Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
79011 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). Moja korespondencya z Księciem Władysławem Czartoryskim, głównym ajentem dyplomatycznym Tajnego Rządu Narodowego przez ... b. członka Komitetu Emigracyi Polskiéj. Paryż, nakł. autora, druk. Vor Goupy et Ce, 1864,
79012 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). List otwarty do Adama Czartoryskiego. Londyn, Regent Square Gray's Inn. Road, 1855,
79013 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). List otwarty do teraźniejszego Towarzystwa Demokratycznego przez ... Paryż, Librairie du Luxembourg, Lipsk, E. Ł. Kasprowicz, druk. Komitetu reprez. Wychodztwa Polskiego w Zürichu, 1867,
79014 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). Do Ludwika Mierosławskiego autora, nie generała. Prośba o dowody. Zürich, druk. J. Kossobudzkiego, 1869,
79015 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). Les derniers momens de la révolution de Pologne en 1831, depuis l'attaque de Varsovie; récit des événemens de l'époque, accompagné des observations et des notes historiques. Par ... Condé-sur Noireau (dep. Calvados), Paris, Rovet, Lecointe et Pouqin, Hector Bossange, impr. J. P. Auger, 1833,
79016 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). Un mot d'histoire sur les Jésuites dans l'ancienne Pologne, par Prawdzic II. (Extrait de la Revue Belgique). Bruxelles, C. Muquardt, editeur, H. Merzbach, successeur librairie de la Cour, même maison a Leipzig, 1874,
79017 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). Merum nomen sine re czyli król de facto. Świstek polityczny przez M. T. Paryż, druk. Bourgogne et Martinet, 1844,
79018 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). O początku demokracyi polskiej, krótka wiadomość przez ... Paryż, nakł. autora, druk. L. Martinet, 1862,
79019 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). La Politique oriento-meridionale du cabinet de Pétersbourg, considérée dans son rapport avec la cause polonaise de M. Mochnacki, par ... Poitiers, 1836,
79020 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). La politique oriento-meridionale du cabinet de Pétersbourg, considérée dans son rapport avec la cause polonaise. Traduit du polonais. Poitiers, chez L. Bources et Mme Dauvin, Imprimerie de F.-A. Saurin, Paris, a la Librairie Polonaise, 1836,
79021 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). Sur la Pologne. Extrait du discours de J. N. J. réfugié polonais prononcé à l'anniversaire de la revolution polonaise, célebré à Laval, le 29 novembre 1833. Mortain, Imprimerie de Lebel, 1834,
79022 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). Do hrabiego R.(ogiera) R.(aczyńskiego) z powodu jego dzieła list otwarty. B. m. b. r. (z datą: St. Héliex na wyspie Jersey 1855), w Powszechnej Drukarni (Universal Printing Establishment) Zenona Świętosławskiego,
79023 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). Rzym i Polska. Kilka dokumentów historycznych od roku 1831 przez ... (Odb. z Przeglądu Rzeczy Polskich). Paryż, u autora, druk. L. Martinet, Lipsk, u. F. A. Brockhausa, 1863,
79024 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). „Investigentur omnes sententiae et loci Juris Romani, quotquot in Cadlubcone occurrant et indicentur fontes eorum”. Ab Almo Universitatis Lit. Regiae Varsaviensis Jurecon — sultorum Ordine a MDCCCXXV propositum thema solvere tentavit ... juris et oeconomiae politicae auditor. Varsaviae, typis Collegii Scholarum Piarum, A. MDCCCXXVII (1827),
79025 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). La Vérité sur le général Rybinski. B. m. (z datą: Paris le 7 juin 1849), imp. de E. Dépée a Sceaux (Seine),
79026 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). Margrabia Aleksander Wielopolski. Rys biograficzny, przez J. N. J. Paryż, nakł. Księgarni Polskiéj, druk. L. Martinet; Poznań, w Księgarni Żupańskiego, 1861,
79027 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). Do wydawcy Królów polskich. Paryż, druk. A. Pinard, 1832,
79028 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888).
79005 Janowski Jan Mikołaj ks.
79001 Janowski Jan Maciej Józef (franciszkanin, imię zakonne Mikołaj; 1758—1836). Allocutio ad honorandos ministros Sacramenti Paenitentiae pro tempore anni Sancti 1826 destinatos. B. m. b. r.,
79002 Janowski Jan Maciej Józef (franciszkanin, imię zakonne Mikołaj; 1758—1836). Kazanie na dzień świętych Młodzianków w kościele katedralnym krakowskim. O skutkach bez religiynéy młodzieży edukacyi przez X. Mikołaja Janowskiego Exprowincyała franciszkana mówione w roku 1814. Kraków, druk. Jana Maja, 1815,
79003 Janowski Jan Maciej Józef (franciszkanin, imię zakonne Mikołaj; 1758—1836). Kazanie na uroczystych exekwiach, za nieśmiertelney pamięci Piusa VII papieża i głowy kościoła katolickiego w porządku następstwa od Piotra Świętego 255téj w Kościele Katedralnym Krakowskim odprawionych dnia 6 października r. 1823. Mówione przez X. Jana Mikołaja Janowskiego k(anonika) k(atedry) k(rakowskiej), professora t(eologii) m(oralnej) i p(astoralnej) wymowy k. w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków, druk. Szkoły Głównej Krakowskiej, (1823),
79004 Janowski Jan Maciej Józef (franciszkanin, imię zakonne Mikołaj; 1758—1836).
78996 Janowski J. r.
78997 Janowski J. A.
78994 Janowski J.
78995 Janowski J.
78993 Janowski Franciszek.
78992 Janowski Florian ks. (imię zakonne Amandus, biskup tarnowski; 1725—1801).
78991 Janowski F. L.