Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
90260 Katalogi. Piller Franciszek (zm. 1871) Nakładem Księgarni Franciszka Pillera i Spółki we Lwowie wyszły następujące dzieła, których w tejże dostać można. (Lwów), drukiem Piotra Pillera, (ok. 1853),
3499 Aśnikowski Jan (art. dram., 1800–1849). Popiół Aśnikowskiego. Śpiewki ulubione z opery: Chłop panem milionowym. Exekwowane na uprzywilejowanym k. m. lwowskim teatrze. (Lwów), drukiem Pillerów, 1830,
3500 Aśnikowski Jan (art. dram., 1800–1849). Nowy Popiół, czyli ulubione śpiewki z Chłopa milionowego. Napisane i exekwowane przez... artystę dramatycznego, na uprzywilejowanym k. m. lwowskim teatrze. (Lwów), drukiem Pillerowskim, 1830,
89787 Katalogi. Maniecki Wojciech (1820—1887). Po cenach znacznie zniżonych! Katalog tanich książek polskich wydanych nakładem Drukarni narodowej Wojciecha Manieckiego we Lwowie, ulica Kopernika 1. 7. (Lwów), drukiem i nakładem W. Manieckiego, b. r. (ok. 1880),
89878 Katalogi. Milikowski Jan (1781—1866). Katalog dzieł nakładowych i komisowych księgarni J. Milikowskiego we Lwowie. Ceny w wal. austr. (Lwów), druk. Zakładu narodowego im. Ossolińs., 1860,
76098 Jabłoński Kajetan (1815—1896). Nakładem ... wyszły i są w każdej księgarni do nabycia... (Lwów), druk. Zakładu narod. im. Ossolińskich, b. r. (ok. 1850),
33598 Fedko z nad Pełtwy. Rusin do Polaków. (Lwów), druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, (1848),
60423 Dzieduszycki Maurycy (1813—1877). Instrukcya. (Postanowienia ogólne i szczegółowe, dotyczące korzystania ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz obowiązków pracowników tego zakładu z datą: Lwów 19 listopada 1864). (Lwów), druk. Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1864,
9657 Boznański Feliks (ok. 1793—ok. 1860). Dziś i wczoraj d. 3 Listopada 1848 we Lwowie (przez F B s..). (Lwów), druk. Zakł. Nar. Ossol., (1848),
8966 Bońkowski J. Powiastka. (Lwów), druk. Zakł. im. Ossolińskich, 1848,
13459 Cennik. Cennik drzew owocowych, ozdobowych i roślin wazonowych w Zakładzie Tow. ogrodniczo-sadowniczego we Lwowie ulica Piekarska 1. 24. (Lwów), druk. Wł. Łozińskiego, b.r.,
33852 Feliński Alojzy (1771—1820). Modlitwa („Boże coś Polskę...” Felińskiego oraz) Modlitwa („Z dymem pożarów...” Ujejskiego). (Lwów), druk. W. Szyjkowskiego, (1893),
88084 Katalogi. Bodek Leon. 1893. Katalog dzieł powieściowych, romansów, nowel i innych beletrystycznych, które nabyć można w Księgarni antykwarskiej Leona Bodeka we Lwowie, przy ulicy Ormiańskiej 1. 3. (Narodny Dom). Ceny w walucie koronnej. Dopełnienia do tego katalogu będą wychodzić od czasu do czasu. (Lwów), druk. W. A. Szyjkowskiego, ul. Kopernika 1. 5. (1893),
88080 Katalogi. Bodek Leon. 1894. Katalog dzieł naukowych historycznych polskich, teologicznych, powieściowych, beletrystycznych i ze wszystkich gałęzi literatury które nabyć można w Księgarni antykwarskiej Leona Bodeka we Lwowie przy ul. Ormiańskiej 1. 3. (Dom Narodny). Ceny w walucie koronnej. Dopełnienia do tego katalogu będą wychodzić od czasu do czasu, (Lwów), druk. W. A. Szyjkowskiego, (1894),
9656 Boznański Feliks (ok. 1793—ok. 1860). Czternaście dni rządów bożych na ziemi 27. Marca 1848. (Wiersz). (Lwów), Druk. Staurop., 1848
33851 Feliński Alojzy (1771—1820), Ujejski Kornel. Modlitwa I („Boże coś Polskę...” Felińskiego oraz) Modlitwa II („Z dymem pożarów...” Ujejskiego). (Lwów), druk. S. Bednarskiego, (1892),
89083 Katalogi. Jabłoński Kajetan (1815—1896). Nadzwyczajne doniesienie literackie. Pierwszy katalog tanich polskich książek. Podpisana księgarnia wiedziona chęcią przyczynienia się szanownej czytającej publiczności, postanowiła ceny dzieł swego nakładu tak ułożyć, ażeby ich nabycie każdemu stanowi przystempném uczynić ... (Lwów), druk. Piotra Pillera, b. r. (1847),
110360 B. A. Hej! Gałgany zakupuję, Bo ja papier fabrykuję. (Lwów), druk. Piotra Pillera, (1848),
58427 Drużbacki Erazm Franciszek. Moja myśl. Na korzyść Instytutu Sierot w Przemyślu. (Lwów), druk. Piotra Pillera, (1848),
64831 Gałgany. Hej!Gałgany zakupuję, Bo ja papier fabrykuję. (Lwów), druk. Piotra Pillera, (1848),
2796 Antoniewicz Mikołaj Bołoz (zm. 1885). Do wszystkich. (przez) M. B. (Lwów), druk. Piotra Pillera, (1848),
61063 Dzierzkowski Józef (1807—1865). Pan Hilary Meciszewski i Stowarzyszenie ziemiańskie. (Lwów), druk. Piotra Pillera (1848),
48 A. S. z Korniakowa. Łańcuch pęknął, Vivat! – jęknął, we Lwowie dnia 19 marca 1848. Śpiewka przez S. A. (Lwów), druk. Piotr Piller, (1848)
6335 Bartoszewski Witold. Z Berlina. (Lwów), druk. Pillera, (ok. 1890),
105988 Bieliński Stanisław dr. Odezwa (z datą 23 VI 1889; w sprawie upadłego Towarzystwa Kredytowego Miejskiego we Lwowie; dołączone orzeczenia sądowe). (Lwów), druk. Pillera, (1889),
106386 Kossak Wojciech Horacy, malarz, syn Juliusza Kossaka (1856-1942), Styka Jan. Bitwa Racławicka malowana przez artystów: Wojciecha Kossaka i Jana Stykę. (Lwów), druk. Pillera i Sp., b. r. (ok. 1894-1895),
6345 Bartoszewski Witold. W sprawie politycznego wykształcenia u nas. (Lwów), druk. Piller, (ok. 1890),
15979 Cięglewicz (Cinglewicz, Ciąglewicz) Kasper (1807—1886). Rzecz czerwono-ruska. (Lwów), Druk. Ossolińskich, 1848,
59653 Dworski Aleksander (1822—1908). Sätze aus sämmtlichen Rechts-und Staats-Wissenschaften deren öffentliche Vertheidigung, nach vollendeten strengen Prüfungen zur Erlangung der juridischen Doctorswürde an der k. k. Franzens-Universität zu Lemberg, am 22 December 1849 um 5 Uhr Nachmittags unternimmt. (Lwów), druk. Ossolińskich, (1849),
70942 Grochowalski Zygmunt (zm. 1894, nie: 1902). Głos kata. (Wiersz). (Lwów), Druk. Nar. im. Ossolińskich, (1848),