Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
107145 Koszutski Nestor (1822-1886). Die polnische Frage im Lichte der Socialwissenschaft Sendschreiben an Herrn Schultze-Delitsch von Nestor Koszutski. Paris, Im Selbstverlage des Verfassers, zu Haber bei Lemerre, Druck von L. Martinet, 1862,
107144 Koszutski Nap.
107143 Koszutski Mikołaj.
107142 Koszutski L., mylnie.
107141 Koszutski Kazimierz (II), sędzia gminny z Pałecznicy, pseud. Szymon Bruzda.
107140 Koszutski Kazimierz (I) członek Towarzystwa Rolniczego, redaktor Ziemianina (1836-1903).
107139 Koszutski Kazimierz (I) członek Towarzystwa Rolniczego, redaktor Ziemianina (1836-1903). Rys historyczny z dwudziestopięcioletniej czynności Towarzystwa ku Wspieraniu Urzędników Gospodarczych w W. Ks. Poznańskiem. Napisał K. Koszutski, Sekretarz Zarządu Głównego Tow. Rzecz odczytana na jubileuszowem Walnem Zebraniu Tow. ku wspieraniu urzędników gospodarczych w W. Ks. Poznańskiem, dnia 6 marca 1886 r. (Odb. z Ziemianina). Poznań, nakł. Towarzystwa, druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1886,
107138 Koszutski Karol.
107137 Koszutski K.
107136 Koszutski K., mylnie.
107135 Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896).
107134 Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896). Jak żywić niemowlęta i dzieci oraz krytyczny pogląd na sztuczne pożywki dla tychże. Napisał Dr. ... lekarz kobiet i dzieci w Poznaniu. Poznań, nakł. autora, Druk. Dziennika Poznańskiego, 1888,
107133 Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896). Zapiski z X. międzynarodowego kongresu lek. w Berlinie i ogólny pogląd na tenże. Napisał Dr. J. Koszutski. (Odb. z Nowin Lekarskich 1890). Poznań, nakł. i druk. Franciszka Chocieszyńskiego, 1891,
107132 Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896). Jak pielęgnować usta, gardło i zęby oraz krytyczny pogląd na używane na ten cel środki. Skreślił Dr. ..., lekarz dzieci i kobiet w Poznaniu. Przedruk z Kuryera Poznańskiego. Poznań, nakł. autora, Druk. Kuryera Poznańskiego, 1894,
107131 Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896). I. O stosunku dyfteryi do krupu i o jej wyłącznie lokalnem leczeniu jednochlorkiem rtęci. II Etyjologia i leczenie choleryny niemowląt i dzieci. Napisał Dr. ... Poznań, nakł. autora, Druk. Kuryera Poznańskiego, 1884,
107130 Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896). Jak leczyć defteryą (błonicę) skreślił Dr ..., lekarz dzieci i kobiet, członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Poznań, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1895,
107129 Koszutski Józef dr, z Mąkownicy (1837-1896). De valvulae tricuspidalis insufficientia ac stenosi nonnulla. Dissertatio inauguralis medica quam consensu et auctoritate gratiosi mediconim ordinis in Alma Litterarum Universitate Friderica Guilelma ad summos in medicína et chirurgia honores rite capessendos die IX. m. Augusti a. MDCCCLXII (1862). H. L. Q. S. Publice defendet auctor Josephus Koszutski Polonus. Opponentibus: F. Witkowski, med. et chir. dr. L. Szmyt, med. et chir. dd. L. Tabaczyński, med. et chir. cand. Berolini, Typis expressit Gustavus Lange, (1862),
107128 Koszutski Józef, redaktor (zm. 1865?).
107127 Koszutski Józef, redaktor (zm. 1865?). Kilka nauk i przestróg prawnych dla Włościan polskich napisał K. Poznań, staraniem i nakł. Głównej Dyrekcyi Ligi Polskiej, druk. W. Stefańskiego, 1850,
107126 Koszutski Józef.
107125 Koszutski Jan Napoleon, profesor języka niemieckiego w liceum w Douai (1811-1888).
107124 Koszutski J.
107123 Koszutski Hilary ks. (1822-1896).
107122 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Swiętych (!) Sług przez Ks. Hilarego Koszutskiego. Oddział czwarty. (Żywoty świętych przez Ks. Hilarego Koszutskiego, t. X). Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1870,
107121 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Świętych Sług przez Ks. Hilarego Koszutskiego. Oddział I. (Żywoty Świętych przez Ks. Hilarego Koszutskiego, t. VII). Pelplin, nakł. księgarni J. N. Romana, druk. Stanisława Romana, 1876,
107120 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Świętych Pustelników w Polsce. Przez Ks. ... (Wydawnictwo Dobrych i Tanich Książek, VIII). Tamże [Poznań], w komisie księgarni N. Kamieńskiego i Spół. oraz K. Reyznera w Poznaniu, Druk. Tygodnika Katolickiego (A. Schmaedicke) w Grodzisku, 1865,
107119 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Św. Pankracego i Pergentyna przez Ks. H. Koszutskiego. (Odb. z Niedzieli). Poznań, Wydawnictwo Jimienia ks. Franciszka Bażyńskiego (Władysław Simon), druk. T. H. Daszkiewicza, 1876,
107118 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Świętych Dziewic przez Ks. ... Oddział II. Pelplin, nakł. księgarni J. N. Romana, druk. Stanisława Romana, 1875,
107117 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty Świętych Dziewic: Tekli, Praksedy i Agaty. (Żywoty Świętych przez Ks. Hilarego Koszutskiego, t. V). Tamże [Poznań], w komisie księgarni K. Reyznera oraz N. Kamieńskiego i Spółki w Poznaniu, Druk. Tygodnika Katolickiego (A. Schmädicke) w Grodzisku, 1865,
107116 Koszutski Hilary ks. (1822-1896). Żywoty świętych chłopców. Krescencyusz i Neon przez Ks. H. Koszutskiego. (Odb. z Niedzieli). Poznań, nakł. Wydawnictwa Jim. ks. Fr. Bażyńskiego (Władysława Simona), 1876,