Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
33131 Fahrordnung. Fahrordnung (XI.) der k. k. General-Direction der österr. Staatsbahnen, für die Strecken: I. Zwardoń-Husiatyn, II. Oświęcim-Podgórze, III. Sucha—Skawina, IV. Grybów— Tarnów, V. Neu-Sandez—Orló, VI. Zagórzany—Gorlice, VII. Drohobycz—Borysław, VIII. Stryj—Lemberg. Giltig v. 1. Juni 1885. Krakau, Selbstverlag der k. k. General-Direction der oesterr. Staatsbahnen, Vereinsbuchdruckerei, 1885,
33132 Fahrordnung. Fahrordnung Beilage zum Fahrordnungshefte XI. giltig vom 1 Oktober 1888. K. K. Eisenbahn-Betriebs-Direction Krakau. Krakau, Selbstverlag der k. k. General-Direction der österreichischen Staatsbahnen, Vereinsbuchdruckerei, 1888,
33133 Fahrordnung. Fahrordnung Beilage zum Fahrordnungshefte XI. a, giltig vom 1. Oktober 1890. Tamże, Druck von A. Koziański, 1890,
33134 Fahr-Ordnung. Fahr-Ordnung für den Verkehr der Personen- und Lastenzüge auf der k. k. ostlichen Staats-Eisenbahn zwischen Oświęcim—Dębica dann Mislowitz—Trzebinia und Szczakowa—Granica. Vom 20 August 1856 angefangen. Gedruckt in der Buchdruckerei des „Czas”. B. m. (Kraków), 1856,
33135 Faifofer Aurelian prof. Pierwsze początki geometryi. Przetłómaczył z włoskiego W. Kwietniewski. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 1897,
33136 Failly (de) Gustave. De Failly Gustave. De la Prusse et de sa domination sous les rapports politique et religieux spécialement dans les nouvelles provinces. Par un inconnu. Paris, Guilbert Libraire, 1842,
33137 Fain Agaton Jan Franciszek (1778—1837).
33138 Fait (Un). Un Fait,
33139 Fait Em. Adam Mickiewicz a Alexander Sergějevič Puškin, největši básníci slovanští. Uwaha od... Praha, nákladem vlastnim, Fr. Kytka, v komisi nakladatelství J. Otty, tiskem v knihtiskárně Politiky, 1886,
33140 Fajans Aleksander (z Warszawy). Monomethylorthodioxybenzolcarbonsäuren und deren Derivate, Inauguraldissertation. Jena, Frommannsche Buchdruckerei, 1880,
33141 Fajans Edward.
33142 Fajans J.
33143 Fajans Maksymilian (1827—1890). Album zawierające Widoki Brzegów Wisły. Serya I. Dedykowane JW. Andrzejowi hr. Zamojskiemu. Litografowane przez ... Warszawa, nakł. autora, w litogr. M. Fajansa, (1854),
33144 Fajans Maksymilian (1827—1890). Kalendarz ścienny chromolitografowany (Fajansa),
33145 Fajans Maksymilian (1827—1890). Wizerunki polskie. Rysował z natury i litografował ... Zeszyt I—XIII (XIV?). Warszawa, nakł. autora, skład gł. w Księgarni H. Natansona, druk. Komisji Rząd. Sprawiedliwości (zesz. XII—XIII), 1851 (zesz. I—VI) — 1857 (zesz. VII—XI) — 1861 (zesz. XII i XIII),
33146 Fajans Maksymilian (1827—1890).
33147 Fajans Maurycy.
33148 Fajenza Joseph. Versuch einer Erklärung über die gewöhnlichsten Gattungen der Tänze und dem Unterricht in denselben. Dem verehrungswürdigen Publikum Lembergs, besonders meinen Gönnern und Freunden gewidmet von ... Tanzlehrer allhier. Lemberg, gedruckt mit Piller'schen Schriften, b. r.,
33149 Fajersztajn J. Polymyositis primaria, przyczynek kliniczny i anatomo-patologiczny. Podał D-r ... Sekundaryusz Lwowskiego Szpitala Powszechnego. (Odbitka z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1899,
33150 Fajersztajn J. Rzut oka na nowsze badania w dziedzinie anatomii układu nerwowego. (Odb. z Gaz. Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1893,
33151 Fajersztajn J. Zakończenia nerwowe w tarczach końcowych żaby (Rana esculenta, Rana temporaria). Przez ... studenta medycyny. (Odbitka z Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego 1889 roku). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1890,
33152 Fajersztajn J.
33153 Fajersztajn J i Kuczyński A. Trzy przypadki białaczki (leukemia) u myszy białej (mus musculus varalba). (Odb. z Gazety Lekarskiej, 1893). Warszawa, 1892 (1893),
33154 Fajersztajn Leon.
33155 Fajersztajn Stanisław.
33156 Fajerwerki.
33157 Fajfer Jan.
33158 Fajgel Franciszek ks.
33159 Fajkomopska Barbara (pseud.).
33160 Fajnbuch. Fajnbuch czyli tabelle do obliczenia ilości czystego złota i srebra w próbach rozmaitych na wagę rossyjską. Warszawa, druk. Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu, 1842,