Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
97027 Kokot (Kokott) Józef.
97026 Kokoszyce (Kokocice).
97025 Kokoszko Albin.
97024 Kokoszkin Fiodor F. Uniatskaja oppozicija na Podlasje. (Odb. z pisma Moskwa). (Moskwa), Tip. A. I. Mamontowa, (1867),
97023 Kokoszka H., notariusz w Nasielsku.
97022 Kokoszka Franciszek.
97021 Kokosza wojna.
97020 Kokosz Weneranda, pseudonim Ewy Felińskiej.
9702 Braci. Do Braci Sądeczanów! (Odezwa nawołująca do poparcia powstania). B. m., (1863),
97019 Kokorzyna (z) Andrzej (zm. ok. 1435).
97018 Kokorudz Eliasz i Konarski Franciszek. Gramatyka języka ruskiego dla Polaków. Ułożyli E. Kokorudz i F. Konarski, profesorowie c.k. gimnazyum akademickiego we Lwowie. Lwów, nakł. K. S. Jakubowskiego, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1900,
97017 Kokorudz Eliasz.
97016 Kokorudz Eliasz. Ablativus, locativus i instrumentalis u Homera pod względem formalnym i syntaktycznym. (Odb. z Sprawozdania dyrekcyi c.k. gimnazyum w Stanisławowie). Stanisławów, druk. St. Chowańca, 1891,
97015 Kokornaczyk J.
97014 Kokoriew Wasil Aleksandrowicz.
97013 Kokorian Dominik.
97012 Kokorczuk Wiktor.
97011 Kokorczuk Wiktor. Poezii... uczytela w Krechiwiciach. Stanisławiw, druk. J. Dankewycza, 1887,
97010 Kokorczuk Wiktor. Wolne chwile. Różne wiersze ... Stanisławów, nakł. autora, druk. Stanisława Chowańca, 1893,
9701 Braci. Do Braci Rusinów. (Wiersz). B. m. b. r. (1848),
97009 Kokoczyński.
97008 Kokocice.
97007 Koklusz.
97006 Kokietka czyli Przypadki Irysy, powieść moralna. (Warszawa, 1803);
97005 Kokieteria.
97004 Kokesch D.
97003 Kokeli (Kokele) Józef.
97002 Kokeli (Kokele) Józef. Do Dziewiątego Warszawskiego Departamentu Rządzącego Senatu. Skarga ze strony Juliana Simmler, kupca i właściciela nieruchomości, oraz współwłaściciela placu Tłomackie zwanego w Warszawie pod N-o 600ab zamieszkałego. Przeciwko współwłaścicielom placu Tłomackie, mianowicie: 1-e Jakóbowi Chaimowi Bernstein, właścicielowi nieruchomości N-o 739a, zaś pod N-m 1078a. 2-e Januszowi Rostworowskiemu, Szambelanowi, pod N-m 483. 3-e Juliuszowi Rostworowskiemu, Obywatelowi, pod N-o 570, jako współwłaścicielom nieruchomości N-o 600c. 4-o Karolinie z Koflerów Janusza Rostworowskiego żonie, w assystencyi i za upoważnieniem męża działać mającej jako właścicielce possessji N-o 569, 570 i 571, hotelem Wileńskim zwanej, pod N-m 483. 5-o Michałowi Czarniawskiemu, właścicielowi nieruchomości N-o 600d, tamże. 6-o Alexandrowi Lesińskiemu, właścicielowi nieruchomości N-o 643 zaś pod N-m 1312a w Warszawie zamieszkałym. Na wyroki: a. Trybunału Cywilnego Gubernii Warszawskiej w Warszawie, z dnia 24 Lutego (8 Marca) 1866 r. i b. Sądu Appellacyjnego Królestwa z dnia 30 Września (12 Października) i 4 (16) Października 1866 r. Przez Józefa Kokelego, Obrońcę przy Radzie Stanu podana. Warszawa, Druk. Gazety Polskiej, b. r. (1867),
97001 Kokeli J.
97000 Kokeli.