Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
26773 Döring Henryk dr. Józef Haydn. Życiorys i charakterystyka. Napisał... Przełożył z niemieckiego H.(enryk) Bartsch. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. A. Ginsa, 1877,
78073 (Jan z Dukli bł.; ur. w pocz. XV w., zm. 1484). Życiorys błogosławionego Jana z Dukli. Lwów, K. Wild, 1861,
78074 (Jan z Dukli bł.; ur. w pocz. XV w., zm. 1484). Życiorys Błogosławionego Jana z Dukli Cały dochód przeznaczony na wsparcie ubogich. Lwów, nakł. Bractwa przy kościele OO. Bernardynów, druk. E. Winiarza, 1862,
21850 Czermiński Marcin ks. T. J. (1860—1931). Życiorys bł. Rudolfa Akwawiwy i towarzyszy męczenników T. J. przez ... Tamże [Kraków, nakł. Misyj Katolickich, druk. Czasu], 1893,
64146 Gabriel Perboyre bł. (1802—1840). Życiorys bł. ks. Jana Gabryela Perboyra, Misyonarza, z dodaniem stosownych modlitw. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1894,
265 Abicht Rudolf dr. (1850–1921). Życiorys Andrzeja Zbylitowskiego. (Odb. z X t. Archiwum do dziejów lit. i oświaty w Polsce). Kraków, nakł. Ak. Um., 1899,
21545 Czasopisma. Życie. Życie. Tygodnik literacko-naukowy. Warszawa, 1887—1891. (W r. 1887 dodawane Życie Ilustrowane).
21543 Czasopisma. Życie. Życie. Tygodnik (potem dwutygodnik i miesięcznik) ilustrowany, literacki, artystyczny, naukowy i społeczny. Kraków, 1897—1900.
21544 Czasopisma. Życie. Życie. Dwutygodnik polityczny, społeczny i ekonomiczny. Lwów, 1893—1894.
42479 Hankiewicz Klemens (ur. 1842). Życie, pisma i system filozoficzny Bronisława Trentowskiego w krótkości skreślił Dr. ... Stanisławów, druk. J. Dankiewicza 1871,
68014 Gliszczyński (Glisczyński) Michał (1814—1874). Życie, nauczanie i śmierć Sokratesa. Napisał Michał Glisczyński. Warszawa, Henryk Natanson, druk. Gazety Codziennej, 1858,
56586 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Strotz. Życie zbrodniarza, czyli Rinaldo Rinaldini bandyta włoski. Dr. w 6 obr.
8479 Bogusławski Stanisław Kostka. Życie xiążęcia Józefa Poniatowskiego naczelnego wodza woysk polskich marszałka państwa francuzkiego napisał... (Warszawa), nakł. autora, druk. St. Gieszkowski w Krakowie, 1831,
21849 Czermiński Marcin ks. T. J. (1860—1931). Życie X. Wojciecha Męcińskiego T. J. umęczonego za wiarę w Japonii. Tamże [Kraków, nakł. Misyj Katolickich, druk. Czasu], 1895,
5324 Bałucki Michał (1837—1901). Życie wśród ruin, powieść (stanowi T. 5 Bibliot. narod.). Lwów, F. H. Richter, Druk. Narodowa W. Manieckiego, b. w. r. (1870; na okładce mylnie r. 1872),
53856 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Feugère A. i Gastyne J. Życie wspólne. Farsa w 3 a.
24787 (Devos Eulalia Augustyna). Życie wielebnej matki Devos (Eulalii Augustyny), przełożonej zgromadzenia córek miłosierdzia świętego Wincentego à Paulo, zmarłej w Paryżu w domu macierzyńskim dnia 27 marca 1860. Kraków, druk. Franciszka Ksawerego Pobudkiewicza, 1864,
71377 Grou Jan Mikołaj (jezuita; 1731—1803). Życie wewnętrzne Jezusa i Maryi, rozmyślania na wszystkie niedziele i główne święta roku przez... Towarzystwa Jezusowego tłumaczone z francuzkiego, Tom I. (Biblioteka Rodzinna, IV). Lwów, wydawnictwo Księgarni K. Łukaszewicza, 1887,
14397 ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918). Życie według wiary i rozumu. Warszawa, Gebethner i Wofff, druk. St. Niemiery, 1890,
65489 Gausseron Bernard-Marie-Henri (1845—1913). Życie we dwoje. Przekład z francuskiego C. N. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Jana Cotty, 1893,
9561 Bourdon Matylda. Życie w rzeczywistości, przez... tłumaczone przez M. A. (Antoniewiczową). Drezno, druk. Kraszewskiego, 1870,
35738 Foley Karol (1861—?). Życie w cieniu. Nowela przez... (Biblioteka Wieku, t. XXIV). Warszawa, druk. Wieku, 1892,
109974 Cumming Roualeyn George Gordon (1820—1866). Życie w Chinach, wrażenia z podróży w przekładzie dra Wiktora Wolskiego, z przedmową Juliana Ochorowicza. Biblioteka dzieł wybor., nr. 69. Warszawa, druk. Granowskiego i Sikorskiego, (1899),
1664 Alfons Maria Liguori św. (1696–1787). Życie w Bogu i dla Boga. Wyjątek (odb.) z dzieła Droga uświątobliwienia dla Oblubienicy Chrystusowej przez S. ... Biskupa i Doktora Kościoła. Kraków, nakładem Jędrkiewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1886,
14828 Chodźko Leonard Jakub Borejko (ur. w Oborku 6. listop. 1800, zm. 12. III. 1871 w Poitiers). Życie Tadeusza Kościuszki. Paryż, 1840.
46542 Hoffmanowa (Hofmanowa) Klementyna z Tańskich (1798—1845). Życie świętéy Elżbiéty Krolewnéy Węgierskiéy, Xiężnéy Turyngii przez autorkę Pamiątki po dobrey matce. Wrocław, nakł. Zygmunta Schlettera, druk. M. Frydlendera, MDCCC XXXVIII (1838),
72410 Guhra Piotr. Życie świętego Stanisława Kostki. Przykład pobożności dla Młodzieży. Z niemieckiego przełożył... Na korzyść ubogich głuchoniemych sierot w Gnieźnie. Leszno i Gniezno, czcionkami Ernesta Günthera, 1841,
1928 Amborski Jan (1838–1905). Życie Świętego Brunona opisał Darosław Janowski Wyd. Macierzy polskiej, 31; Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1887,
7462 Blanche Alberyk de. Życie Św. Stanisława Kostki w listach brata do sióstr napisane po francuz. przez... wydane w Paryżu 1845, na język zaś polski przełożone i o drugie tyle pomn. przez X. P. Rzewuskiego, z wizerunkiem na stali rytym. Warszawa, nakład tłumacza, 1849,
51081 (Karol Boromeusz św.; 1538—1584). Życie św. Karola Boromeusza, z dodaniem litanii. Warszawa, Niemira, 1888,