Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
78723 Jankowski Edmund (profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; 1849—1938). Krzew winny, jego hodowla w gruncie i w budynkach przez ... Z 63 drzeworytami i jedną tablicą. Wydanie drugie znacznie powiększone. Warszawa, nakł. autora, Gebethner i Wolff, druk. J. Sikorskiego, 1885,
78722 Jankowski Edmund (profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; 1849—1938). Krzew winny, jego hodowla w gruncie i w budynkach, przez ... kandydata nauk przyrodniczych, Starszego Ogrodnika Ogrodu Pomologicznego w Warszawie, z 34 drzeworytami. Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, 1877,
78721 Jankowski E.
78720 Jankowski Czesław Borys (artysta malarz, ilustrator; ur. 1862).
78719 Jankowski Czesław (1857—1929).
78718 Jankowski Czesław (1857—1929). Wybór poezyi. Warszawa—Kraków, Gebethner i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897,
78717 Jankowski Czesław (1857—1929). Sylwetki poetów: I. Rudolf Baumbach, Józef Wiktor Scheffel. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. S. Orgelbranda Synów, 1891,
78716 Jankowski Czesław (1857—1929). Rymów nieco. Kraków, G. Gebethner i Spółka, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1892,
78715 Jankowski Czesław (1857—1929). Powiat oszmiański. Materjały do dziejów ziemi i ludzi. Zebrał i wydał ... Część I. Petersburg, nakł. wydawcy, Księgarnia K. Grendyszyńskiego, Kraków, Gebethner i Spółka, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1896,
78714 Jankowski Czesław (1857—1929). Młoda Polska w pieśni, wybór celniejszych poezyi ostatniej doby ułożył ... Warszawa, nakł. G. Gebethnera i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Spółka, druk. W. L. Anczyca i Spółki w Krakowie, 1898,
78713 Jankowski Czesław (1857—1929). Poezye. Zeszyt I. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1879,
78712 Jankowski Czesław (1857—1929). Z pieśni Litwina. Kraków, nakł. Księgarni G. Gebethnera i Sp., druk. Czasu, 1881,
78711 Jankowski Czesław (1857—1929). Oszmiana 1385—1830. B. m. b. r.,
78710 Jankowski Czesław (1857—1929). Z notatek turysty. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, b. r. (1891),
78709 Jankowski Czesław (1857—1929). Grajek wędrowny. Wiersz ... Warszawa, druk. Jana Cotty, 1886,
78708 Jankowski Czesław (1857—1929). Po Europie. Kartki z podróży. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Jana Cotty, 1893,
78707 Jankowski Czesław (1857—1929). Czeczot i Zan w Leplu. Notatka biograficzna. Podał ... (Nadb. z: Z ziemi pagórków leśnych, z ziemi łąk zielonych. Książka zbiorowa poświęcona pamięci Adama Mickiewicza w stuletnią rocznicę jego urodzin. 1798—1898). Warszawa, druk. Warsz. Tow. Akcyj. Artystyczno-Wydawniczego, 1899,
78706 Jankowski Czesław (1857—1929). Capriccio. Cykl arabesek. Kraków, G. Gebethner i Spółka, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1889,
78705 Jankowski Czesław (1857—1929). Arabeski. Warszawa, nakł. księgarni Teodora Paprockiego i S-ki, druk. R. Zamarskiego w Białej, (1884),
78704 Jankowski Antoni Ludwik. Essai sur les émissions sanguines. Thése. Montpellier, 1841,
78703 Jankowski Antoni (z Saratowa).
78702 Jankowski Antoni generał (1783—1831).
78701 Jankowski Ambroży.
78700 Jankowski Adolf.
78699 Jankowski Adam.
78698 Jankowski A. Adam i Ewa. Krotochwila z muzyką i śpiewami w 2 aktach. Z francuskiego przerobił ... Drugie wydanie. (Naród sobie 4). Poznań, nakł. księgarni A. Cybulskiego, druk. Dziennika Poznańskiego, 1897,
78697 Jankowski A.
78696 Jankowski I Gross (Grass?) J.
78695 Jankowski I Gross (Grass?) J. Nowa kucharka oszczędna, poświęcona gospodyniom, z dodatkiem sposobów dystylowania rozmaitych wódek, likworów, araku, rumu, smażenia konfitur i wielu innych wiadomości pożytecznych w domowém gospodarstwie; dzieło ułożone według własnego długoletniego doświadczenia przez ... Warszawa i Wilno, T. Glücksberg, 1837,
78694 Jankowski (wyd. i red.).