Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
33101 Fachmann (Ein). Ein Fachmann,
33102 Fachmann (Ein militärischer). Ein militärischer Fachmann,
33103 Fachowe. Fachowe wykształcenie,
33104 Facilides. Andenken an das am 14. August 1843 gefeierte Jubelfest wegen des hundertjährigen Bestehens der Stadt Neusalz a. O. (Nowa Sól) gewidmet der achtbaren Bürgerschaft von dem Bürgermeister. Grünberg, Druck von Friedr. Weiss,
33105 Facius Johann Friedrich (1750—1825).
33106 Facsimilia. Facsimilia podpisów królów polskich,
33107 Facta. Facta loquuntur. Sprawa decentralizacyi kolei żelaznych dla Galicyi. (Odb. z Nowej Reformy). Kraków, nakł. Nowej Reformy, Druk. Związkowa, 1883,
33108 Facts. Facts and arguments on the subject of Poland. III. May, 1863. B. m. b. r. (1863),
33109 Fadiejew Rostisław Andriejewicz (1824—1883). Der Kriegsschauplatz am schwarzen Meere. Mit Rücksicht auf die Führung eines Schieneweges nach der Krym. Aus dem Russischen übersetzt von Ludwig Sembratowicz. (Aus: Oesterreichische militär. Zeitschrift). Wien, Seidel et Sohn, 1871,
33110 Fadiejew Rostisław Andriejewicz (1824—1883).
33111 Fąfara Julian. Sprawozdanie III c. k. Rady szkolnej okręg. miejskiej ze stanu szkół ludowych król. stoł. miasta Lwowa za rok szkolny 1898—9, zestawił... zastępca c. k. okręgowego inspektora szkół m. Lwowa. Lwów, nakł. c. k. Rady Szkol. Okręg., druk. S. Bednarskiego, 1899,
33112 Fąfara Julian. Historyczny zarys matematyki u starożytnych. (Odb. ze Sprawozdania dyrekcji C. K. Szkoły Realnej w Tarnopolu). Tarnopol, druk. Józefa Pawłowskiego, Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 1884,
33113 Fąfara Julian.
33114 Fąfara Julian i Soleski Józef. Nauka rachunków dla szkół wydziałowych żeńskich na I i II klasę. Wyd. 2. Lwów, nakł. autorów, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1893,
33115 Fąfara M.
33116 Fafulski B. (pseud.?).
33117 Fagiuoli Giovan Battista (1660—1742).
33118 Faguet Emil (1847—1916).
33119 Fahl (Baumeister). Baumeister Fahl,
33120 Fahl i Rogalski Leon. Dzieje Krzyżaków oraz ich stosunki z Polską, Litwą i Prussami, poprzedzone rysem dziejów wojen krzyżowych, czerpane z najlepszych źródeł przez Leona Rogalskiego. Tom I—II. Ozdobione 12 rycinami. Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1846,
33121 Fahle (notariusz w Poznaniu).
33122 Fahll M. Skorowidz Dziennika praw Królestwa Polskiego, od Tomu I. do XXI. włącznie czyli Zbiór wszystkich szczegółów postanowień królewskich i namiestnika królewskiego objętych w tychże Dziennikach Praw; ułożony porządkiem alfabetycznym, z dokładnem odwołaniem się do tomów i stronnic kart, w celu znalezienia natychmiast każdego przedmiotu. Z zezwolenia Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości. Wydanie... Część I—II. Warszawa, nakł. autora, druk. Piotra Baryckiego, 1839,
33123 Faehlman F.
33124 Fahne Anton. Livland. Ein Beitrag zur Kirchen -und Sitten-Geschichte von... mit vielen Holzschnitten (auf 7 Taf.). Düsseldorf, Schaub, 1875,
33125 Fahne Anton. Forschungen auf dem Gebiete der rheinischen und westphälischen Geschichte. Bd. IV—V: Livland und seine Geschlechter. Cöln, J. M. Heberle, 1875—1876,
33126 Faehnrich Antoni Karol. Ważny wynalazek w Rolnictwie za pomocą którego jedno ziarno wydaie z siebie trzysta sześćdziesiąt ziarn, bez pomnożenia nakładów. Przez... Uczyniony i kilkanastoletnim (!) stwierdzony Doświadczeniem. Kraków, nakł. Franciszka Gertnera, druk. Anny Dziedzicki (!), 1808,
33127 Fahrbach Filip (jun.).
33128 Fahreintheilung. Fahreintheilung auf der k. k. priv. galizischen Carl Ludwig-Bahn. Giltig v. 15 Juni 1876 bis auf Weiteres. Wien, H. Engel et Sohn, 1876,
33129 Fahreney F.
33130 Fahrordnung. Fahrordnung auf der k. k. priv. galiz. Carl Ludwig-Bahn. Giltig vom Tage der Eröffnung nach Brody bis auf Weiteres. Wien, Selbstverlag der Gesellschaft, 1869, {für den Personen Verkehr auf den in Galizien und der Bukowina gelegenen Linien. Giltig v. 1 Mai 1892, 1 Situationskarte. Krakau, Druck v. A. Koziański, (1892),}