Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
33070 Fabowski A.
33071 Fabre A.
33072 Fabre Paul. La Pologne et le Saint-Siège du Xe au XIIIe siècle. Par... Extrait de Études d' histoire du moyen âge dédiées à Gabriel Monod. Paris, L. Cerf, 1896,
33073 Fabre Paul André (1809—1871). Mémoire ampliatif pour M. François Stepiński comme administrateur légal de son fils mineur Arthur-Pierre Stepiński contre Son Exellence Monsieur le Maréchal de France Ministre de la Guerre. Cour de Cassation. Chambre des Requêtes. Paris, Imp. Renou et Maulde, (1859),
33074 Fabre Victorin.
33075 Fabricius Dionyssius. Livonicae historiae compendiosa senes. In quatuor digesta partes ab anno millesimo centesimo quinquagesimo octavo usque ad annum MDCX. Curante Gustavo Bergmann P. R. Edito Secunda auctior et emendatior. Stanno Ruiensi CIƆIƆCCXCV. Scriptores rerum Livonicarum, Zweiter Band, Riga und Leipzig, Edvard Frantzen's Verlags-Comptoir, 1848,
33076 Fabricius F., Manke, Pyl, Wehrmann. Die erhaltenen mittelalterlichen Stadtbücher Pommerns. Beschrieben von Oberlandesgerichtsrath Dr. F. Fabricius in Stettin, Oberlehrer Manke in Anklam, Prof. Dr. Pyl in Greifswald und Oberlehrer Dr. Wehrmann in Stettin. (Nadb. z: Baltische Studien, Jg. 46, 1896). B. m. b. r.,
33077 Fabricius Ferdinand.
33078 Fabricius Jadwiga.
33079 Fabricius Karol dr. O kuracyi wodą zimną czyli Naynowsze sposoby leczenia prędko i gruntownie wielu nayniebezpiecznieyszych chorób za pomocą wody zimnéy. Z dwoma dodatkami, obeymującemi przykłady szczęśliwie dokonanych kuracyy za pomocą teyże wody. Z drugiey edycji Dra Fabrycjus na polski język przełożył J(an) Kulesza M. D. Warszawa, nakł. Gustawa Sennewalda, druk. Józefa Węckiego, 1835,
33080 Fabricius Karl Ferdinand (1798—1842). Über das frühere Slaventhum der zu Deutschland gehörenden Ostseeländer von Dr. ... (Odb. z: Jahrbücher des Vereins f. meklenburgische Geschichte u. Alterthumskunde. Jg. 6). Schwerin, 1841,
33081 Fabricius Karl Gustav (1788—1864). Studien zur Geschichte der wendischen Ostseeländer von C. G. Fabricius Bürgermeister zu Stralsund, Mitglied des Herrnhauses des preussischen Landtages. Erstes Heft. Der Congress zu Helsingborg. Berlin, F. Schneider und Comp., Buchdruckerei von Gustav Lange, 1856,
33082 Fabricius Piotr.
33083 Fabroni.
33084 Fabronius Józef.
33085 Fabrucci F. Rozmowy włosko-francuskie. Berlin, 1857,
33086 Fabrucci F. Rozmowy włosko-niemieckie. Conversazioni moderne italiano e tedesca. Berlin, 1857,
33087 Fabrucci F.
33088 Fabrycy (Fabricius, pierwotne nazwisko Kowalski) Piotr jezuita (1552—1622).
33089 Fabryczne. Fabryczne prawo,
33090 Fabryka. Fabryka mydeł i świec łojowych. Uwiadomienie o założeniu i o produktach. W Krakowie dnia 13 Lipca 1815.
33091 Fabryka. Pierwsza Warszawska Mechaniczna Fabryka Podków i Haceli „Podkowa” w Warszawie. Warszawa, druk. W. Kautza, 1898,
33092 Fabryka. Fabryka warszawska stali. Profile wyrobów. Warszawa, w litogr. M. Fajansa, 1885,
33093 Fabryki.
33094 Facciolati Jakub (Theol. Doctor et Philosophiae Professor in Academia Patavina, Seminariique Patavini Praefectus; 1682—1769). Oratio de Sacrae Scripturae studio cum veterum linguarum studiis conjungendo coram E. Cardinali et Episcopo Patavino anno CIƆIƆCCXVIIII (1718) habita Patavii. In Professorum Vilnensium consessu academico Idibus Maiis a. CIƆIƆCCCXIV(1814) a Collegii hujus sodali lecta et Senatus academici iussu typis repetita. Wilno, nakł. Uniwers., druk. Józefa Zawadzkiego, b. r. (1814),
33095 Facciolati Jakub (Theol. Doctor et Philosophiae Professor in Academia Patavina, Seminariique Patavini Praefectus; 1682—1769).
33096 Facecje.
33097 „Facet”. Wesoły kalendarzyk na 1888 rok. wydał Ner. Buch (Buchner Wład.). Warszawa, skład gł. u J. Buchnera, Druk. Kupiecka, 1887,
33098 „Facetka”. Kalendarzyk Humorystyczno-Satyryczny Illustrowany na rok 1899, pod redakcją — wszystkich humorystów świata. Warszawa, druk. i skład główny w Drukarni Lepperta i Sp., (1898),
33099 Facetka. Facetka czyli I to i owo. Z zakulisowego życia niewiast — nie tylko warszawskich zebrał Krokodyl. 1900. Warszawa, druk i skład główny w Drukarni Lepperta i S-ki, (1899),