Id: Nazwisko i imię / hasło [a‑z]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3366 Arszenik,
3367 Art. III. Art. III. An appeal,
3368 Artamof Piotr (pseud.). Que faire de la Pologne?,
3370 Artaud de Montor Aleksy Franciszek (1772–1849). Dzieje życia Piusa VII. papieża, zawierające układy i związki Stolicy apostolskiéj z Napoleonem b. cesarzem Francuzów i ościennymi władzcami Europy. Zebrane z licznych pism urzędowych dotąd jeszcze po większéj części na świat nie wydanych, które w czasie pobytu przez 25 lat przy poselstwach dworu francuskiego w Rzymie, Wiedniu i Florencji ułożył P. ... członek Akademii: Napisów, Sztuk pięknych Florenskiéj (la Crusca) i Gietyngskiéj. Wytłumaczone z trzeciego wydania francuskiego przez K.(siedza) S.(tanisława) S.(narskiego) D.(ominikana). Tomów 4. Wilno, nakładem i drukiem A. Dworca, 1846,
3369 Artaud Mikołaj Ludwik Marya (1794–1861),
3371 Artemiusz,
3372 Artemowski Hułak Piotr (1790–1865). Ben-Grianan, kaledonskaja powiest'. Pieriewod s polskago Pietra Artiemowskago Gulaka. Charkow, w Uniw. Tip., 1819,
3373 Artemowski Hułak Piotr (1790–1865).
3374 Arteria lingualis,
3375 Artezyjska studnia,
3376 Arthrodesis,
3377 Articuli. Articuli in Visitatione generali. Warszawa, u XX. Missyon., b. r.,
3378 Articuli. Articuli qui in Visitatione generali Dioecesis Posnaniensis examinabuntur... Posnaniae, 1809,
3379 Articuli. Articuli in visitatione generali ecclesiarum parochialium archidioecesis Varsaviensis examinandi. Warszawa, 1824,
3380 Artikeln. Ueber die sogenannten neun artikeln der christlich-apostolisch-katholischen Gemeinde zu Schneidemühl im Grossherzogthum Posen. Zur Warnung und Beherzigung für die römischen Katholiken von einem römisch-katholischen Geistlichen der Erzdiöcese Posen. Mainz, bei Kirchheim, Schott & Thielmann, Druck von Florian Kupferberg, 1845,
3386 Artur,
3387 Artwiński Jan. Sprawozdanie z mleczarni w Ostrówku. Odczyt na Walnem Zgromadzeniu Tow. Rolniczego okręgowego w Mielcu w dniu 6 kwietnia 1897 r. Kraków, nakł. Wydaw. Tygodnika Rolniczego, Drukarnia Związkowa, 1897,
3388 Artychiewicz A.,
3389 Artychowski Kazimierz (zm. 19. X. 1861 w Warszawie),
3390 Artykuł. Artykuł dodatkowy do Konstytucyi o zniesieniu wójtów gmin, 1837. (Uchwała Senatu krak. po polsku i po francusku),
3391 Artykuł. Artykuł nadesłany (1846),
3392 Artykułów. Kilka wstępnych artykułów „Warty” z r. 1878 i 1879, oraz mowa hr. Edw. Raczyńskiego na koronacyji w Królewcu w r. 1840. Seryja: (pierwsza), druga, trzecia. Poznań, w komisie i czcionkami W. Simona, 1879,
3393 Artykuły. Artykuły literackie,
3394 Artykuły. Artykuły prawa magdeburskiego,
3395 Artykuły. Artykuły przechodnie (Do Konstytucji Wolnego M. Krakowa.) Do Nru 4711 D. G. S. Kraków, 1833,
3396 Artykuły. Artykuły wojenne dla armii pruskiej, z podaniem roty przysięgi na sztandar. Wyd. dla żołnierzy Polaków, służących w armii pruskiej. Toruń, nakł. i druk. E. Lambeck, 1895,
3397 Artykuły. Artykuły wojskowe. (Warszawa), druk. sukces. Zawadzkich, 1808,
3398 Artykuły. Artykuły wstępne,
3399 Artyleria,
3400 Artyllerya. Artyllerya. Krótka instrukcya odnosząca się do usługi i użycia dział polowych. B. m. i b. r. (połowa w. XIX),