Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
79890 Jasiński Józef. (Okólnik litografowany z datą: Bruksella, 29 Kwietnia 1868),
79889 Jasiński Józef (ur. w drugiej połowie XVIII w., zm. 1833). Anthropologia o własnościach człowieka fizycznych i moralnych przez Dr. ... Filozofii, Chirurgii i Medycyny Doktora, Towarzystw medycznego wileńskiego i Dobroczynności Nowogródzkiego Członka, w r. 1810 krótko zebrana i ułożona. Wilno, nakł. i druk. Józefa Zawadzkiego, 1818,
79888 Jasiński Józef. Słowa prawdy napisane 7 Lutego 1846 r. Lwów, 1848,
79887 Jasiński Józef. Kilka słów może na czasie. B. m. b. r. (Lwów, 1848),
79886 Jasiński Józef. Projekt do zaprowadzenia w Galicyi Towarzystwa Assekuracyi ogniowéj, na posadach wzajemnego zabespieczenia przez ... Stanisławów, nakł. i druk. Jana Pawła Pillera, 1845,
79885 Jasiński Józef. Myśli łączące się s pytaniem wynagrodzfnia(!) za zniesione w kraju naszym powinności ludu wiejskiego przez ... W dwóch oddziałach. Wiedeń, w tłoczni OO. Mechitarystów, 1848,
79884 Jasiński Jan Tomasz Seweryn (1806—1879).
79883 Jasiński Jan Tomasz Seweryn (1806—1879). Stradiota, opera w 5 aktach, z muzyką Ad. Minchejmera (Münchheimera). Słowa ... Warszawa, nakł. H. Trenktera, druk. Al. Ginsa, 1877,
79882 Jasiński Jan Tomasz Seweryn (1806—1879). Nowy Rok. Krotochwila w jednym akcie ze śpiewami oryginalnie napisana przez ... (Naród sobie, 15). Poznań, nakł. księgarni A. Cybulskiego, czcionkami Drukarni Dziennika Poznańskiego, 1898,
79881 Jasiński Jan Tomasz Seweryn (1806—1879). Przyjaźń i zbrodnia. Powieść oryginalna w dwóch częściach przez J. J. Część pierwsza — Część druga. Warszawa. Drukarnia Łątkiewicza, 1829,
79880 Jasiński Jan Tomasz Seweryn (1806—1879). Prace dramatyczne tłumaczone i oryginalne ... A.(rtysty) D.(ramatycznego) T.(eatru) W.(arszawskiego). Tom pierwszy. Warszawa, nakł. wydawcy, L. Merzbach, druk. Jana Wróblewskiego, 1838,
79879 Jasiński Jan Tomasz Seweryn (1806—1879). Kawiarnia, komedyo-opera w 1 akcie, oryginalnie napisana przez ..., A.(rtystę) D.(ramatycznego). Grana piérwszy raz w dniu 4. Stycznia 1830 r. (Teatr Rozmaitości. Poszyt piąty). Warszawa, Drukarnia przy ulicy Mazowieckiéj No 1349, 1830,
79878 Jasiński Jan Tomasz Seweryn (1806—1879). Obłąkany z miłości. Powieść oryginalna przez S. J. J. Warszawa, nakł. autora, druk. Rafała Jabłońskiego, 1828,
79877 Jasiński Jan Tomasz Seweryn (1806—1879). Kantata na uroczystość dojścia do pełnoletności J. C. W. W. Xcia Mikołaja Alexandrowicza następcy tronu, wykonana w teatrze wielkim w Warszawie przez artystów, artystki i chór opery, w dniu 8 (20) Września 1859 r. Muzyka K. Moniuszki. Warszawa, 1859,
79876 Jasiński Jan Tomasz Seweryn (1806—1879). Juliusz i Laura czyli Zbrodnia ukarana. Romans oryginalny przez J. S. J. Warszawa, b. dr., 1826,
79875 Jasiński Jan Tomasz Seweryn (1806—1879). Nowe bajki, przypowieści i epigragramata, przez J. S. J. Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, Gebethner i Wolff, druk. J. Cotti, 1866,
79874 Jasiński Jan.
79873 Jasiński Jan.
79872 Jasiński (Jasieński) Jakub Krzysztof Ignacy (1761—1794).
79871 Jasiński (Jasieński) Jakub Krzysztof Ignacy (1761—1794). Pisma ... Jenerała Inżynieryi w b. Wojsku Litewskiem. (Z autografu). Kraków, druk. Uniw. Jagiell., 1869,
79870 Jasiński Jakub dr (1791—1855).
79869 Jasiński Jakub (ur. 1809?, zm. 1877).
79868 Jasiński Jakub.
79867 Jasiński Jakub.
79866 Jasiński J. (mylnie).
79865 Jasiński J.
79864 Jasiński J.
79863 Jasiński J.
79862 Jasiński J.
79861 Jasiński Ignacy ks. Vade mecum czyli zbiorek najpotrzebniejszych modlitw zebrał... Wyd. miniaturowe. Warszawa, W. Wodzyński, 1898,