, collaborateur de l'Univers Pittoresque. Paris, Firmin Didot Frères, 1839,
33266 Falkenstein (Constantin) Karl (1801—1855).
33267 Falkenstein L. (Freiherr). Der Veteran, oder kurze Darstellung der Feldzüge der Russen in Persien, der Türkei und Polen, und der Holländer gegen Belgien etc. Berlin, 1833,
33268 Falkenstein L. (Freiherr). De Veteraan of de Krygsbedryven der Russen in Persie, Turkye, en Polen. Delft, 1834,
33269 Falkenstein Rudolph (Freiherr, Lieutenant in den Königlich Preuss. Garden). Beschreibung meiner langwierigen Krankheit und endlichen Heilung durch kaltes Quell-Wasser in der Heil-Anstalt zu Graefenberg von ... Berlin, Posen und Bromberg, Druck und Verlag von Ernst Siegfried Mittler, 1838
33270 Falkiewicz J.
33271 Falkiewicz Karol. Choroby zwiriat domasznych. (Wydawnyctwo Narodne, X, 3). Lwiw, nakł. Komitetu, redaktor Sz. Parasiewicz, druk. S. Bednarskoho, 1891,
33272 Falkiewicz Karol. Święty Kazimierz, Patron Polski. Napisał ... (Wydawnictwo Ludowe, rok XI, tomik I: styczeń, ogólnego zbioru książeczka 106). Lwów, nakł. Komitetu Wydawnictwa Dziełek Ludowych, odp. red. Sz. Parasiewicz, druk. Szczęsnego Bednarskiego, 1892,
33273 Falkiewicz Karol. O Konstytucyi Trzeciego Maja. Napisał ..., nauczyciel szkoły im. „Adama Mickiewicza”. Lwów, nakł. redakcji Światełka, druk. Stanisława Chowańca w Stanisławowie, 1891,
33274 Falkiewicz Karol. Monografia powiatu gródeckiego. Gródek, nakł. Gródeckiej Rady Powiatowej, druk. J. Czaińskiego, 1896,
33275 Falkiewicz Karol. Praktyczny nauczyciel, przewodnik dydaktyczno-metodyczny i poradnik dla nauczycieli szkół typu wiejskiego, cz. I—IV. Lwów, druk. Szczęsnego Bednarskiego, 1899 (cz. I—II) — 1900 (cz. III—IV),
33276 Falkiewicz Karol. Program akcyi ku podniesieniu szkolnictwa ludowego w Galicyi. Napisał ... (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, I Druk. Związkowa, 1897,
33277 Falkiewicz Karol. Przewodnik metodyczny do „Początków nauki języka niemieckiego” na klasę IV szkół ludowych. (Biblioteka dla Nauczycieli Szkół Ludowych, t. XXII). Lwów, nakł. Towarzystwa Pedagogicznego, Druk. I Związkowa, 1898,
33278 Falkiewicz Karol. Przewodnik informacyjny po wystawie etnograficznej urządzonej w Tarnopolu na cześć przybycia Jego Ces. Wysokości Najdostojniejszego Arcyksięcia Rudolfa ułożył ... Tarnopol, druk. J. Pawłowskiego, 1887,
33279 Falkiewicz Karol. Rozwój szkolnictwa ludowego w Galicyi w latach 1848—1898. Napisał ... (Pamiątka Jubileuszowa 50 letniego panowania cesarza Franciszka Józefa I). Lwów, I Związkowa Drukarnia, 1899,