Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
3718 Aufruf. Aufruf. (Odezwa donosząca o wyborze członków gminy). Lemberg den 18 März 1862. (Lwów), Poremba,
3719 Aufruf. Aufruf. (Odezwa dotycząca wyboru wydziału dobroczynności). Brody, im April 1862. (Lwów), Poremba,
9670 Boznański Feliks (ok. 1793—ok. 1860). 1. Zdrowa rada dla chorych na francuzką sympatye (!). 2. Ocet czterech złodziei (de quatre Volleurs) preperowany (!) na sposób polsko-konstytucyjny. Napisany przez S. F. B. (Wiersze). (Lwów), Piotr Piller, 1848,
3717 Aufruf. Aufruf. (Odezwa donosząca o wyborze członków gminy). Lemberg, den 18 März 1862. (Lwów), Piller,
86783 Kalendarze. Kalender (Neuer). Neuer illustrirter Kalender. (Lwów), Piller, (1851—1859).
87889 Katalogi. Katalog Biblioteki Kasyna. Katalog Biblioteki Kasyna Narodowego we Lwowie wydany w 1873 r. We Lwowie. (Lwów), Pierwsza Związkowa Drukarnia, (1873),
108489 Kozicki Marian. W smutnej dobie. (Lwów), nakład i wydanie autora, Druk. Narodowa Wojciecha Manieckiego, b. r. (1888),
87681 Katalogi. Katalog (Tymczasowy) X. Wystawy Towarzystwa. Tymczasowy Katalog X. Wystawy Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie 1877/8. (Lwów), nakł. Towarzystwa, druk. A. Waydowicz, (1877),
91624 Katechizm wyborczy. Katechizm wyborczy. (Lwów), nakł. Teodora Krzyżanowskiego, druk. Dziennika Lwowskiego H. Jasieńskiego, b. r. (1869),
71301 Grosz wdowi. Grosz wdowi (Lwów), nakł. Stanisława Woyczyńskiego, Druk. Narodowa W. Manieckiego, b. r.,
88901 Katalogi. Gubrynowicz Władysław (1836—1914) i Schmidt Władysław. Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie poleca następujące książki ozdobnie oprawne na premie dla młodzieży w wieku 5 do 12 lat. (Lwów), nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, b. r.,
72320 Gubrynowicz Władysław (1836—1914) Księgarnia Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie poleca następujące książki ozdobnie oprawne na premie dla młodzieży w wieku 5 do 12 lat. (Lwów), nakł. Księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, b. r.,
7869 Bobek W. ks. Głos oswobodzonych więźniów. (Wiersz, podpisany: Ks. W. B.). (Lwów), nakł. K. Jabłońskiego, druk. M. Poremby, (1848),
65705 Gawronowski Cezar. Świstek, napisał... (Lwów), nakł. Józ. Truszkowskiego, druk. E. Winiarza, (1868),
2207 (Andrássy Juliusz; 1823–1890). Do Ekscelencyi Pana Ministra spraw zagranicznych Austro-Węgierskiego państwa hrabiego Andrassego w Berlinie na kongresie. (Lwów), nakł. Jana Lewickiego, druk. Narodowa W. Manieckiego,
102026 Korotkiewicz Piotr Zachariasz (1803–1873). Mowa religijna miana w kościele OO. Dominikanów we Lwowie 24. Marca 1848 po południu przez Ks. P. Korotkiewicza. (Lwów), nakł. i druk. M. Poremby, (1848),
996 Akademicy. Akademicy lwowscy do akademików wiedeńskich przez swoich deputowanych Leona Słabkowskiego i Władysł. Czerkawskiego. (Lwów), Nakł. Gwardyi akadem., 1848,
47667 Horoszkiewicz Julian (1816—1900). Mowa..., na pierwszem publicznem posiedzeniu zboru ruskiego we Lwowie dnia 15go Czerwca 1848. (Lwów), nakł. Franciszka Pillera, z Druk. Nar. im. Ossolińskich, (1848),
39558 Gnoiński Jan. Uwagi o nowym projekcie akcyzowym. (Odb. Przeglądu). (Lwów), nakł. autora, druk. E. Winiarza, (1888),
41499 H. J. Pienia pośmiertne. (Z datą: Lwów 8 XI 1891). (Lwów), Litografia A. Przyszlak, (1891),
60433 Dzieduszycki Maurycy (1813—1877). Plan Lwowa jakim był w XVIII wieku do r. 1775, skreślił... (Lwów), lit. w c. k. Galic. Drukarni Urzędowej, 1858.
83369 Juventus. Iuventus. Caesareo Regii Gymnasii Leopoliensis ad Dominicanos e moribus et progressu in literis censa exeunte anno scholastico MDCCCXXIII (1823). (Lwów), Josephi Joann. Piller, C. R. Typographi excels. Gub. Regnor. Galic. et Lodomer., (1823),
74656 Instrukcya dla skontrujących. Instrukcya dla skontrujących kasy gmin i zakładów gminnych. (Lwów), I. Drukarnia Związkowa, (ok. 1880),
96117 Kochanowski Jan (1530—1584). Program uroczystego obchodu trzechsetnej rocznicy zgonu Jana Kochanowskiego. (Lwów), I Związkowa Drukarnia, (1884),
40639 Gołuchowski Agenor (1812—1875). (Nekrolog Agenora Gołuchowskiego podpisany przez Radę Szkolną Krajową, z datą: Lwów, 7 VIII 1875, inc: „Po smutnej i niepowetowanéj stracie ...”). (Lwów), I Związkowa Drukarnia, (1875),
91094 Katalogi. Winiarz Edward Józef (1812—1892). Catalog der privilegirten öffentlichen Leih-Bibliothek des Eduard Winiarz (vormals Wild) in Lemberg. Conditions de l'Abonnement. II. Livres français. Warunki abonamentu III. Książki polskie. (Lwów), Gedruckt bei Peter Piller, 1842,
66050 Gedichte (Zwei). Zwei Gedichte aus dem Polnischen. Uebersetzt und mit einem Schlusswort begleitet von L. S. B. m. (Lwów), gedruckt bei M. Poremba, b. r. (1848),
101422 Korecki Leon (ok. 1809–1876). Saetze aus saemtlichen Rechts- und politischen Wissenschaften deren oeffentliche Vertheidigung nach vollendeten strengen Pruefungen zur Erlangung der juridischen Doktorswuerde an der k.k. Franzens-Universitaet zu Lemberg Leo Korecki am 27. Juni um 5. Uhr Nachmittags unternimmt. (Lwów), gedruckt bei J. Schnayder, 1836,
6346 Bartoszewski Witold. W sprawie wyższego uniwersyteckiego wykształcenia kobiet. (Lwów), Gazeta Narodowa, (ok. 1896),
85325 Kalendarz ścienny. Kalendarz ścienny na rok 1862, (Lwów), E. Winiarz, (1861),