Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
78603 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa pogrzebowa na cześć ś. p. Antoniny z Grudzińskich Jenerałowéj Chłapowskiéj, miana w Rombiniu dnia 5 Maja 1857 przez Ks. ... Licen. Teologii św., proboszcza w Kościelcu. Poznań, w Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. M. Zoerna, 1857,
78602 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa podczas nabożeństwa żałobnego za duszę ś. p. X. Karola Antoniewicza Członka Zgromadzenia Jezusowego miana w kościele Dominikańskim w Poznaniu dnia 26 Listopada r. p. 1852. przez X. ... Regensa Seminarium Arcybiskupiego w Poznaniu. Na kilkakrotne żądanie wydrukowana. Dochód na dom sierot katolickich w Poznaniu. Poznań, u J. K. Żupańskego, druk. N. Kamieńskiego i Spółki, 1852,
78601 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Dwadzieścia mów i kazań przygodnych mianych przez Ks. ... licencyata świętej teologii, obecnie biskupa eleuzyńskiego i p. inf., suffragana, officyała i kanonika metropolitalnego poznańskiego. Lwów, nakł. ks. Ottona Hołyńskiego, Drukarnia Ludowa, 1878,
78600 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Otwarty list katolickiego kapłana polskiej narodowości. Poznań, 1863,
78599 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Kościół i państwo chrześciańskie przez ..., biskupa tytul. eleus., byłego sufragana i officyała poznańskiego, asystenta tronu papieskiego, prałata dom. Jego Świątobliwości. Poznań, nakł. i druk. Kuryera Poznańskiego, 1891,
78598 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Kazanie miane w czasie uroczystego nabożeństwa dziękczynnego, z powodu dwudziestopięcioletniego jubileuszu Towarzystwa Pomocy Naukowéj imienia Karola Marcinkowskiego w kosciele Kollegiaty ś. Maryi Magdaleny w Poznaniu dnia 8 lutego 1866. Przez X. ... licen. teol. ś. proboszcza w Kościelcu. (Na żądanie tegoż Towarzystwa do druku podane, a dochód na korzyść jego przeznaczony). Grodzisk, nakł. autora, czcionkami Drukarni Tygodnika Katolickiego (A. Schmädicke), w księgarni J. K. Żupańskiego w Poznaniu, 1866,
78597 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Kazanie miane w czasie uroczystego nabożeństwa odprawionego przy pierwszem walnetn zebraniu Ligi Polskiéj w Kórniku na dniu 10 stycznia 1849. Przez X. ... Poznań, w komisie Księgarni J. K. Żupańskiego, druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1849,
78596 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Histoire de la persécution de l'Eglise catholique en Pruse (1870—1876), par Mgr ... Evêque suffragant de Posen et Gnesen, ancien membre de la Diète de Berlin. Traduite en français par*** revue et precédée d'une introduction par le R. P. Lescoeur, prêtre de l'Oratoire. Bruxelles, H. Goemaere Librairie-Edit. Imprimeur-Pontifical, Paris, chez Bray et Retaux Libraires-Éditeurs, 1879,
78595 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Bezżeństwo kapłańskie w Kościele Katolickim przez X..., Licen. Teol. ś., byłego regensa i profesora seminaryum duchownego Arcybiskupiego w Poznaniu, a obecnie proboszcza w Kościelcu. Część I. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1860,
78594 Janiszewski Jan.
78593 Janiszewski Jan.
78592 Janiszewski J. (z Kijowa).
78591 Janiszewski J.
78590 Janiszewski H. (red.).
78589 Janiszewski Fortunat.
78588 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander).
78587 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). O zanurzaniu (Immersio) i o znaczeniu tego środka w chirurgii zachowawczéj. Skreślił ... Lekarz szpitala Ś-go Jana Bożego w Lublinie, Członek Cesarskiego Towarzystwa lekarskiego kaukazkiego w Tyflisie. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. J. Jaworskiego, (1873),
78586 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). Wycięcie 32-ch centimetrów kiszki cienkiej zakończone wyzdrowieniem. (Resectio intestini tenui cum Enterorrhaphia). Podał ... Kierownik szpitala Ś-go Jana Bożego i Prezes Towarzystwa Lekarskiego w Lublinie. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1888,
78585 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). O wpływie prądu stałego czyli galwanicznego na przebieg i leczenie przewlekłego nerwobólu kulszowego. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1881,
78584 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). Sprawozdanie z Czynności Oddziału Chirurgicznego Szpitala Ś-go Jana Bożego w Lublinie za miesiące: Sierpień, Wrzesień, połowę Października i Grudzień r. 1884 i Styczeń, Luty, Marzec r. b. 1885. Podał kierujący szpitalem ... Czytane na posiedzeniu Tow. Lekarskiego w d. 5 kwietnia r. b. (Odb. z Medycyny). (Warszawa), druk. M. Ziemkiewicza, (1885),
78583 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). Sprawozdanie z czynności Oddziału Chirurgicznego Szpitala Ś-go Jana Bożego w Lublinie za m. Czerwiec i Lipiec r. b. 1884. Podał ... Kierujący szpitalem i Vice-Prezes Towarzystwa Lekarskiego w Lublinie, Członek wielu Towarzystw Lekarskich w kraju i zagranicą. (Odb. z Medycyny). (Warszawa), druk. M. Ziemkiewicza, (1884),
78582 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). Trzy przypadki drgawek jednostronnych (Hémispasme) zwanych inaczej padaczką Jachsena (Epilepsie Jachsonnienne) lub padaczką połowiczną (Epilepsia haemiplegica). (Odb. z Medycyny). B. m. b. r. (Warszawa, 1883),
78581 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). Przypadek mięsaka kostno-torbielowego (osteo-cysto-sarcoma) olbrzymich rozmiarów kości goleniowej prawej. Podał ... Lekarz szpitala Ś-go Jana Bożego w Lublinie. Czytane na posiedzeniu Towarzystwa Lek. Lubelskich d. 4 Maja 1875 r. (Odb. z Medycyny). ( Warszawa), druk. J. Jaworskiego, (1875),
78580 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). II. Przyczynek do terapii niemocy męzkiej (impotentia virilis). (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1881,
78579 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). Przyczynek do operacyi wysokiego czyli nadłonowego cięcia pęcherza moczowego (Sectio alta). Podał ... kierujący szpitalem Ś-go Jana Bożego w Lublinie. (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. Michała Ziemkiewicza, (1886),
78578 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). Przyczynek do kazuistyki chrząstniaków (Enchondromata). (Odb. z Medycyny). Warszawa, druk. J. Jaworskiego, 1873,
78577 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). Mowa pogrzebowa wypowiedziana przez Doktora ... przy pochowaniu zwłok śp. Tomasza Surzyckiego doktora medycyny w Lublinie dnia 12 grudnia 1874 roku. (Odb. z Gazety Lekarskiej). B. m. b. r. (Warszawa 1874),
78576 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). Mowa miana na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego w Lublinie przez Dra ... w d. 4 Sierpnia 1874 r. Warszawa, druk. Gazety Lekarskiej, (1874),
78575 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). Badania nad nowym sposobem leczenia ran, pod wilgotnym strupem krwi bez zmiany opatrunku dokonane w szpitalu Śgo Jana Bożego w Lublinie. Rzecz czytana na posiedzeniu Towarzystwa Lekarskiego w dniu 4 Czerwca 1888 roku przez ... kierownika tegoż szpitala. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1888,
78574 Janiszewski Erazm Lucjan.