Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
113261 Kraszewski Józef Ignacy (1812-1887). Kolibar. Pripoviest iz života. Preveo s poljskoga i životipisom piščevim popratio Aleksandro Tomić. (Zabavna knjižnica Matice hrvatske, sv. 61-62). Zagreb, naklada Matice hrvatske, tisak Dioničke tiskare, 1882,
111219 Krasicki Ignacy bp (1735-1801). Pan Podstoli ili dobar domačin od Ognjoslava Krasickoga. Pripoviest prevedena z poljskoga Adolfom Tkalčevićem. (Zabavna čitaonica. Prevodi iz inostranih knjižtvah, knj. 4). Zagreb, Izdanje Lavoslava Župana, Tiskom Franje Župana, 1848,
37977 Fredro Aleksander (1793—1876). Gospoje i husari. Šaljiva igra od 3 čina. (Prevedena s poljskog.) (Igrokazi družtva dobrovoljacah zagrebačkih. 1): Zagreb, brzotiskom i troškom Franje Župana, 1850,
37954 Fredro Aleksander (1793—1876). Bila koja god. Šaljiva igra u 1 činu. (Sastayljena polog poljskog). (Igrokazi družtva dobrovoljacah zagrebačkih, 2). Zagreb, brzotiskom Franje Župana, 1850,
37997 Fredro Aleksander (1793—1876). Nitko me ne poznaje, tł. Ivan Gostiša (w: Čitanka iz slavenskih književnosti, Zagreb, 1896,
69155 Gospoje. Gospoje i husari. (Zagreb, 1850);
105543 Biblioteka. Biblioteka ob. Chomętowski Wł. (Zabytki językowe 1877).
10129 Brauner Joseph. Schul-Schematismus für den Regierungsbezirk Oppeln... Zabrze, J. Mucke, 1887,
19465 Czasopisma. Kreis-Blatt (Zabrzer). Zabrzer Kreis-Blatt (Typodnik). Zabrze, 1885.
20472 Czasopisma. Przewodnik Powiatu Żywieckiego. Przewodnik Powiatu Żywieckiego. Miesięcznik pośw. interesom powiatu. Zabłocie-Żywiec, 1900—1904.
417 Achterfeld Jan Henryk ks. (1788–1877). Katechizm Nauki Chrześciańsko-katolickiéy dla szkół elementarnych Biskupstwa Warmińskiego przez Xiędza... Professora Theologii przy Lyceum Hosianum w Brunsbergu w ięzyku niemieckim wydany, a z tego na ięzyk polski przełożony przez Xiędza J. Wermter. Za Wysokiém dozwoleniem Rządowém i Biskupiém w Królewcu w Drukarni Nadwornéy Królewskiéy u Hartuga.n(!), (1826),
90844 Katalogi. Thoms i Melchin Michał. Katalog Książek Polskich znaydujących się w księgarni Thomsa y Melchina na ulicy Senatorskiey w kamienicy Rautenstrauchowskiey pod Nrem 456. Za pozwoleniem Zwierzchności, w Warszawie, R. 1800,
49983 Kancyonal. Kancyonal pieśni nabożnych według obrządku Kościoła Katolickiego na Uroczystości całego Roku z przydatkiem wielu nowych o róznych Świętych Pańskich za pozwoleniem Starszych przedrukowany w Poczajowie 1828,
17121 Cudnicki Jakub (ks. kan. pułtuski, dziekan, proboszcz gostyński). Kazanie przy pochowaniu kości umarłych w kościele Oporowskim, Przewielebnych XX. Paulinów d. 6 Listopada 1798, miane przez ... Za Pozwoleniem Obojéj Zwierzchności drukowane. W Łowiczu, 1800,
60717 Dzienniczek. Dzienniczek albo krótki sposób nabożeństwa dla małych dzieci ułożony. Za pozwoleniem dyecezyalney Unitskiey Zwierzchności w Poczajowie, 1828,
49978 Kancyonal. Kancyonal pieśni nabożnych według obrządku Kościoła Katolickiego na uroczystości całego roku, z przydatkiem nowych Pieśni osobliwie o Bożem Narodzeniu. Za pozwoleniem Cenzury Rządowej przedrukowany Na Jasnej Górze Częstochowskiej 1844,
50216 Kantyczka. Kantyczka Pieśni Nabożnych według obrządku kościoła Ś. Katolickiego na uroczystości całego roku z przydatkiem nowych pieśni osobliwie o Bożym Narodzeniu. Za pozwoleniem Cenzury Rządowej przedrukowane na Jasnej Górze Częstochowskiej, 1837,
14409 Chmielowski Benedykt Joachim ks. (1700—1763). Bieg roku całego na cześć i chwałę Boga w Troycy S. Jedynego, Niepokalanie poczętey Panny Maryi i Wszystkich Świętych: Albo modlitwy na wszystkie całego roku święta tudzież i inne nabożeństwa przez X.... Za dozwoleniem Zwierzchności przedrukowane w drukarni Jasnej Góry Częstochowskiej R.P. 1826,
104701 Bergstrand Per Emanuel (1834— 1890). Reseanteckningar från Polen, Tyskland och Schweiz af... (Bias) 1. Warschau — Wien. 2. Öfver Alperne. (Z serii: Från utlandet). Stockholm, Fr. Skoglunds Förlag, Ivar Haeggströms Boktryckeri, 1874,
104687 Bergonzoni Michał (1748—1819). Rzecz czytana o Leopoldzie Lafontenie przez... M. dra, byłego Protom. Inspektora Jlnego służby zdrowia Wgo Księstwa Warszawskiego, Czł. czynn. Tow. Kr. Warsz. Przyj. Nauk, dnia 30 Kwietnia 1814 r. na posiedzeniu publicznem Tow. P. N. (Z Roczn. Tow. Przyj. Nauk Warsz. t. X.). Warszawa, 1814,
19312 Czasopisma. Jednodniówka-Robotnik. Jednodniówka-Robotnik z r. 1894 i 1895, 1901. Londyn.
49980 Kancyonal. Kancyonal Pieśni Nabożnych Według obrządku Kościoła S. Katolickiego Na Uroczystości całego Roku Z przydatkiem wielu nowych o różnych Swiętych Pańskich. Z Pozwoleniem Starszych wydrukowany w Drukarni Jasney Gory Częstochowskiey Roku Pańskiego 1802,
2478 Anleitung. Allgem. Anleitung zum Vorbeugung sowohl als zur Heilung der Hundswuth. – Powszechny opis zapobiegania i leczenia sposobu wścieklizny. Z pod prasy Józ. Pillerowy wdowy ces. król. najwyższych rządów drukarni, b. r.
51259 Karpiński Michał. Głos boski do czytelnika z zbiorem różnych nabożeństw przez ... Bernardyna. Z łaski dobrodziejów wydrukowany w Krakowie, w drukarni Akademic., 1823,
91215 Katalogi. Zawadzki Józef (1781—1838). Nowości w Księgarni ... w Wilnie. (z lutego 1836),
105219 Beudant Franciszek Sulpicjusz (1787— 1850). Mémoires sur les environs de Wieliczka. (Z Journal de physiąue z r. 1819).
91087 Katalogi. Wild Karol Kazimierz (1824—1885). Spis Książek stosownych na nagrody pilności które się znajdują na składzie w Księgarni Karola Wilda we Lwowie ulica Halicka 21. (dawniéj w Rynku). Z I Związkowej Drukarni, Hotel Żorża. b. r.,
87806 Katalogi. Bartoszewicz Adam Dominik (1838—1886) i Biernacki Mikołaj. Katalog nakładowy, komissowy oraz większéj ilości nabytych książek księgarni Polskiéj we Lwowie. Z I związkowéj drukarni Hotel Żorża, 1875,
1402 Aleksander I, car rosyjski (1777–1826). Mowa nayj. cesarza i króla (Aleksandra I.) miana przy otwarciu seymu Królestwa Polskiego dn. 15/27 Marca 1818 w Warszawie. Z Gazety Warszawskiéj Nr. 25, drukowana w Krzemieńcu, (1818),
103760 Bécu August (1771—1824). O łączeniu medycyny z chirurgią. Rzecz na posiedzeniu akademickiem Uniwersytetu Imperatorskiego Wileńskiego dnia 15 Grudnia 1816 r. czytana przez... Konsyliarza nadwornego, Professora p. z. Patologii i Higijeny w tymże Uniwersytecie, Towarzystw medycznych Londyńskiego, Paryskiego i Wileńskiego, Przyjaciół Nauk w Warszawie i królewskiego Gumera w Londynie członka, kawalera orderu św. Włodzimierza 4. klassy. (Z Dzien. Wileńskiego, 1817, T. VII). Wilno, typ. J. Zawadzkiego, 1817,