Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
90844 Katalogi. Thoms i Melchin Michał. Katalog Książek Polskich znaydujących się w księgarni Thomsa y Melchina na ulicy Senatorskiey w kamienicy Rautenstrauchowskiey pod Nrem 456. Za pozwoleniem Zwierzchności, w Warszawie, R. 1800,
49983 Kancyonal. Kancyonal pieśni nabożnych według obrządku Kościoła Katolickiego na Uroczystości całego Roku z przydatkiem wielu nowych o róznych Świętych Pańskich za pozwoleniem Starszych przedrukowany w Poczajowie 1828,
17121 Cudnicki Jakub (ks. kan. pułtuski, dziekan, proboszcz gostyński). Kazanie przy pochowaniu kości umarłych w kościele Oporowskim, Przewielebnych XX. Paulinów d. 6 Listopada 1798, miane przez ... Za Pozwoleniem Obojéj Zwierzchności drukowane. W Łowiczu, 1800,
60717 Dzienniczek. Dzienniczek albo krótki sposób nabożeństwa dla małych dzieci ułożony. Za pozwoleniem dyecezyalney Unitskiey Zwierzchności w Poczajowie, 1828,
49978 Kancyonal. Kancyonal pieśni nabożnych według obrządku Kościoła Katolickiego na uroczystości całego roku, z przydatkiem nowych Pieśni osobliwie o Bożem Narodzeniu. Za pozwoleniem Cenzury Rządowej przedrukowany Na Jasnej Górze Częstochowskiej 1844,
50216 Kantyczka. Kantyczka Pieśni Nabożnych według obrządku kościoła Ś. Katolickiego na uroczystości całego roku z przydatkiem nowych pieśni osobliwie o Bożym Narodzeniu. Za pozwoleniem Cenzury Rządowej przedrukowane na Jasnej Górze Częstochowskiej, 1837,
14409 Chmielowski Benedykt Joachim ks. (1700—1763). Bieg roku całego na cześć i chwałę Boga w Troycy S. Jedynego, Niepokalanie poczętey Panny Maryi i Wszystkich Świętych: Albo modlitwy na wszystkie całego roku święta tudzież i inne nabożeństwa przez X.... Za dozwoleniem Zwierzchności przedrukowane w drukarni Jasnej Góry Częstochowskiej R.P. 1826,
104701 Bergstrand Per Emanuel (1834— 1890). Reseanteckningar från Polen, Tyskland och Schweiz af... (Bias) 1. Warschau — Wien. 2. Öfver Alperne. (Z serii: Från utlandet). Stockholm, Fr. Skoglunds Förlag, Ivar Haeggströms Boktryckeri, 1874,
104687 Bergonzoni Michał (1748—1819). Rzecz czytana o Leopoldzie Lafontenie przez... M. dra, byłego Protom. Inspektora Jlnego służby zdrowia Wgo Księstwa Warszawskiego, Czł. czynn. Tow. Kr. Warsz. Przyj. Nauk, dnia 30 Kwietnia 1814 r. na posiedzeniu publicznem Tow. P. N. (Z Roczn. Tow. Przyj. Nauk Warsz. t. X.). Warszawa, 1814,
19312 Czasopisma. Jednodniówka-Robotnik. Jednodniówka-Robotnik z r. 1894 i 1895, 1901. Londyn.
49980 Kancyonal. Kancyonal Pieśni Nabożnych Według obrządku Kościoła S. Katolickiego Na Uroczystości całego Roku Z przydatkiem wielu nowych o różnych Swiętych Pańskich. Z Pozwoleniem Starszych wydrukowany w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey Roku Pańskiego 1802,
2478 Anleitung. Allgem. Anleitung zum Vorbeugung sowohl als zur Heilung der Hundswuth. – Powszechny opis zapobiegania i leczenia sposobu wścieklizny. Z pod prasy Józ. Pillerowy wdowy ces. król. najwyższych rządów drukarni, b. r.
51259 Karpiński Michał. Głos boski do czytelnika z zbiorem różnych nabożeństw przez ... Bernardyna. Z łaski dobrodziejów wydrukowany w Krakowie, w drukarni Akademic., 1823,
91215 Katalogi. Zawadzki Józef (1781—1838). Nowości w Księgarni ... w Wilnie. (z lutego 1836),
105219 Beudant Franciszek Sulpicjusz (1787— 1850). Mémoires sur les environs de Wieliczka. (Z Journal de physiąue z r. 1819).
91087 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Spis Książek stosownych na nagrody pilności które się znajdują na składzie w Księgarni Karola Wilda we Lwowie ulica Halicka 21. (dawniéj w Rynku). Z I Związkowej Drukarni, Hotel Żorża. b. r.,
87806 Katalogi. Bartoszewicz Adam Dominik (1838—1886) i Biernacki Mikołaj. Katalog nakładowy, komissowy oraz większéj ilości nabytych książek księgarni Polskiéj we Lwowie. Z I związkowéj drukarni Hotel Żorża, 1875,
1402 Aleksander I, car rosyjski (1777–1826). Mowa nayj. cesarza i króla (Aleksandra I.) miana przy otwarciu seymu Królestwa Polskiego dn. 15/27 Marca 1818 w Warszawie. Z Gazety Warszawskiéj Nr. 25, drukowana w Krzemieńcu, (1818),
103760 Bécu August (1771—1824). O łączeniu medycyny z chirurgią. Rzecz na posiedzeniu akademickiem Uniwersytetu Imperatorskiego Wileńskiego dnia 15 Grudnia 1816 r. czytana przez... Konsyliarza nadwornego, Professora p. z. Patologii i Higijeny w tymże Uniwersytecie, Towarzystw medycznych Londyńskiego, Paryskiego i Wileńskiego, Przyjaciół Nauk w Warszawie i królewskiego Gumera w Londynie członka, kawalera orderu św. Włodzimierza 4. klassy. (Z Dzien. Wileńskiego, 1817, T. VII). Wilno, typ. J. Zawadzkiego, 1817,
104153 Bełza Józef (1805—1888). Krótki rys chemii, z dodaniem treściwego zastósowania jej do rolnictwa, przez... Z drzeworytami w tekście. Warszawa, S. Orgelbrand, 1852,
91080 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Niektóre nowości literackie znajdujące się na składzie w księgarni Karola Wilda we Lwowie i w filii tejże w Samborze. Z drukarni J. Dobrzańskiego i K. Gromana, b. r. (1874),
89282 Katalogi. Kallenbach Henryk Wilhelm Antoni (1818—l895). Nowości literackie w księgarni H. W. Kallenbacha we Lwowie. Z drukarni E. Winiarza we Lwowie 1856,
16733 Convention. Convention In Betreff der zu beobachtenden Reciprocität in der Auslieferung der Deserteure und Vagabunden. Konwencya. Względem zachować się maiącéy wzajemności w wydawaniu dezerterów i włóczęgów. (Z datą:) 1 kwietnia (20 marca) 1838,
109911 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Manifest o wojnie z Napoleonem, z datą: Wiedeń, 8 IV 1809, po niem. i pol., inc: „Völker Oesterreichs! Ich verlasse meine Hauptstadt...”, „Narody Austryi! Opuszczam główne Miasto moie...”). (z datą: Wiedeń, 8 IV 1809, po niem. i pol.),
109908 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). Hausier-Patent. (Z datą: Wiedeń, 5 V 1811, po niem. i pol.),
109905 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). Cartel mit Russland und Pohlen. (Z datą: Wiedeń, 29 IX 1822, po niemiecku i polsku),
109906 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). Erbsteuer-Patent. (Z datą: Wiedeń, 15 X 1810, po niem. i pol.),
109913 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 15 VII 1800 ogłaszający wydanie nowych wiedeńskomiejskich bankocetli; po niem. i pol., inc: „Geben hiemit Jedermann...”, „Wszem wobec i każdemu z osobna...”), (z datą: Wiedeń, 15 VII 1800),
109909 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). Lotterie-Patent. (Z datą: Wiedeń, 13 III 1813, po niem. i pol.),
109912 Franciszek I (pierwszy cesarz Austrii i ostatni cesarz rzym.-niem. jako Franciszek II; 1768—1835). (Patent z datą: Wiedeń, 1 VI 1800 w sprawie opłacenia dodatku przez posiadaczy obligacji wydanych przez Główną Kasę Wypłatnią Miedzi, Żywego Srebra i Kruszcu; po niem. i pol., inc: „Wir waren von jeher...”, „Zdawna było staraniem.”), (z datą: Wiedeń, 1 VI 1800),