Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
78924 Janowice Wielkie.
79094 Janovsky Vitězslav (Victor) (1847—1925).
79093 Janovský Victor.
79092 Janovsky Valerius Vladimir.
78919 Janotta Józef.
78918 Janothowa Anna z Oleszczyńskich.
78917 Janotha Natalia Maria Cecylia (1856—1932).
78916 Janota Rudolf dr (lekarz górniczo-hutniczy w Węgierskiej Górce).
78915 Janota Robert i Bednarski Stanisław. Historya c. k. 56 pułku piechoty. Opracowali Robert Janota c.k. podpułkownik i Stanisław Bednarski c. k. porucznik w rezerwie. Wadowice, nakł. i druk. Franciszka Foltyna, 1884,
78914 Janota Michał.
78880 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Bardyjów. Historyczno-topograficzny opis miasta i okolicy. Skreślił. Dr. ... Z mapką i planem zakładu przy zdrojowiskach bardyjowskich. (Odb. z t. XXIX Rocznika Tow. Naukowego Krakowskiego). Kraków, Fr. Grzybowski, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1862,
78881 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Bocian. Opowiadania, spostrzeżenia i uwagi. Zebrał Prof. Dr. ... (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego nieco pomnożona). Lwów, nakł. autora, Drukarnia E. Winiarza, 1876,
78882 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Diplomata monasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam. — Zbiór dyplomów Klasztoru Mogilskiego przy Krakowie. Wydany staraniem i nakładem c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Kraków, w komisie D. E. Friedleina, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1865,
78883 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Grammatyka języka niemieckiego. Kraków, druk. c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1865,
78884 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Gramatyka języka niemieckiego przez Dra ... Zeszyt pierwszy. Pisownia. Odmienianie wyrazów. Składanie szyku. Wydanie trzecie (skrócone). Kraków, druk. Wł. Jaworskiego, 1870,
78885 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Gramatyka języka niemieckiego. Wydanie piąte (skrócone wtóre). Lwów, u Karola Wilda, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1874,
78886 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Gramatyka języka niemieckiego. Wydanie szóste (skrócone trzecie). Lwów, nakł. księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1875,
78887 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Historya naturalna w piśmiennictwie niemieckiém w wiekach dawniejszych. Napisał Prof. Dr ... Przyczynek do znajomości dawniejszego piśmiennictwa niemieckiego. Lwów, nakł. Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika, druk. I Związkowéj drukarni, 1878,
78888 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Jakby można uczyć języka niemieckiego. (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. Towarzystwa pedagogicznego, I Związkowa Drukarnia, 1876,
78889 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Lud i jego zwyczaje zebrał Prof. Dr. ... Zwyczaje świąteczne. (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1878,
78890 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Nieco o zwierzętach pożytecznych w ogóle, a o krecie w szczególności. (Odb. z Kalendarza illustrowanego na rok 1869). Kraków, Wydawnictwo Czytelni ludowej w Krakowie, 1869,
78891 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Obrazki z życia zwierząt spisał Dr ... Koza swojska. Kot domowy. Nieco o psach. Książeczka pierwsza. (Czytelnia dla ludu, dział IV). Kraków, Nowolecki, druk. Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1870,
78892 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Obrazki z życia zwierząt spisał Dr. ... Łoś. Wilk. Książeczka druga. (Czytelnia dla ludu, dział IV). Tamże [Kraków, Nowolecki, druk. Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1870,
78893 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). O potrzebie ochraniania zwierząt pożytecznych. Kraków, druk. Drukarni Uniwersyteckiej, 1866,
78894 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). O potrzebie pism czasowych poświęconych wyłącznie przyrodoznawstwu krajowemu, tudzież badaniom historycznym i starożytniczym. Kraków, Druk. Czasu W. Kirchmayera, 1866,
78895 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Przewodnik w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin. Z mapą i widokiem. Kraków, nakł. Juliusza Wildta, druk. Czasu, 1860,
78896 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Przyczynki do znajomości Tatr. Podał Dr. ... B. m. b. r. (ok. 1865),
78897 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Pożyteczne i szkodliwe ptaki. Według Taczanowskiego, Pietruskiego, Nowickiego, hr. Wodzickiego, Brehma, Rossmässlera, Giebla, Glogiera i innych przez Dr. ... (Artykuł na str. 36—93 książki: Objaśnienie trzynastu tablic gospodarskich A. Hartingera dla użytku szkół ludowych). Lwów, nakł. funduszu krajowego, druk. I Związkowa Drukarnia, 1873,
78898 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Salamandra plamista, czyli Krzeczek plamisty. (Odb. z Kalendarza Illustrowanego na r. 1871). B. m. (Kraków), 1871,
78899 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Historisch-topographische Skizze des Bades Bartfeld und seiner nächsten Umgebung. Von ... k. k. Gymnasiallehrer in Krakau. (Separat-Abdruck aus den Mittheilungen der k. k. Geographischen Gesellschaft, IV Jahrgang 1. Heft). Wien, Druck von M. Auer, 1861,