Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
33040 Fabin Antoni ks. (tłumacz). Katechizm dla wygody kapłanów, metrów nauczających i pożytku prawowiernych, tak dla dzieci jako i dorosłych, z francuzkiego na polski język przełożony. Berdyczów, druk. XX. Karmelitów Bosych, 1816,
33041 Fabin Antoni ks. (tłumacz). Katechizm dla wygody kapłanów, metrów nauczających i pożytku prawowiernych tak dla dzieci, jako i dorosłych z francuskiego na polski język przełożony przez ... kanonika kamienieckiego. Kraków, druk. Jana Maja, 1819,
33042 Fabiński F.
33043 Fabinyi Rudolf (ur. 1849).
33044 Fabiola.
33045 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). De Archiepiscopatu Posnaniensi 1821—1867. Commentatio historica a ... Decano Kempnensi conscripta. Oleśnica, typis A. Ludwig, 1867,
33046 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Dzieje Nowego Przymierza dla użytku parafii baranowskiej porządkiem chronologicznym skreślił ... Proboszcz. Manuskrypt. Oleśnica, czcionkami A. Ludwiga, 1858,
33047 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Der Schneidemühler Glaubensheld. Einige kurze Erzählungen für's Volk von P. U. (!) Fabisz Benefiziaten am Kollegiatstifte ad D. Mariam Magdalenam, Prediger daselbst und Schul-Vorsteher in Posen. Posen, Druck und Verlag von Valentin Stefański, 1845,
33048 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Katechizm katolicki przez X. ... Proboszcza w Baranowie. Oleśnica, czcionkami A. Ludwiga, 1858,
33049 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Kronika dekanalna Kempińska przez X. ... Wrocław, nakł. autora, czcionkami R. Nischkowskiego, 1855,
33050 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Kronika parafialna Baranowska przez X. ... Proboszcza i Pro-Dziekana. Wrocław, nakł. H. Boasa, druk. R. Nischkowskiego, 1853,
33051 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Nabożeństwo do św. Barbary. Poznań, Süssmann, 1844,
33052 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Nabożeństwo do Ś. Barbary dla bractwa ułożone przez Ks. ... Mansyonarza i Kaznodzieje (!) Kollegiaty Ś. Maryi Magdaleny w Poznaniu. Poznań, druk. K. Reyznera, 1847,
33053 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Nabożeństwo do ś. Barbary dla bractwa ułożone przez Ks. ….. Poznań, 1876,
33054 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Opis historyczny kościoła w Ostrowie z dodatkami przez X. ... Ostrów, czcionkami T. Hoffmanna, 1875,
33055 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Przysłowia polskie, odnoszące się do nazwisk szlacheckich i miejscowości. Poznań, 1874;
33056 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Spis kardynałów i biskupów polskich, z dodatkiem Synodów przez tychże odprawionych, zebrany przez ... Oleśnica, nakł. Feliksa Wężyka, czcionkami A. Ludwiga, 1860,
33057 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Spis chronologiczny Legatów i Nuncyuszów św. Stolicy Apostolskiéj w Polsce sporządził X. ... Oleśnica, druk. A. Ludwiga, 1859,
33058 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Krótka wiadomość o Kardynalskiéj Godności i o Kardynałach Gnieźnieńskich podana przez X. ... Dochód przeznaczony na rzecz Arcybiskupiego Seminarium puerorum projektowanego dla Archidyecezyi Gnieźnieńskiéj i Poznańskiéj. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langego, 1868,
33059 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Krótka wiadomość O kościele ormiańskim w Polsce przez X. ... Wrocław, druk. R. Nischkowskiego, 1856,
33060 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Wiadomość o legatach i nuncyuszach apostolskich w dawnej Polsce (1075.—1863.) podana przez X. ... Ostrów, nakł. Księgarni J. Priebatscha, czcionkami Teodora Hoffmanna, 1864,
33061 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Wiadomość o legatach i nuncyuszach apostolskich w dawnej Polsce (1075—1865.) podana przez X. ..., Dziekana. Drugie wydanie. Ostrów, nakł. Księgarni J. Priebatscha, czcionkami Teodora Hoffmanna, 1866,
33062 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Wiadomość o Synodach Prowincyalnych Gnieźnieńskich podana przez X. ... Oleśnica, nakł. Feliksa Wężyka, druk. A. Ludwiga, 1860,
33063 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Wiadomość o Synodach Prowincyonalnych i Dyecezalnych Gnieźnieńskich i o Prawach Kościoła Polskiego z dodatkiem Spisu Synodów Dyecezalnych Polskich podana przez X. ... Wydanie drugie pomnożone z wiedzą Władzy duchownéj. Kępno, nakł. Feliksa Wężyka, druk. A. Ludwiga, w komisie u J. Priebatscha w Ostrowie, 1861,
33064 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Wiadomość o szkólności katolickiéj w dekanacie koźmińskim i o gimnazyum katolickiém w Ostrowie podana przez ... Ostrów, nakładem J. Priebatscha, czcionkami T. Hoffmanna, 1874,
33065 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881). Zalecenie św. trzeźwości i wstrzemięźliwości przez Ks. ... Mansyonarza i Kaznodzieję Kollegiaty Ś. Maryi Magdaleny w Poznaniu, approbowane przez władzę duchowną ... Poznań, druk. W. Stefańskiego, 1844, {Drugie poprawione wydanie. Poznań, druk. W. Stefańskiego, 1844, Drugie poprawione wydanie. Poznań, druk. W. Stefańskiego, 1845,}
33066 Fabisz Paweł Władysław ks. (1819—1881).
33067 Fabisz S.
33068 Fabisz Stanisław Franciszek ks. Quidnam Poloni gesserint adversus schisma occidentale Synodosque Constantiensem et Basileensem. Dissertatio inauguralis quam ad gradum doctoris Sacrae Theologiae in Alma Litterarum Universitate Wircburgensi rite consequendum conscripsit ..., presbyter Archidioecesis Posnaniensis. Wirceburgi, Ostroviae typis Th. Hoffmann, MDCCCLXXIX (1879),
33069 Fables. Fables et poésies polonaises (Paris, 1874);