Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
60492 Dzieduszycki Wojciech (1848—1909). Mowa posła... wypowiedziana w Sejmie dnia 21 października 1884 r. w rozprawie nad wnioskiem p. Romańczuka o języku wykładowym. Lwów, Druk. I Związkowa, 1884,
60493 Dzieduszycki Wojciech (1848—1909). Mowa posła... wypowiedziana w sejmie 17 stycznia 1887 roku. Lwów, 1887,
23478 Daszyński Ignacy (1866—1936). Mowa posła... wygłoszona na zgromadzeniu wyborców we Lwowie d. 28 lutego 1900. Dod. do Wieku XX. Lwów.
59238 Dunajewski Julian (minister skarbu w Austrii; 1822—1907). Mowa posła... przy dyskusyi nad wnioskiem Komisyi budżetowej o udzielenie rządowi kredytu 60 milionów na cele mobilizacyi armii, na 12-tem posiedzeniu delegacyi austryackiéej Rady państwa w dniu 4 Czerwca 1878 r. (Odbitka z Przeglądu Polskiego). Kraków, nakł. redakcji, druk. Czasu, 1878,
59237 Dunajewski Julian (minister skarbu w Austrii; 1822—1907). Mowa Posła... miana dnia 6 Grudnia 1875 w rozprawie ogólnej nad budżetem w Izbie Deputowanych Rady Państwa w Wiedniu. Kraków, nakł. Drukarni Wł. L. Anczyca i Sp., 1876,
15474 Chrzanowski Leon (1828—1899). Mowa posła sejmowego ... na zgromadzeniu przedwyborczem w Krakowie dnia 1 marca 1891 r. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1891,
48631 Hupka Jan (1866—1952). Mowa posła ... wypowiedziana na zgromadzeniu przedwyborczem większej własności okręgu tarnowskiego odbytem dnia 29 listopada 1898 r. (Odb. z Ruchu Społecznego). Kraków, nakł. redakcji Ruchu Społecznego, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1898,
15179 Chotkowski Władysław ks. (1843—1926). Mowa posła ... powiedziana w Radzie państwa przy debacie jeneralnej nad ustawą o remuneracyi katechetów w szkołach ludowych i wydziałowych dnia 15 marca 1888 r. (Odb. z Czasu). Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1888,
43972 Helcel (Hölzel) Antoni Zygmunt (1808—1870). Mowa posła ... miana w Izbie posłów Rady Państwa na posiedzeniu z dnia 2 Czerwca 1862 r. podczas obrady nad wnioskiem Kommissyi Finansowéj zalecającym nieuznanie własności kościelnéj w tak zwanym funduszu naukowym i zniesienie Artykułu XXXI Patentu Cesarskiego z dnia 5 Listopada 1855 roku. Z niemieckiego według rapportu Izby posłów stenograficznego przetłómaczona. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1862,
109264 Koźmian Stanisław Egbert (1811-1885). Mowa polska przez S. K . Poznań, nakł i druk. Ludwika Merzbacha, 1861,
69932 Grabowski Karol ks. (zmartwychwstaniec; 1835—1895). Mowa pogrzebowa za duszę ś. p. Xięcia Wład. Czartoryskiego, miana w kościele Wniebowzięcia N. M. P. przez X.... Paryż, Drukarnia Polska Adolfa Reiffa, 1895,
84349 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Mowa pogrzebowa z okoliczności nabożeństwa żałobnego odbytego w Paryżu w kościele Sgo Rocha na dniu 16go grudnia R. P. 1845, za duszę ś. p. Antoniego Wojewody Ostrowskiego Generała Gwardyi Narodowéj Warszawskiéj, zmarłego na wygnaniu w schronieniu swojém Madery, koło Tours, Parafii Vernou, dnia 4go Grudnia, a pogrzebanego tamże, d. 9 t. m. b. r. Po wiedziana przez X ... Paryż, w Księgarni Katolickiej Polskiej, druk. Maulde i Renou, 1847,
78577 Janiszewski Felicjan Aleksander (pisał też pod imieniem Aleksander). Mowa pogrzebowa wypowiedziana przez Doktora ... przy pochowaniu zwłok śp. Tomasza Surzyckiego doktora medycyny w Lublinie dnia 12 grudnia 1874 roku. (Odb. z Gazety Lekarskiej). B. m. b. r. (Warszawa 1874),
17919 Czarnecki Edward (pijar; 1774—1831). Mowa pogrzebowa w czasie nabożeństwa żałobnego za duszę ś. p. J. W. Kazimierza Wichlińskiego, Radcy Stanu Król. Polskiego, miana u XX. Kapucynów Warszawskich d. 18 kwietnia 1822 roku przez X. ... Kanonika. Warszawa, druk. XX. Pijarów, 1822,
52055 Kaszewski Ignacy ks. Mowa pogrzebowa w czasie Nabożeństwa żałobnego dnia 11 Października 1868 w kościele parafialnym Smilańskim miana przez Księdza ... Kraków, druk. Wincentego Kirchmajera, 1869,
10491 (Brodowski Aleksander ks.). Mowa pogrzebowa przy wyprowadzeniu zwłok śp. ks. Alexandra Brodowskiego, proboszcza parafii Dziektarzewo, wygłoszona w d. 9tym września 1874 r. Warszawa; autor, 1877,
2776 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Mowa pogrzebowa podczas obrzędu żałobnego za duszę śp. O. Karola Antoniewicza w Krakowie. Leszno, E. Günther, 1853,
84348 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Mowa pogrzebowa po ś. p. Michale Mycielskim, byłym generale Wojsk Polskich zmarłym na wygnaniu dnia 27 września we wsi De Trois Moulins, przy mieście Melun pod Paryżem, miana przez X. Hieronima Kaysiewicza podczas nabożeństwa żałobnego za jego duszę odbytego w dzień 4 Października R. P. 1849. W kościele de L'Assomption w Paryżu. Paryż, druk. L. Martinet, (1849),
84342 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Mowa pogrzebowa po ś. p. Adamie Jerzym Księciu Czartoryskim, byłym Półkowniku wojsk polskich, b. Ministrze Spraw Zagranicznych cesarstwa rossyjskiego, b. Kuratorze szkół okręgu wileńskiego, b. Senatorze Wojewodzie królestwa polskiego, b. Naczelniku Rządu Narodowego i t. d., zmarłym na wygnaniu dnia 15 Lipca 1861 roku, powiedziana dnia 15 Stycznia 1862 roku w Paryżu przez Xiędza ... Przełożonego Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. Poznań, w komisie i druk. Ludwika Merzbacha, 1862,
21727 Czencz Władysław ks. T. J. (1850—1922). Mowa pogrzebowa nad trumną hr. Kazimierza Dzieduszyckiego. Tamże [Kraków, nakł. ks. M. Morawskiego T. J., druk. Czasu], 1893,
109707 Krajewski Dymitr ks. (imię świeckie Tadeusz, imię zakonne Dymitr od św. Michała, pisał także jako ks. Michał, 1746-1817). Mowa pogrzebowa na Śmierć Jaśnie Wielmożney JMci Pani Hrabiny Ewy z Męcińskich Małachowski niegdyś Woiewodziny Sieradzkiey zmarłey 24. grudnia 1801. Przez X. Michała Kraiewskiego. Kraków, Druk. Akademicka, b. r. (1801),
9439 Bossuet Jakub Benigne (1627—1704). Mowa pogrzebowa na śmierć Henryki Anny królewney angielskiey, księżniczki Orleanu, miana przez... dnia 21. Sierpnia 1670 r., przełożona na język polski przez Pawła Czajkowskiego Prof. Liter. w Uniw. Jag. (Odb. z Roczn. Tow. Nauk.). Kraków, 1825,
81222 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Mowa pogrzebowa na cześć X. A. Czartoryskiego (14 Stycznia 1770—15 Lipca 1861) miana w Paryżu na uroczystem na bożeństwie załobnem w Kościele Wniebowzięcia (de l'Assomption) dnia 29 lipca 1861 przez X. ... Przełożonego Missii Polskiej w Paryżu. Paryż, księgarnia Jacques Le coffre et Cie, druk. L. Martinet, 1861,
81220 Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877). Mowa pogrzebowa na cześć wielebnego Xiędza Karola Antoniewicza Towarzystwa Jezusowego miana na uroczystem nabożeństwie żałobnem w Paryżu w kościele Matki Boskiej Wniebowziętej dnia 14 Grudnia 1852 roku przez Xiędza ... Paryż, w księgarni Sagnier i Bray, druk. L. Martinet, 1853,
22940 Daleki Jakub ks. (1831—1873). Mowa pogrzebowa na cześć śp. Józefy z hr. Grudzińskich hr. Gutakowskiej miana nad zwłokami podczas uroczystego żałobnego nabożeństwa w kościele w Rąbiniu, dnia 4 Lutego 1861 roku. Przez... Poznań, czcionkami A. Poplińskiego, 1861,
84343 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Mowa pogrzebowa na cześć ś. p. X. Jana Dekerta, biskupa Halifarnasu, sufragana warszawskiego, z rzeczy nabożeństwa żałobnego odbytego w Paryżu w Kościele Wniebowzięcia N. M. P. (de l'Assomption), dnia 28 stycznia 1862 roku powiedziana przez Xiędza ..., Przełożonego Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego. B. m. dr. b. r.,
84345 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Mowa pogrzebowa na cześć ś. p. Michała Lewickiego, Kardynała Kapłana Świętego Rzymskiego Kościoła, Prymasa Galicyi i Włodomiryi, Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego Rusko-Unickiego Obrzędu, Biskupa Kamienieckiego, Jego Ces. Król-Apost. Mości Rzeczywistego i Tajnego Radcy, właściciela wielkiej wstęgi orderu Śgo Leopolda, Doktora Teologii, zmarłego d. 14 Stycznia bieżącego roku w Uniejowie w Galicyi. Miana dnia 17 Marca 1858 roku przez ... Rektora Kościoła Śgo Klaudjusza w Rzymie etc. Poznań, w komisie i druk. N. Kamińskiego i Spółki, 1858,
84346 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Mowa pogrzebowa na cześć ś. p. generała Kazimierza Małachowskiego, zmarłego w Bogu w Chantilly na dniu 5 Stycznia pogrzebanego tamże 8 t. m. 1845 roku, powiedziana w kościele Ś. Rocha w Paryżu przez X. ... Podczas obchodu załobnego odbytego staraniem rodaków na dniu 15 Stycznia tegoż m. b. r. Paryż, w Księgarni Katolickiej Polskiej, Drukarnia i Litografia Maulde i Renou, 1845,
84347 Kajsiewicz (Kaysiewicz) Hieronim ks. (właściwie: Józef Hieronim; 1812—1873). Mowa pogrzebowa na cześć ś. p. Elżbiety z Mielżyńskich Mycielskiej zmarłej w Panu, w Poznaniu 23 Grudnia 1857 roku powiedziana dnia 19 Stycznia 1858 r. w Rzymie, w Kościele Świętego Klaudyusza przez X. ... Na dochód ochronki w Gnieźnie. Gniezno, nakł. z pracy dziewcząt szwalni Gnieźnieńskiej, druk. J. B. Langiego, 1858,
78603 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa pogrzebowa na cześć ś. p. Antoniny z Grudzińskich Jenerałowéj Chłapowskiéj, miana w Rombiniu dnia 5 Maja 1857 przez Ks. ... Licen. Teologii św., proboszcza w Kościelcu. Poznań, w Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. M. Zoerna, 1857,