Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107158 Koszutski Wacław. Pomiary i znamiona charakterystyczne najwięcej znanych ras i odmian bydła nizinnego i górskiego, według Lehnerta opisał Wacław Koszutski. Warszawa, nakł. Redakcyi Hodowcy, (Gebethner i Wolff), druk. Ign. Zawiszewskiego, 1885,
107159 Koszutski Wacław.
107154 Koszutski Stanisław (1872-1930). Z bólów duszy. Spowiedź, Tuliłem cię..., Rana, Wiara, Dusza wygnana, Sonety: Nie wiem, Noc, Zaduma, Światło bólu, Sonety erotyczne, Szkielet, Echo, Wyschło łożysko rzeki, Bez duszy. Warszawa, skład główny w redakcji Głosu, druk. F. Csernáka, 1898,
107155 Koszutski Stanisław (1872-1930). O czem pisać korespondencye z prowincyi. Kwestyonaryusz dla korespondentów prowincyonalnych. Warszawa, Księgarnia M. Borkowskiego, druk. W. Dunina i S-ki, 1900,
107156 Koszutski Stanisław (1872-1930). Rozwój przemysłu wielkiego w Królestwie Polskiem. Warszawa, nakł. Redakcyi Gazety Handlowej, (Gebethner i Wolff), druk. E. Lubowskiego i S-ki, 1901,
107157 Koszutski Stanisław (1872-1930).
107151 Koszutski St.
107152 Koszutski St.
107150 Koszutski S. członek łódzkiego Towarzystwa Cyklistów.
107145 Koszutski Nestor (1822-1886). Die polnische Frage im Lichte der Socialwissenschaft Sendschreiben an Herrn Schultze-Delitsch von Nestor Koszutski. Paris, Im Selbstverlage des Verfassers, zu Haber bei Lemerre, Druck von L. Martinet, 1862,
107146 Koszutski Nestor (1822-1886). Die Grundlagen des Realkredits, oder: Woher die Verschuldung des Grundbesitzes? und: Wie ist dem permanenten Bankrott zu entgehen? Von Nestor v. Koszutski. Das Uebersetzungsrecht in andere Sprachen behält sich der Verfasser vor. Gnesen, Im Zelbstverlage des Verfassers, Druck von J. B. Lange, 1860,
107147 Koszutski Nestor (1822-1886). Die Grundlagen des Realkredits oder Woher die Verschuldung des Grundbesitzes? und Wie ist dem permanenten Bankrott zu entgehen? Von Nestor von Koszutski. Das Uebersetzungsrecht in andere Sprachen behält sich der Verfasser vor. Berlin, Rudolph Wagner, Druck von J. B. Lange in Gnesen, 1860,
107148 Koszutski Nestor (1822-1886). Der Volkszeitung zur Beherzigung. Polen an Deutsche. Posen, gedruckt bei Louis Merzbach, 1861,
107149 Koszutski Nestor (1822-1886).
107144 Koszutski Nap.
107143 Koszutski Mikołaj.
107142 Koszutski L., mylnie.
107141 Koszutski Kazimierz (II), sędzia gminny z Pałecznicy, pseud. Szymon Bruzda.
107139 Koszutski Kazimierz (I) członek Towarzystwa Rolniczego, redaktor Ziemianina (1836-1903). Rys historyczny z dwudziestopięcioletniej czynności Towarzystwa ku Wspieraniu Urzędników Gospodarczych w W. Ks. Poznańskiem. Napisał K. Koszutski, Sekretarz Zarządu Głównego Tow. Rzecz odczytana na jubileuszowem Walnem Zebraniu Tow. ku wspieraniu urzędników gospodarczych w W. Ks. Poznańskiem, dnia 6 marca 1886 r. (Odb. z Ziemianina). Poznań, nakł. Towarzystwa, druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1886,
107140 Koszutski Kazimierz (I) członek Towarzystwa Rolniczego, redaktor Ziemianina (1836-1903).
107138 Koszutski Karol.
107136 Koszutski K., mylnie.
107137 Koszutski K.
107126 Koszutski Józef.
107127 Koszutski Józef, redaktor (zm. 1865?). Kilka nauk i przestróg prawnych dla Włościan polskich napisał K. Poznań, staraniem i nakł. Głównej Dyrekcyi Ligi Polskiej, druk. W. Stefańskiego, 1850,
107128 Koszutski Józef, redaktor (zm. 1865?).
107129 Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896). De valvulae tricuspidalis insufficientia ac stenosi nonnulla. Dissertatio inauguralis medica quam consensu et auctoritate gratiosi mediconim ordinis in Alma Litterarum Universitate Friderica Guilelma ad summos in medicína et chirurgia honores rite capessendos die IX. m. Augusti a. MDCCCLXII (1862). H. L. Q. S. Publice defendet auctor Josephus Koszutski Polonus. Opponentibus: F. Witkowski, med. et chir. dr. L. Szmyt, med. et chir. dd. L. Tabaczyński, med. et chir. cand. Berolini, Typis expressit Gustavus Lange, (1862),
107130 Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896). Jak leczyć defteryą (błonicę) skreślił Dr ..., lekarz dzieci i kobiet, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Poznań, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1895,
107131 Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896). I. O stosunku dyfteryi do krupu i o jej wyłącznie lokalnem leczeniu jednochlorkiem rtęci. II Etyjologia i leczenie choleryny niemowląt i dzieci. Napisał Dr. ... Poznań, nakł. autora, Druk. Kuryera Poznańskiego, 1884,
107132 Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896). Jak pielęgnować usta, gardło i zęby oraz krytyczny pogląd na używane na ten cel środki. Skreślił Dr. ..., lekarz dzieci i kobiet w Poznaniu. Przedruk z Kuryera Poznańskiego. Poznań, nakł. autora, Druk. Kuryera Poznańskiego, 1894,