Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
33221 Falgorski.
33222 Faligan Ernest. Notice biografique sur Antoine Napoléon Wolski, ingénieur civil par ... (Extrait des Mémoires de la Société Nationale d' Agriculture, 1881). Angers, imp. Lachese et Dalbeau, 1882,
33223 Falimirz Stefan (XVI w.).
33224 Faliński Adalbert. Religions-Unterricht in Tabellen, I. Katechismus für Volks-und Bürgerschulen. Wien, Drescher & Cie., 1891,
33225 Faliński F.
33226 Faliński Jan Stanisław. Bociany, sroki etc. etc. etc. (Paryż), druk. Bourgogne et Martinet, (1840),
33227 Faliński Jan Stanisław. Considérations N° 118. sur les principaux phenomènes de la première menstruation. Tribut Académique présenté et publiquement soutenu à la faculté de médecine de Montpellier, le 18 Août 1834, par ..., de Radom, Palatinat de Sandomir (Pologne), Membre correspondant de la Société chirurgicale de Montpellier; pour obtenir le Grade de Docteur en Médecine. Montpellier, impr. Jean Martel Ainé, 1834,
33228 Falise J. B. Ritus servandus in celebratione Sacrificii Missae; depromtus ex opera ,,Compendiosa Elucidatio” Authore ... Cracoviae, typis Ż. J. Wywiałkowski, 1863,
33229 Falk.
33230 Falk Christoph.
33231 Falk C. J. Die Molken zu Ober-Salzbrunn (Szczawno Zdrój) in Schlesien. Von... Breslau, Druck von Grass, Barth und Comp. (W. Friedrich), 1859,
33232 Falk C. J. Ueber den Vorzug der natürlichen Mineralbrunnen vor den künstlichen nebst einigen Worten über Wirksamkeit und Anwendung des schlesischen Ober-Salzbrunns (Szczawno Zdrój). Als Gebrauchsanweisung beim versandten Brunnen. Breslau, Druck von Grass, Barth und Comp. W. Friedrich), 1857,
33233 Falk F. Abecadło w rysunkach dla dzieci. Mińsk, 1856.
33234 Falk Franciszek ks. dr (1840—1909). Przyjaciel młodzieży katolickiéj, czyli Przykłady czerpane z dziecięcych lat żywota różnych świętych Pańskich jako wzory do naśladowania, praca znanego ... za zezwoleniem autora dla użytku dzieci polskich przetłómaczona przez Ks. W. S. Poznań, nakł. Wydawnictwa ks. Fr. Bażyńskiego (W. Simona), 1880
33235 Falk Fryderyk.
33236 Falk Hermann Eug. Stammbaum der Danziger Familie Falk. V. d. Gegenwart auf d. 15 Jh. zurückgeführt. Danzig, 1886,
33237 Falk J. Karta jeograficzna Gubernii Mińskiej. Mińsk, 1848.
33238 Falk Jeremiasz.
33239 Falk Maksymilian.
33240 Falke Gustaw.
33241 Falke J.
33242 Falken T. Aus dem Tagebuch eines nach Sibirien Verbannten. 2. Aufl. Berlin, Verlag von O. Jahnke, 1869,
33243 Falkenberg.
33244 Falkenberg. Katechizm czyli krótkie zebranie nauki chrześcijańskiej. Królewiec, Hartung, (1834).
33245 Falkenberg Jan (zm. ok. 1430).
33246 Falkenberg Marcin Krzysztof (1728—1801). Krótkie zebranie całey Nauki Chrześciańskiey wyrokami Pisma świętego opatrzone i wydane przez ..., Dyakona przy Kościele Sakheimskim. Królewiec, dostać można w Drukarni Hartunga, 1827,
33247 Falkener Michał (Michał z Wrocławia; ok. 1460—1534).
33248 Falkenhagen Zalewska.
33249 Falkenhagen-Zaleska Maria Teresa z Korzeniowskich.
33250 Falkenhagen-Zaleski Piotr (1809—1883). Wysokie ceny płodów ziemskich i domy zleceń rolników. List do redakcyi Gazety Warszawskiéj przez ... Warszawa, u G. Gebethnera i R. Wolffa, druk. J. Glücksberga, 1861,