Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
103918 Beilmeir L. Wzory do rysowania map ekonomicznych. Warszawa, 1821,
34617 Fiett Ant. Wzory do rysowania figur. Poszytów II. Warszawa, Krakowskie Przedmieście, b. w. r.,
15331 Christiani (Chrystiani) Franciszek Ksawery (1772—1842). Wzory do instrukcyi systematu rachunkowego tak szarwarku in natura, jako i funduszów szarwarkowych z dn. 1. Kwietn. 1820 r.,
108465 Koziański Antoni Bolesław. Wzory czcionek drukarni A. Koziańskiego w Krakowie. Kraków nakł. i druk. A. Koziańskiego, 1886,
70542 Greblowa Tekla (ur. ok. 1765). Wzory charakterów znajdujących się w drukarni Gröblowskiéj. Kraków, 1810,
17779 Czaki Anicet (członek Rady Budown. 1794—1840). Wzory budowli wiejskich na 24 tab. litogr. z wskazaniem zasad do oznaczenia ich obszerności i obrachowania kosztów, oraz z dodaniem nauki stawiania budowli z ubijanéj ziemi osobną tabl. litograf, objaśnionéj; z polecenia Kommissyi rządowéj Spraw wewnętrznych i polic. przez ... ułożone i przez Radę budowniczą Król. Polsk. przejrzane. Warszawa, 1830,
7465 Bland Jan. Wzory angielskiego pięknego pisania, sztychowane przez J. Howarda. Londyn, (około 1810),
58674 Dubois Henryk Maria ks. (1801—1859). Wzorowy kapłan, czyli uwagi nad obowiązkami i cnotami kapłańskiemi oparte na słowach Pisma św., Soborów i Ojców kościoła, przez... byłego regensa Seminaryum w Coutances, przetłumaczył z 3ciej edycyi franc. ks. J. N. S. Kraków, W. Jaworski, 1869,
28371 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Frejd Karol. Wzorowa panna. Kom. w 3 a.
46618 Hohenlohe Carl i Falkowski Jakub ks. (pijar). Wzniesienie myśli ku Bogu, czyli Modły, rozmyślania i nauki dla dziatek katolickich, z niem. języka przerobione i drukiem odnowione. Częstochowa, 1845,
46616 Hohenlohe Carl i Falkowski Jakub ks. (pijar). Wzniesienie myśli ku Bogu dla oddania Mu czci w duchu i prawdzie czyli modły, rozmyślania i nauki dla dziatek katolickich. Warszawa, w Drukarni Kom. R. W. R. i O. P., 1830,
46617 Hohenlohe Carl i Falkowski Jakub ks. (pijar). Wzniesienie myśli do Boga, czyli Wybór modlitw dla dzieci. Warszawa, druk. Piotra Baryckiego, 1836,
703 Adler Fryderyk Chrystian M. Wzniesienie myśli do Boga przed Komunią. Królewiec, Nakładem i drukiem Hartunga, (przed r. 1834),
46615 Hohenlohe Carl i Falkowski Jakub ks. (pijar). Wzniesienie myśli do Boga dla użytku pobożnych nowo-wydane. Warszawa, nakł. i druk. J. Wróblewskiego, 1826,
33339 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Wzniesienie myśli do Boga (Warszawa, 1824 i n.);
46612 Hohenlohe Carl. Wzniesienie duszy do Boga pobożnego chrześcianina przez xięcia ... radcę duchownego biskupstwa Bambergskiego. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1823,
46613 Hohenlohe Carl. Wzniesienie Duszy Chrześcijańskiéy do Boga. Wrocław, W. G. Korn, 1835,
10127 Braun Stanisław dr (1859—1922). Wzniecenie porodu przedwczesnego z powodu obrzęku płuc, następnie rozszerzenie szyjki macicznej balonem Brauna dla przyśpieszenia porodu, zejście pomyślne dla matki i płodu. Odb. z Przegl. Lekarsk. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1888,
14730 Chodźko Dominik Cezary (ok. 1800—1863). Wzmianka o życiu i pismach Kazim. Brodzińskiego, którą z zebranych w jedno wspomnień skreślił ... (Z X. Tomu dzieł Kazim. Brodzińskiego). Wilno, nakł. i druk. T. Glücksberga, 1845 (tak na karcie tyt., na okł.: 1844),
8591 Bohusz Franciszek Ksawery Michał ks. (1746—1820). Wzmianka o najdawn. dziejopisach...,
27398 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bobrowski Wincenty (1832—1899). Wzięty na kawał. Kom. w 1 a.
107837 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Wzgląd na uczenije socyalistow ob obszczenii imuszczestw. Swiaszcz. A. Kowalnickago. Łomża, Tip. Gubiemskago prawlenija, 1880,
63078 Erkert (D') R. Wzglad na istoriju i etnografiju zapadnych gubiernij Rossii. S otdielnym etnogr. atłasom. S. Pietierburg, tip. Doma Prizrienija Malolietnich Biednych, 1864,
97070 Kolankowski Antoni (1825—1881). Wzgardzona piosenka. Słowa A. Kolankowskiego. Muzyka S. Moniuszki. (Warszawa), Gebethner i Wolff, b. r. (1875),
27524 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Borawski Juliusz (1856—1933). Wzbudzona ambicja. Szkic dram. w 1 a.
17885 Czarkowski Ludwik (1855—1928). Wzajemny stosunek stanów na Podlasiu. Notatka etnograficzna. Osobne odbicie z Materyałów antropolog.-archeolog. i etnograf. T. I Dz. II. Kraków, druk. Uniw. Jagiell., 1895,
37842 Franko Iwan (1856—1916). Wzajemny stosunek literatury polskiej i ruskiej. Pamiętnik Zjazdu literatów i dziennikarzy polskich. 1894. Tom I. Referaty i wnioski. Lwów, nakł. uczestników zjazdu, druk. Dziennika Polskiego, 1894,
29749 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Leontowicz Antoni. Wzajemnie oszukani. Krt. w 1 a.
80869 Jedność. Wzajemna Jedność trzech dekanatów: średzkiego, pyzdryskiego i kostrzyńskiego, ku ratunkowi dusz zmarłych współbraci, odnowiona za dozwoleniem Zwierzchności. Poznań, druk. Pressera, 1805,
28172 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. E. K. Wyżynek. Kom. w 2 a.