Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
14412 Chmielowski Benedykt Joachim ks. (1700—1763). Tak macie się modlić na cześć i chwałę Mikołów, Nowacki, 1869,
81978 (Jezus). Żywot Jezusa Chrystusa i Dzieje Apostolskie według czterech Ewangelii. Mikołów, nakł. Wydawnictwa Dzieł Ludowych Karola Miarki. Warszawa, G. Centnerszwer, b. r. (1898),
62099 Elementarz. Elementarz polski i Mały katechizm rzymsko-katolicki do użytku szkolnego i domowego. (Tytuł z okładki, karty tyt. brak). Mikołów, nakł. Wydawnictwa Dzieł Ludowych K. Miarki, b. r. (1894),
60313 Dziatkom. Dziatkom polskim ku nauce i rozrywce, nagroda od redakcyi „Przyjaciela rodzinnego" w Mikołowie za napisanie listu w języku polskim na konkurs dla dzieci polskich w kwietniu 1896 r. Mikołów, nakł. Wydawnictwa Dzieł Ludowych K. Miarki, 1896,
4387 B. St. ks. Pobożny katolik w modlitwie i śpiewie, książka do nabożeństwa i śpiewnik. Mikołów, nakł. Wydawnictwa Dzieł Ludowych K. Miarki, 1895,
4388 B. St. ks. Katolicki rok kościelny, czyli objaśnienia świąt, obrzędów i ceremonii kościelnych. Mikołów, nakł. Wydawnictwa Dzieł Ludowych K. Miarki, (1897),
105823 Biegański Stanisław (ks. pijar). Konarsciana: Zbiór dokumentów odnoszących się do życia i działalności ks. Stan. Konarskiego S. P., zesz. I. Mikołów, nakł. wydawcy, druk. K. Miarki, (1897),
105827 Biegański Stanisław (ks. pijar). Pogrzebana żywcem, powieść dla ludu katolickiego, z życia biednych murzynów w Afryce, przełożył z niem. ... Mikołów, nakł. tłum., druk. K. Miarki, (1893),
111613 Krasiński Zygmunt (1811-1859). Pisma Zygmunta Krasińskiego z portretem autora. Tom I. (Nowa Biblioteka Pisarzy Polskich, t. IX). Mikołów, nakł. Karola Miarki, druk. Karola Miarki, 1900,
8217 Bóg. Bóg z tobą. Książeczka do nabożeństwa dla katolików. Mikołów, nakł. Karola Miarki, 1900,
63963 G. ks. dr. Droga do nieba. Wybór nabożeństwa codziennego i pieśni kościelnych dla chrześcijan katolików przez ks. Dr. G. Mikołów, nakł. Karola Miarki, 1898,
26502 Domaszewicz Jan ks. Mały katechizm rzymsko-katolicki do użytku szkolnego i domowego, opracowany przez Ks. J. D. Mikołów, nakł. K. Miarki, 1896,
66332 Genowefa. Genowefa, powiastka ludowa z dawnych czasów. Wydanie poprawne. Mikołów, nakł. K. Miarki, 1895,
60587 Dzieje. Dzieje narodu polskiego, opowiedziane dla. ludu i młodzieży. Mikołów, nakł. K. Miarki, (1897),
85426 Kalendarz Tercyarski. Kalendarz Tercyarski na rok Pański 1893. Rok I. Mikołów, nakł. K. Kiełtyki, przełożonego III Zakonu w Bogucicach, druk. Karola Miarki, (1892),
3406 Arumugam. Arumugam, książę indyjski, powieść (Biblioteka ludowa K. Miarki, I 6). Mikołów, nakł. i druk. Wydawnictwa Dzieł Ludowych, 1898,
62646 Emmerich Anna Katarzyna (1774—1824). Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego Maryi, wraz z tajemnicami Starego Przymierza. Według widzeń świętobliwej...Z zapisków Klemensa Brentano. Przełożył na język Polski X. dr. Wojciech Galant, profesor teologii w Przemyślu, podkomorzy Jego Świątobliwości Piusa X. Mikołów, nakł. i druk. Wydawnictwa Dzieł Ludowych Karola Miarki, b. r. (1899—1900),
110787 Krakowiaki. Krakowiaki czyli wesołości zabawa. Mikołów, nakł. i druk. T. Nowackiego, 1855,
45889 Historya o szlachetnej a pięknej Magelonie. Historya o szlachetnej a pięknej Magelonie, córce króla z Neapolis, i o Piotrze Rycerzu Hrabiem. Różne przygody, smutki i pociechy, nieszczęścia i szczęścia, przy odmianach omylnego świata, reprezentująca. Dla zabawy i pożytku pospolitego ludu, z morawskiego języka na polski przełożona, zastaraniem (!) Tomasza Nowackiego. Za pozwoleniem zwierzchności miejscowej przedrukowana. Wydanie pierwsze. Mikołów, nakł. i druk. T. Nowackiego, 1851,
107176 Koszyczek (z) Jan, bakałarz, tłumacz (koniec XV-pierwsza połowa XVI w.). Historya Piękna i Ucieszna o Siedmiu Mędrcach Którzy ciekawemi powieściami swemi czytaiącego zabawią. Przetłomaczył z łacińskiego na Polski język Jan Bakałarz z Koszyczek. Za pozwoleniem Cenzury Rządowej. Mikołów, nakł. i druk. T. Nowackiego, 1848 (imprimatur 1846),
36453 Franciszek Salezy św. (1567—1622). Filotea. Droga do życia pobożnego przez Św. Franciszka Salezyusza. Na język polski przełożył Ks. A. J(ełowicki). Z dodatkiem najpotrzebniejszego nabożeństwa. Mikołów, nakł. i druk. Karola Miarki, (1900),
84972 Kalendarz Maryański. Kalendarz Maryański na rok przestępny 1884. Mikołów, nakł. i druk. Karola Miarki, (1883),
7387 Bitschnau O. ks. Żywoty Świętych Pańskich, podług najlepszych źródeł, wyjętych z dzieł Ojców i Doktorów Kościoła świętego... z przedmową ks. bisk. Franciszka Józefa Rudigera. Mikołów, nakł. i druk. Kar. Miarki, b. r. (1880),
3703 Auer W. (ks. Kapucyn). Książeczka o dobrej śmierci, napomnienia, rady i modlitwy odpustowe. Mikołów, nakł. i druk. K. Miarki, Kubaczka i Lang w Białej, (1889),
84974 Kalendarz Maryański. Kalendarz Maryański na r. 1893. (ścienny). Mikołów, nakł. i druk. K. Miarki, E. Feitzinger w Cieszynie,
15589 Chudziak Maciej (pseud. Maciej Stary). Bawmy się! Gry na wolnem powietrzu. Mikołów, nakł. i druk. K. Miarki, 1899,
15594 Chudziak Maciej (pseud. Maciej Stary). Gry towarzyskie. Mikołów, nakł. i druk. K. Miarki, 1899,
59915 Dygasiński Adolf (1839—1902). Jarmark na św. Onufry. Powieść. Mikołów, nakł. i druk. K. Miarki, 1898,
59944 Dygasiński Adolf (1839—1902). Nowelle: Od wsi do wsi. Od świtu do świtu. Mikołów, nakł. i druk. K. Miarki, 1898,
22095 Cześć. Cześć Maryi na każdy czas, osobliwie w miesiącu Maju. Książka pouczająca i modlitewna dla czcicieli N. P. Maryi. Mikołów, nakł. i druk. K. Miarki, 1889,