Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
86132 Kalendarze. Kalendarz Łódzki. Kalendarz Łódzki. Łódź (na r. 1889: Warszawa), 1888—1900.
85635 Kalendarze. Haus- und Familien-Kalender. Lodzer illustrirter Haus- und Familien-Kalender. Łódź (1878—1883).
14400 ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918). Żywot św. Antoniego Padewskiego, podług brewiarza rzymskiego napisany. (Łowicz?) Częstochowa, druk. M. Stochelskiego, 1883,
94815 Klucz Obszczago powtorienija. Klucz Obszczago powtorienija priedszestwowawszych urokow. Łowicz, typogr. K. Rybackago, (1892),
14402 ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918). Żywot św. Józefa wyznawcy, podług brewiarza rzymskiego. Łowicz, R. Orzykowski, Gebethner i Wolff w Warszawie, 1884,
14403 ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918). Żywot św. Kazimierza wyznawcy podług brewiarza rzymskiego. Łowicz, nakł. Romualda Oczykowskiego, druk. M. Stochelskiego w Częstochowie, 1884,
14401 ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918). Żywot św. Emilii, podług martyrologium rzymskiego. Łowicz, nakł. R. Oczykowskiego, druk. M. Stochelskiego w Częstochowie, 1884,
82667 (Józef św.) Żywot św. Józefa wyznawcy podług brewiarza rzymskiego. Łowicz, nakł. R. Oczykowskiego, druk. M. Stochelskiego w Częstochowie, 1884,
14399 ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918). Żywot św. Aleksandra, papieża i męczennika, podług brewiarza rzymskiego. Łowicz, nakł. Oczykowskiego, druk. M. Stochelskiego w Częstochowie,1884,
38868 Frydrych Wincenty ks. Kazania na swięta, odpusty, i pogrzeby, z rękopism y tłomaczen roznych autorow dobierane, przez X. W. F. K(anonika) Ł(owickiego). Druga Edycya Powiększona. Tom I—III. Łowicz, Drukarnia Arcybiskupa Gnieźnieńskiego,
38870 Frydrych Wincenty ks. Odezwy pasterskie przy sprawowaniu świętych sakramentów, Przy benedykcyach z powodu odpustów i brackich nabożeństw. W potrzebach ważniejszych i przy obrzędach pogrzebowych. Z rękopismów i tłomaczen ułożone przez ... Łowicz, Druk. XX. Emerytów, 1819,
9028 Borecki Józef. Podręcznik botaniczny kieszonkowy dla ogrodniczków polskich. Łowicz, druk. K. Rybackiego, 1882,
110007 Chmielowski Antoni ks. (1841—1918). Żywot św. Natalii podług brewiarza rzymskiego. Łowicz, 1884,
103823 Bedrant ks. Edycya pierwsza. Łowicz, 1819,
91552 Katechizm dla Państwa. Katechizm dla Państwa Francuzkiego powagą Stolicy Apostolskiej stwierdzony, dla kościołów polskich r. 1809 tłomaczony, od Dyrekcyi eduk. 1812 r. szkołom krajowym do użycia wskazany. Edycya druga. Łowicz, 1819,
81 Abbadie Jakób ksiądz (1657–1727). Wywód prawdy religii chrześciańskiey. Wzięty na rozwagę rozumu z Dzieł... Tłum. z Franc. (przez xiędza Bazylego Popiela). Łowicz, 1818,
48352 Hufeland Krzysztof Wilhelm (1762—1836). Domowo-podróżna Apteczka. Wyiątek z Xiążki pod tytułem Sztuka długiego Życia. Dzieło sławnego Medycyny Doktora ... Członka Akademyi Jeńskiey. Przełożone z niemieckiego Języka przez JP. Baudoin. Łowicz, 1811,
91618 Katechizm do uzycia. Katechizm do uzycia (!) wszystkim kościołom panstwa francuzkiego. Na rozkaz J. O. Xiążęcia Jci arcybiskupa gnieznienskiego. Z Francuzkiego na Polskie dla kościołów Archidiecezyi gniezn: y dieceyi (!) Warszawskiey. Tłomaczony. Łowicz, 1809,
48507 Humbert Piotr ks. Uwagi o nayważnieyszych prawdach wiary. I naypierwszych obowiązkach Chrzesciaństwa. Ku przekładaniu ich ludowi Chrześciańskiemu w dni Swięte i Niedzielne użyteczne, a tym samym Pasterzóm Dusz ludzkich dogodne. z Francuzkiego na Polski Język Dla pomnożenia Chwały Boskiey, przez X. Ignacego Bardzinskiego Kanclerza Metr: Gnieznieńskiego przełożone. Łowicz, 1805,
92047 Kazania na święta. Kazania na święta, odpusty i pogrzeby, z rękopism y tłomaczeń roznych autorów dobierane przez X. W. F. K. Ł. (Łowicz, 1802—1803);
14407 ChmielowskI Antoni ks. (1841—1918). Żywot św. Wiktora, papieża i męczennika, podług brewiarza rzymskiego. Łowicz-Warszawa, Gebethner i Wolff, 1884,
98945 Komitiet. Komitiet (Centralnyj, Narodnyj, Polskij) w Warszawie i Izdatieli „Kołokoła” w Łondonie. Łondon, Wolnaja Russkaja Tipografija, 1862,
44529 Hercen (Giercen) Aleksandr Iwanowicz (1812—1870). Byłoje i dumy. Iskandiera, czast' pierwaja (1812—1838). Łondon, Wolnaja russkaja tipografija, 1861,
44536 Hercen (Giercen) Aleksandr Iwanowicz (1812—1870). Za piat' let (1855—1860). Politiczeskija i socialnyja stat'i Iskandiera i N. Ogariowa. Czast' pierwaja Iskandiera. Łondon, Wolnaja russkaja tipografija, 1860,
44541 Hercen (Giercen) Aleksandr Iwanowicz (1812—1870). Wolnaja russkaja obszczina w Łondonie. Russkomu woinstwu w Polsze. Łondon, Wolnaja russkaja tipografija, 1854.
44540 Hercen (Giercen) Aleksandr Iwanowicz (1812—1870). Russkoj narod i socializm. Pis'mo k I. Miszle Iskandiera. Pieriewod s Francuzskago. Łondon, Triubnier, Universal Printing Establishment Zeno Swietoslawski, 1858,
95505 Kniżka (Pamiatnaja) Łomżynskoj gubiernii. Pamiatnaja Kniżka Łomżynskoj gubiernii. Łomża, w Tipografii Gubiernskago Prawlenija, 1883,
107835 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). O sowriemiennom wospitanii dietiej matieriami. Swiaszczennika A. Kowalnickago. Izdanije w polzu siemiejstw russkich ludiej, położywszych żywot swój za wieru i bratiju w wojnie sławiano-turieckoj. Łomża, Tip. Łomżynskago Gubiemskago prawlenija, 1876,
107803 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Poslednije dni żyzni priestupnika, osużdiennago na smiertnuju kazń. Swiaszcz. A. Kowalnickago. Łomża, Tip. Gubiernskago prawlenija, 1880,
107806 Kowalnickij Apollinarij Siewierianowicz (ur. 1841, zm. po 1914). Sw. Fiłariet Miłostiwyj (Ziemledielec). Swiaszcz. A. Kowalnickago. Łomża, Tip. Gubiernskago prawlenija, 1880,