Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
331 Abramowicz,
332 Abramowicz K. O kriest'janskich sjerwitutach w gubiernijach Zapadnych, Pribałtijskich i Carstwa Polskago. Izdanije Juridiczeskago Kniżnago Magazina N. K. Martynowa, Kommissjoniera Gosudarstwiennoj Tipografii. S.-Pietierburg, Tip. M. Mierkuszewa (bywsz. N. Lebiediewa), 1895,
333 Abramowicz Marian (1871–1925),
334 Abramowicz Szalom Jakub (1836–1917). Donkiszot żydowski, szkic z literatury żargonowej żydowskiej, przełożył Klemens Junosza (Szaniawski). Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. Wieku, 1885,
335 Abramowicz Szalom Jakub (1836–1917). Szkapa (Die Klatsche). Z oryginału napisanego w żargonie żydowskim przez... przełożył i objaśnieniami opatrzył Klemens Junosza (Szaniawski). Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego, druk. br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1886,
336 Abramowiczowa Barbara,
337 Abramowiczowie,
338 Abramowski. Ueber die Gemeinheitstheilung Methode des Landökon. Raths Podlaski, wobei eine Versteigerung auf Land erfolgt. Berlin, Oehmige, 1832,
339 Abramowski Adalbert. Zur Geschichte Albrechts des Beherzten, 1488 ff., historische Inauguraldissertation. Breslau, Druck von J. Witan, 1890,
340 Abramowski Edward (1868–1918). Co nam dają kasy fabryczne. (Pod pseud. Warszawiak). Berlin, druk. Janiszewskiego i Quitta, 1892,
341 Abramowski Edward (1868–1918). Czego chcą socjaliści? Napisał Warszawiak. (Londyn), wydawnictwo P. P. S., druk. ZZSP, 1896,
342 Abramowski Edward (1868–1918). Dzień roboczy. Biblioteka Robotnika Polskiego, Nowa Seryja. t. I. (pod pseud. Warszawiak). Genewa, druk. „Przedświtu”. 1891,
343 Abramowski Edward (1868–1918). Etyka a rewolucja. (pod pseud. Walczewski Z. R.). B. m. i b. r. (Londyn, 1900),
344 Abramowski Edward (1868–1918). Jan Skiba. Opowiadanie. Warszawa, druk. M. Krasowskiej, 1892,
345 Abramowski Edward (1868–1918). (Socjaliści polscy) 1 Maja. Międzynarodowe Święto Robotnicze. B. m. wyd. przez Zjednoczenie Robotnicze, 1892,
346 Abramowski Edward (1868–1918). Le matérialisme historique et le principe du phénomène social. Paris, libr. Giard et Brière, Beaugency, impr. Laffray, 1898,
347 Abramowski Edward (1868–1918). Dobra Nowina Robotnikom Wiejskim. Część I. O tem, jak możemy zdobyć sobie teraz lepszą dolę? Część II. Jak i kiedy robotnicy wiejscy otrzymają ziemię? (pod pseud. Motz-Abramowska Stanisława). Londyn–Paryż, druk. A. Okęckiego, 1892,
348 Abramowski Edward (1868–1918). Psichołogiczeskije osnowy socjołogii i istoriczeskij matierializm. Pieriewod s franc. S. K. Jerszowa. Moskwa, Izd. Mag. „Kniżnoje Dieło”, 1900,
349 Abramowski Edward (1868–1918). Pierwiastki indywidualne w socyologii. Warszawa, wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego, z zapomogi Kasy im. Mianowskiego, E. Wende i Sp., druk. J. Sikorskiego, 1899,
350 Abramowski Edward (1868–1918). Rewolucya robotnicza. Biblioteka Robotnika Polskiego, Nowa Seria. t. III. Genewa, nakł. drukarni „Przedświtu”, 1891,
351 Abramowski Edward (1868–1918). Rewolucya robotnicza. Wydawnictwo Międzynarodowych Socyalistów Polskich. Paryż, A. Okęcki, 1891,
352 Abramowski Edward (1868–1918). Wszystkim Robotnikom Polskim na dzień 1 Maja ofiaruje – PPS. (Londyn), druk. Al. Dębskiego, 1894,
353 Abramowski Edward (1868–1918). Wszystkim robotnikom i górnikom polskim na dzień 1 maja – socjaliści polscy. (Berlin, 1893)
354 Abramowski Edward (1868–1918). Społeczeństwo rodowe. (pod pseud. Walczewski Z. R.). Kraków, nakł. autora, druk. Wł. Anczyca i Sp., G. Centnerszwer w Warszawie, 1890,
355 Abramowski Edward (1868–1918). Sprawa mularska w Warszawie. (Londyn), wyd. A. Dębski, druk. ZZSP, 1894,
356 Abramowski Edward (1868–1918). Sprawa robotnicza. O tem, co każdy robotnik wiedzieć i pamiętać powinien. Biblioteka Robotnika Polskiego. Seria trzecia, tomik I. Londyn, druk. „Przedświtu”, 1892,
357 Abramowski Edward (1868–1918). Powszechne święto robotnicze 1 Maja. Londyn, Druk. Partyjna, wydawnictwo PPS, 1896,
358 Abramowski Edward (1868–1918). Teorya jednostek psychicznych, przyczynek do krytyki psychologii współczesnej. Warszawa, nakł. Księgarni pod firmą C. Wilanowskiego, druk. K. Kowalewskiego, 1899,
359 Abramowski Edward (1868–1918). Ustawa ogólno-robotniczej kasy oporu (Wydanie polskie i niemieckie). Warszawa, 1892,
360 Abramowski Edward (1868–1918). Zagadnienia socjalizmu. (pod pseud. Walczewski Z. R.). Lwów, wyd. B. Połoniecki, Druk. Narodowa w Krakowie, 1899,