Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
77549 Jak prowadzić. Jak prowadzić gospodarstwa? Rozprawy odznaczone na konkursie „Gazety Rolniczej” (Warszawa 1886);
77544 Jak pisano. Jak pisano wyrazy: kłóć, kłół, kłóty, kłócie, próć, prół, próty, prócie? (Kraków 1885);
77543 Jak pisał. Jak pisał Adam Mickiewicz (Warszawa, 1898);
77542 Jak pielęgnować. Jak pielęgnować chorych? Przewodnik lekarski dla Ochronek (Poznań 1874);
77541 Jak można w małżeństwie. Jak można w małżeństwie nawet znaleść szczęście (Warszawa 1891);
77537 Jak może Gospodarz. Jak może Gospodarz Wieyski poznać konie na nosaciznę (smarkaciznę) i tylczak chore? (Wrocław 1809);
77539 Jak kształcić. Jak kształcić dzieci polskie w języku ojczystym? Poznań, druk. i nakł. W. Simona, 1897,
77559 Jak jest szkodliwą zarozumiałość. Jak jest szkodliwą zarozumiałość w młodzieży nauce się poświęcającey (Suwałki 1826);
77552 Jak i gdzie Rossya. Jak i gdzie Rossya jest straszną? (Kraków, 1848);
77564 Jak i dlaczego biją Żydów. Jak i dlaczego biją Żydów. (Warszawa, 1885);
77536 Jak giną. Jak giną instytucye narodowe na emigracyi (Paryż 1896);
77533 Jak cień. Jak cień (Warszawa 1895);
77532 Jak Jak Austrya ocalić się może (Drezno 1868)
77531 Jajte Ludwik.
77530 Jajowód.
77529 Jajnik.
77526 Jajko. Jajko wielkanocne. Jednodniówka. Wydawnictwo popularne. Kraków, druk. Drukarni Narodowej, 1899,
77527 Jajko. Jajko Wielkanocne, jednodniówka. Podgórze (Kraków), nakł i odp. redaktor S. Dubienko, druk. W. Poturalskiego, 1900,
77528 Jajko zwierzęce.
77525 Jajka wielkanocne.
77514 Jais Paweł Alojzy Józef (benedyktyn, imię zakonne Egidiusz; 1750—1822). Jezus i jego święty Kościol (!). Historya życia i Kościoła Zbawcy Naszego, z zastosowaniami moralnemi dla młodzieży katolickiéy, z niemieckiego X. ... Podług piątéy edycyi. Wrocław, Wilhelm Bogumił Korn, 1821,
77515 Jais Paweł Alojzy Józef (benedyktyn, imię zakonne Egidiusz; 1750—1822). Kazania i homilie na wszystkie niedziele i święta zwyczajne całego roku, przez X. ... w niemieckim języku oryginalnie napisane, a przez X. Adama Józefa Kalasantego Szelewskiego spolszczone. Część pierwsza. Kazania niedzielne od Adwentu począwszy aż do Zielonych Świątek. Warszawa, nakł. i druk. J. Glücksberga, 1837,
77516 Jais Paweł Alojzy Józef (benedyktyn, imię zakonne Egidiusz; 1750—1822). Kazania i homilie na wszystkie niedziele i święta zwyczajne całego roku, przez Ks. ... w niemieckim języku oryginalnie napisane, a przez ks. Adama Józefa Kalasantego Szeleskiego (!) spolszczone. Część pierwsza. Kazania niedzielne od Adwentu począwszy aż do Zielonych Świątek. Wydanie drugie poprawne. Tamże [Warszawa, nakł. i druk. J. Glücksberga], 1844,
77517 Jais Paweł Alojzy Józef (benedyktyn, imię zakonne Egidiusz; 1750—1822). Książeczka do nauki i nabożeństwa dla młodzieży, której mogą także użyć korzystnie i dorośli, przełożona z 22go wydania przez ks. P. Rzewuskiego. Warszawa, nakł. i druk. Fr. Czerwińskiego,
77518 Jais Paweł Alojzy Józef (benedyktyn, imię zakonne Egidiusz; 1750—1822). Książeczka do nauki i nabożeństwa dla młodzieży, której użyć mogą także korzystnie i dorośli. Przełożona na język polski przez ks. Pawła Rzewuskiego. Warszawa, 1874,
77519 Jais Paweł Alojzy Józef (benedyktyn, imię zakonne Egidiusz; 1750—1822). Lehr-und Gebetbüchlein für die lieben Kinder, das wohl auch Erwachsene brauchen können. Lemberg, Piller,
77520 Jais Paweł Alojzy Józef (benedyktyn, imię zakonne Egidiusz; 1750—1822). Nauki i modlitwy dla dzieci i dorosłych mogące służyć skutecznie, a napisane podług 57 wydania książeczki, którą ułożył wielebny Ojciec ... Wrocław, 1843,
77521 Jais Paweł Alojzy Józef (benedyktyn, imię zakonne Egidiusz; 1750—1822). Nauki i modlitwy dla dzieci i dorosłych, napisane podług 27 wydania książeczki, którą ułożył ... Gliwice, Landsberger, 1845,
77522 Jais Paweł Alojzy Józef (benedyktyn, imię zakonne Egidiusz; 1750—1822). Nauki i Modlitwy dla Dzieci i Dorosłych napisane podlug (!) dwudziestego siódmego wydania książeczki, którą ułożył wielebny Ojciec Idzi Jais. Wydanie trzeci (!). Gliwice i Kluczbork, nakł. Z. Landsbergera, druk. Juliusza Plessnera w Gliwicach, 1846,
77523 Jais Paweł Alojzy Józef (benedyktyn, imię zakonne Egidiusz; 1750—1822). Pięćdziesiąt i dwie powieści z porównaniami. Książeczka do zabawy i nauki młodzieży, dla wzbudzenia i ożywienia chrześcijańsko-religijnego ducha, na każdy tydzień roku całego, z niemieckiego. Wrocław, Korn, 1821,