Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
78873 Janor Błażej ks.
78872 Janopol.
78871 Janocki (Jaenisch, Janozki) Jan Daniel Andrzej (1720—1786).
78870 Janocki (Jaenisch, Janozki) Jan Daniel Andrzej (1720—1786). Janociana, sive clarorum atque illustrium Poloniae auctorum, Maecenatumque memoriae miscellae. Volumen III., nunc primum e codicibus Biblioth. Publ. Vars. edidit Samuel Theophilus Linde, Phil. Dr. Cult. Dir. et Instit. Publ. Magistratui Supr. a Conciliis; Societ. edend. libror. schol. Praeses; Biblioth. Publ. Director Generalis; Societ. lit. Vars. Prag. Götting. Vien. Regiomont. Berolin. Cracov. Paris. Caesar. Petropol. Russicae, ibidemque Philomaticae, nec non Casanen Sodalis in Comitiis Regni Legatus Varsavien. Ordinis Sti Stan. Eques. clas. II; Lycei Vars. Rector. Varsiaviae, typis Collegii Scholarum Piarum, 1819,
78869 Janochowa Helena z Kaniewskich. Żywot Tadeusza Kościuszki. Opowiadanie księdza proboszcza. Szczawnica, nakł. autorki, gł. skład J. A. Pelara (H. Czerny) w Rzeszowie, 1892,
78868 Janocha Michał.
78867 Janocha Michał. O cholerze, jej przebiegu, rozszerzaniu i o środkach zaradczych napisał Dr. ... Rzeszów, nakł. i druk. E. F. Arvaya, 1884,
78866 Janocha J.
78865 Janocha Bern. (magister philos.). Dissertatio de motu telluris circa solem. B. m. b. r.,
78864 Janocha Andrzej (o. kapucyn, pisał pod imieniem zakonnym Florian; 1855—1921).
78863 Janocha Andrzej (o. kapucyn, pisał pod imieniem zakonnym Florian; 1855—1921). Żywot bł. O. Dydaka Józefa z Kadyksu kapłana Zakonu św. O. Franciszka Seraf. Braci Mniejszych Kapucynów, Apostolskiego Missyonarza w Hiszpanii. Na pamiątkę Jego beatyfikacyi w roku 1894, dnia 22 kwietnia ogłoszonej skreślił O. Floryan Kapucyn. Tamże [Kraków, nakł. OO. Kapucynów, drukarnia Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp.], 1894,
78862 Janocha Andrzej (o. kapucyn, pisał pod imieniem zakonnym Florian; 1855—1921). Życie i cześć Błogosławionej Bronisławy Norbertanki w Klasztorze Zwierzynieckim pod Krakowem Patronki Polskiej i Szląskiej od cholery i morowego powietrza skreślił O. Floryan, Kapucyn. Kraków, nakł. OO. Kapucynów, drukarnia Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1896,
78861 Janocha Andrzej (o. kapucyn, pisał pod imieniem zakonnym Florian; 1855—1921). J+M+J+Fr. św. Małe oficyum Tercyarskie pokutujących Braci i Sióstr Trzeciego Zakonu Św. O. Franciszka Serafickiego wydane przez O. Floryana Kapucyna. Tamże [Kraków, nakł. autora, druk. Józefa Romana Łakocińskiego], 1892,
78860 Janocha Andrzej (o. kapucyn, pisał pod imieniem zakonnym Florian; 1855—1921). Narodzenie św. Franciszka z Asyżu przez O. Floriana Kapucyna. Wydanie ozdobione ilustracyą. Kraków, nakł. autora, druk. Józefa Romana Łakocińskiego, 1900,
78859 Janocha Andrzej (o. kapucyn, pisał pod imieniem zakonnym Florian; 1855—1921). Loretto. Nabożeństwo loretańskie z nowenną do Cudownej Najśw. Panny Maryi Matki Bożej w świętym Domku przy Kościele oo. Kapucynów w Krakowie przez O. Floryana Kapucyna. Kraków, nakł. oo. Kapucynów, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Spółki, 1899,
78858 Janocha Andrzej (o. kapucyn, pisał pod imieniem zakonnym Florian; 1855—1921). Choralik czyli małe oficyum pokutujących braci i sióstr Trzeciego zakonu św. o. Franciszka Serafickiego. Wyd. 2. Kraków, nakł. oo. Kapucynów, druk. Czasu, 1896,
78857 Jankowskij D. P. K woprosu o priepodawanii c(erkiewno)-sławianskago, russkago i polskago jazykow. Warszawa, w tipografii S. Orgielbranda Synowiej, 1898,
78856 Jankowskij D. P. Warszawskaja żenskaja progimnazija 1866—1898. Tamże [Warszawa, w tipografii Ł. Sziller i Syn], 1898,
78855 Jankowskij D. P. Licznost' Impieratora Nikołaja I i jego epocha. Jubilejnaja riecz po słuczaju stoletija so dnia rożdienija 25-go ijunia 1796 goda. Warszawa, tip. Tow. S. Orgelbranda Synowiej, 1897,
78854 Jankowski Władysław.
78853 Jankowski Władysław.
78852 Jankowski Wincenty (Organizator pułku gwardyi). Do obywatelów województwa augustowskiego. Suwałki, 1830,
78851 Jankowski Wincenty.
78850 Jankowski Wiktor Piotr (1808—1869).
78849 Jankowski Wiktor Piotr (1808—1869). Wykład naukowy o cholerze azjatyckiej oparty na wieloletniém doświadczeniu lekarskiém przez Piotra Wiktora Jankowskiego, Dokt. Med. i Chirurg. Lwów, nakł. autora, komisowo K. Wild, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1863,
78848 Jankowski Wiktor Piotr (1808—1869). Nauka dla ludu o cholerze azjatyckiej przez Piotra Wiktora Jankowskiego Dokt. Med. i Chirurg. Lwów, nakł. autora, komisowo K. Wild, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1863,
78847 Jankowski Wiktor Piotr (1808—1869). Dissertatio inaug. medica de creosoto. Vindobonae, typ. Congreg. Mechitar., 1835,
78846 Jankowski Wiktor Piotr (1808—1869). O cholerze, jéj oznakach i głównych przyczynach rozszerzania się epidemicznego, i sposobach leczenia. Lwów, 1859.
78845 Jankowski Wiktor Piotr (1808—1869). Cholera-Selbstbehandlung, oder populär-practische Belehrung über die asiatische Cholera für das gebildete Publikum vom Med. und Chirurg. Dr. ... practischen Arzt in Lemberg. Lembreg (!) in Commission bei K. Wild, gedruckt bei M. F. Poremba, 1865,
78844 Jankowski Wiktor Piotr (1808—1869). Cholera azjatycka jest do wyleczenia. Wynik spostrzeżeń praktycznych nad tą chorobą przez ... Dr. medycyny i chirurgji, akuszera i okulistę, byłego drugiego lekarza w szpitalu wiedeńskim głównym. Lwów, nakł. autora, komisowo K. Wild, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1863,