Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
108027 Kowalski Julian Wierusz-,.
108026 Kowalski Julian K., mylnie.
108011 Kowalski Józef.
108010 Kowalski Józef, mylnie.
108012 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Badania nad wytrzymałością szkła. Przez J. Kowalskiego. (Odb. z Prac matematyczno-fizycznych, t. I). Warszawa, druk. Józefa Sikorskiego, 1888,
108013 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Elasticität und Festigkeit des Glases bei höheren Temperaturen. Von J. von Kowalski. (Nadb. z: Annalen der Physik und Chemie, Neue Folge, Band XXXIX, 1890). Leipzig, Johann Ambrosius Barth, b. r. (1890),
108014 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). O hartowaniu szkła. Przez J. Kowalskiego (Odb. z Prac matematyczno-fizycznych, t. II). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, b. r. (1889),
108015 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). O prawie zgodności termodynamicznej w zastosowaniu do roztworów potrójnych. (Odb. z Rozpraw Wydziału matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności, t. XXVIII). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, 1894,
108016 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Sur la loi de correspondance thermodynamique dans lecas de mélanges ternaires. (Nadb. z: Bulletin International de l'Académie des Sciences, de Cracovie. Comptes rendus des Seances de l'Année 1893). Cracoviae, impr. de l'Univ. Jag., 1893,
108017 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Sur la production des rayons cathodiques. (Nadb. z: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences). Paris, 1895,
108018 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Przegląd niektórych nowszych postępów w dziedzinie termodynamiki. Przez J. Kowalskiego. (Nadb. z Prac matematyczno-fizycznych, t. III). B. m. b. r. (Warszawa, 1892),
108019 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Untersuchungen ueber die Festigkeit des Glases. Inaugural-dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der hohen Philosophischen Facultät der Universität Göttingen vorgelegt von Joseph v. Kowalski. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, Druck von Metzger & Wittig, 1889,
108020 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Untersuchungen über die Festigkeit des Glases. Von J. v. Kowalski. (Nadb. z: Annalen der Physik und Chemie, Neue Folge, Band XXXVI, 1889). Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1889,
108021 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). O warunkach, ktorym (!) stałe przewodnictwa cieplnego kryształów czynić zadosyć powinny. Przez J. Kowalskiego (Odb. z Prac matematyczno-fizycznych, t. II). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, b. r. (1889),
108022 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Wpływ ciśnienia na przewodnictwo elektrolitów. Z tablicą. (Odb. z Rozpraw i Sprawozdań z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności, t. XXII). Kraków, nakł. Akademii Umiejętności, skład główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1892,
108023 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927). Ueber den Einfluss des Druckes auf die elektrische Leitungsfáhigkeit der Elektrolyte. (Nadb. z: Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Krakau). Krakau, Univ.-Buchdr., 1891,
108024 Kowalski Józef Wierusz- (1866-1927).
108008 Kowalski Józef dr, lekarz z Kowna, (1785-1861).
108009 Kowalski Józef (red.).
108007 Kowalski Josephus. Dissertatio inauguralis Medica de Metastasi sic dicta Lactea quam adjectis Historia Maniae Lacteae ac Thesibus annuente Inclita Facultate Medica in Antiquissima ac Celeberrima Universitate Cracoviensi pro adquirenda Doctoratus Medicinae ac Chirurgiae laurea Josephus Kowalski Medicinae Chirurgiae superioris atque Pharmaciae Magister Publicae disquisitioni submittit Anno 1817. Cracoviae, b. r. (1817),
107996 Kowalski Jan.
107997 Kowalski Jan.
107998 Kowalski Jan.
108002 Kowalski Jan.
108001 Kowalski Jan, sekretarz oddz. Towarzystwa Pedagogicznego w Białej.
108004 Kowalski Jan Kanty. Rzecz o Potrzebie Nauki Prawa kraiowego na Popisie Publicznym z Kodexu Napoleona dnia 17 Lipca 1810 odbytym. W. J. X. Garyckiemu Dyrektorowi wydziału Prawnego Nauk, i W. J. P. Januszewiczowi Dziekanowi tegoż wydziału Przez Jana Kantego Kowalskiego Audytora wspomnianego Kodexu i Adiunkta Expedytury Magistratu Krakowskiego doręczona. B. m. b. r. (Kraków, 1811),
108005 Kowalski Jan Kanty.
108006 Kowalski Jan Kanty ks.
108003 Kowalski Jan Ignacy, mylnie.
107999 Kowalski Jan dr, z Dolska.