Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3302 Arnold Jerzy Chrystyan (1747–1827). Historiae antiquae medicae polonae prodromus. B. m. i b.r. (1815),
3303 Arnold Jerzy Chrystyan (1747–1827). De monumentis historiae naturalis Polonae literariis usque ad finem seculi decimi sexti editis, ad Rectorem magnificum et gratiosum medicorum ordinem Inclytae Universitatis Lipsiensis ut quinquaginta vitae suae practicae annis in patria continuo peractis, animum gratum in memoriam sui exhibeat D.... Academiae Caesareae Naturae Curiosorum, Societatis Regiae Varsaviensis Scientiarum atque Societatis Scientiarum Academiae Cracoviensis Socius die XVIII Decembris A. R. S. MDCCCXVIII (1818). Varsaviae, typis Schol. Piar.,
3304 Arnold Jerzy Chrystyan (1747–1827). Oratio saecularis d. XVIII Decembris MDCCCXVIII (1818) habita Vars. (in Acad. med.). (Warszawa, 1818),
3305 Arnold Jerzy Chrystyan (1747–1827). Physiker zu Lissa nach Jonstons Tode vom Jahre 1675 bis 1775. Ein medicinischer Nekrolog mit welchem sich seinem ältesten Freunde Johann Gottfried Leonhardi etc. am Tage seines Arztjubilaeums glückwünschend empfiehlt etc. den 27 October 1821. (Na pierwszéj karcie tytuł: Polnische Literatur.) Warschau, bei N. Glücksberg, 1821,
3306 Arnold Jerzy Chrystyan (1747–1827). Rozprawa o hojności królów i względach panów polskich dla rzeczy lekarskiej i lekarzów. Do zejścia Zygmunta pierwszego to jest do roku 1548, przez... Czytana na publiczném Posiedzeniu w miesiącu Maju roku 1807. (na str. 24:) Rozprawa druga o hojności królów i względach panów polskich dla rzeczy lekarskich i lekarzów. Od zejścia Zygmunta Pierwszego do śmierci Jana Trzeciego to jest do roku 1696. Przez... czytana na publiczném posiedzeniu r. 1807.
3307 Arnold Jerzy Chrystyan (1747–1827). Rozprawa piąta o hojności królów i panów polskich na lekarzy i rzecz lekarską, w szczególności za czasów króla Stanisława Augusta. Czytana na posiedzeniu publicznem Towarzystwa królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk dnia 26 Listopada 1821 roku. Tamże [Warszawa, druk. Xięży Pijarów], 1822,
3308 Arnold Jerzy Chrystyan (1747–1827). Rozprawa o monecie polskiéj przez... M. D. Członka Towarzystwa Warszawskiego na publiczném posiedzeniu czytana. (Odbitka z T. VI. Roczn. T. P. N.). B. m. i b. r. (Warszawa, 1804)
3309 Arnold Jerzy Chrystyan (1747–1827). Wiadomość o życiu i dziełach Jana Jonstona przez J. P.... M. D. Czł. Tow. Warsz. na publ. posiedzeniu czytana r. 1805. (Oddruk z Roczn. T. P. N.). Warszawa,
3310 Arnold Jerzy Chrystyan (1747–1827). Matthias Littawer Vorbek, Germanis dictus Lettow, Philosophiae et Medicinae Doctor Vladislai Quarti Poloniae et Sueciae Regis medicus cubicularius; aulicus Thesauri M. D. L. secretarius etc. etc. Commentatio historico-literaria Polona medica e codice Pulauiano, quem olim ipse manu sua conscripserat, concinnata, et in sessione Societatis literariae lecta a... (Cracoviae, 1823),
3311 Arnold Jerzy Chrystyan (1747–1827).
3312 Arnold Jerzy Chrystian, Wasilewski, Dziarkowski, Twardochlebowicz, Kinzel, Bergonzoni, Lafonten. Przepisy ratowania bydła rogatego w terazniejszych chorobach, wraz z dostatecznemi śrzodkami, końcem ochronienia tegoż od zaraz śmiertelność mnożących, wydane przez najwyższą Dyrekcyą lekarską. Warszawa, druk. XX. Piarów, 1807,
3313 Arnold v. Lübeck,
3314 Arnold Matthew (1822–1888),
3315 Arnold Robert Franz dr. (1872–1938). Die Eipeldauerbriefe über den Untergang Polens. (Odb. z miesięcznika Alt-Wien). Wien, Druck von J. Barer et Cie, 1898,
3316 Arnold Robert Franz dr. (1872–1938). Drei politische Gedichte aus der Zeit des polnischen Erbfolgekriegs. (Odb. z Zeitschr. des Westpreuss. Geschichtsvereins, T. XXXIX. Mieści: 1. „Das Vatter unser, so auff den Kron-Begirigen Stanislaum (Leszczyński) Von einem ihm abgeneigten Pohlen appliciret worden”. 2. „Die mit einem München (hr. Münnich) spielende und Verspielende Megunda (Gedanum)”, i 3. „Ein Münnich der muss fort, Und soll nach Moscau eilen, Zur Danckbarkeit macht ihm Ein Bauer diese Zeilen". (Danzig, 1898),
3317 Arnold Robert Franz dr. (1872–1938). Geschichte der deutschen Polenlitteratur. Erster Band, von den Anfängen bis 1800. Halle a. S., Verlag von Max Niemeyer, Buchdruckerei des Waisenhauses, 1900,
3318 Arnold Robert Franz dr. (1872–1938). Holtei und der deutsche Polenkultus. (Nadb. z Forschungen zur neueren Literaturgeschichte, Festgabe für R. Heinzel). Weimar, E. Felber, 1898,
3319 Arnold Robert Franz dr. (1872–1938). Tadeusz Kościuszko in der deutschen Literatur. (Nadb. z Kocha Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte). Berlin, E. Felber, 1899,
3320 Arnold Robert Franz dr. (1872–1938). Sachsen und Polen im XVIII Jahrhundert, Vortrag (streszczenie).
3321 Arnold Wincenty dr. O sposobach i klinicznej doniosłości wykrycia barwika żółci w moczu. (Odb. z Przeglądu Lek.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1898,
3322 Arnold Wincenty dr. O widmie hematyny obojętnej. (Odb. z Przeglądu Lek. nr. 52). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1899,
3323 Arnold Wincenty dr.
3324 Arnold Zuzanna,
3325 Arnoldus (zm. 1212). Chronica Slavorum ex recensione I. M. Lappenbergii. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis recudi fecit Georgius Heinricus Pertz. Hannoverae, imp. bibliopolii Hahniani, 1868,
3326 Arnoldus (zm. 1212).
3327 d'Arnoult Eugène. Combat de Radziwilow, extrait des épisodes de la guerre de Pologne. Paris, Libr. Achille Faure, impr. Édouard Blot, 1864,
3328 d'Arnoult Eugène. La guerre de Pologne en 1863. Episodes et récits par ... avec une préface de M. Alfred Michiels. Paris, Libr. Faure, impr. E. Blot, 1864,
3329 Arnstaedt,
3330 Arnstein Feliks. O biegunce letniej czyli cholerze dziecięcej (cholera infantum), jej przyczyny, przyroda i leczenie, studyum kliniczne, podług wykładu wygłoszonego na VI zjeździe lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie. (Odczyty kliniczne, 35.–III 11). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1891,
3331 Arnstein Feliks. O nowszych sposobach leczenia otyłości. Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza, 1887,