Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
32980 Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863) i Sèguin. O dziękczynieniu czyli Uwagi o wdzięczności względem Boga wyjęte z pism Ojca W. Faber oratoryanina i Ojca Séguin jezuity. Gniezno, nakł. i druk. J. B. Langiego, 1874,
32981 Faber Józef (zm. ok. 1850).
32982 Faber Karl. Preussisches Archiv oder Denkwürdigkeiten aus der Kunde der Vorzeit. Herausgegeben von ..., Königlichem Geheimen Archivar. Erste Sammlung. Königsberg, bei Friedrich Nicoiovius, 1809,
32983 Faber Knud.
32984 Faber Mathias (jezuita; 1587—1653). Conciones funebres. Post quartam editionem 1692 a. editio V revisa et correcta. Posnaniae, sumptibus J. Stagraczyński, typ. H. Schmaedicke, 1880,
32985 Faber Mathias (jezuita; 1587—1653). Concionum pro dominicis et festis totius anni selectarum. Tomus I. Editionem novam procuravit J. Stagraczyński, Curat. Dioec. Posnaniensis. Posnaniae, typ. Henrici Schmaedicke, 1880,
32986 Faber Mathias (jezuita; 1587—1653).
32987 Faber Michał.
32988 Faber O.
32989 Faber Victor.
32990 Faber (de) Boehl Cecylia.
32991 Fabian Aleksander (1847—1910). Hemoglobinemija i hemiglobinuryja (!). Skreślił... (Odb. z Gazety Lekarskiej, 1884). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, (1884),
32992 Fabian Aleksander (1847—1910). Hypnotyzm w nauce, a w praktyce. Odczyty na rzecz Towarz. Osad Rolnych wygłoszone w Lutym 1888 r. przez D-ra... Warszawa, nakł. autora, E. Wende i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1890,
32993 Fabian Aleksander (1847—1910). O kąpielach elektrycznych. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, E. Wende i Sp., 1886,
32994 Fabian Aleksander (1847—1910). Przyczynek do leczenia chorób gorączkowych chłodnemi kąpielami. Rzecz napisana na temat konkursowy Warszawskiego Towarzystwa lekarskiego pod tytułem: „Rozebrać wpływ kąpieli podawanych z celem obniżenia gorączki” przez ... (Odbitka z Pamiętnika Warsz. Towarzystwa Lekarskiego). Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza i W. Noakowskiego, 1878,
32995 Fabian Aleksander (1847—1910). Wiktor Szokalski, wspomnienie pośmiertne. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1891,
32996 Fabian Aleksander (1847—1910). Kilka uwag nad przymiotem układu nerwowego, rzecz czytana na posiedzeniu Towarzystwa lekarskiego warszawskiego. (Odb. z Gazety Lekar.). Warszawa, E. Wende i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1889,
32997 Fabian Aleksander (1847—1910). Uwagi Nad leczeniem chorób serca. Z powodu kilku nowszych badań nad jego innerwacyą. Opracował... (Odb. z Kroniki Lek.). Warszawa, druk. Saturnina Sikorskiego, 1893,
32998 Fabian Aleksander (1847—1910). O warunkach powstawania i znaczeniu klinicznem podwyższenia ciepłoty w gorączce, studyum krytyczne, zesz. I. Warszawa, G. Sennewald, druk. K. Kowalewskiego, 1887,
32999 Fabian Aleksander (1847—1910).
33000 Fabian Aleksander (1847—1910) i Stockmann Aleksander. O wpływie nerwów na oddéchanie. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, Berger, 1871,
33001 Fabian Alfred.
33002 Fabian J.
33003 Fabian M. F. Bericht über das Königl. Gymnasium zu Lyck (Ełk) vom Director Professor... zur Feier des Geburtsfestes Sr. Majestät des Königs am 15. October 1859 um 10 Uhr bestimmt. Voran geht eine Abhandlung des Oberlehrers Dr. Horch: Chronik der Stadt Lyck. Lyck, Druck des typogr. Instituts von W. Menzel, (1859),
33004 Fabian M. F.
33005 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Beitrag zur Kenntniss der Spannungscurve des gesättigten Wassers. Von Dr.... (Nadb. z Repertorium für Experimental-Physik, für Physikalische Technik, Mathematische & Astronomische Instrumentenkunde). B. m. b. r. (1900),
33006 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Bemerkung über die Bedingung der kleinsten prismatischen Ablenkung der Lichtstrahlen. Von Dr. ... (Odb. z Carl's Reperto rium der Physik). B. m. b. r. (München, 1873),
33007 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Ueber Dehnbarkeit und Elasticität des Eises. Von Dr. ... (Nadb. z Repertorium für Experimental-Physik, für Physikalische Technik, Mathematische & Astronomische Instrumentenkunde). (München, 1876),
33008 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Lehrbuch der Mathematik für Mittelschulen von Dr. ... k. k. Professor an der Universität in Lemberg, bearbeitet nach dem Lehrsisteme und unter Mitwirkung des Universitätsprofessors Lorenz Żmurko. I. A. Geometrie für die unteren Klassen. I. Heft für die lste und 2te Klasse. Lemberg, Verlag von Seyfarth und Czajkowski, Buchdruckerei des Stauropigianischen Instituts, 1876,
33009 Fabian Oskar (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1846—1899). Matematyka dla szkół średnich przez Dra ..., c. k. profesora lwowskiéj wszechnicy, napisana wedle systemu i ze współudziałem Wawrzyńca Żmurki c. k. profesora lwowskiéj wszechnicy i akademii technicznéj, czynnego członka krakowskiéj akademii umiejętności etc. Geometrya na klasy niższe. Zeszyt I. na 1-szą i 2-gą klasę. Lwów, nakł. Księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1876,