Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
32950 F. M. v. Marius Tagebuch. Reisebilder aus dem Schwarzwalde vom Bodensee, Vorarlberg, Tyrol, aus Salzburg, Wien, Mahren, Polen und Russland von M. v. F. T. I—II. Pforzheim, 1841,
32951 F. M. dr.
32952 F. P.
32953 F….. Paulina.
32954 F. R.
32955 F. R. X. Pamiątka kanonizacyi św. Jozafata Kuncewicza, Patrona Polski, Litwy i Rusi, Arcybiskupa połockiego i Biskupa witebskiego, obrządku rusko-unickiego, za jedność z św. kościołem rzymskim przez schyzmatyków dnia 12. listopada 1623. roku w Witebsku umęczonego. (Przez) X. R. F. Tarnów, nakł. i druk. Anastazego Rusinowskiego, 1866,
32956 F. R. X.
32957 F. S. (mylnie). Der Führer durch Gnesen (1879);
32958 F….. S.
32959 F. T. Ks.
32960 F. W. Karnawał warszawski. Wesoła biblioteka kieszonkowa. Zebrał W. F. (Warsz. 1892, 1893);
32961 F. W. ks. O świętym Pawle i dalszem rozszerzeniu kościoła Bożego na ziemi przez ks. W. F. Warszawa, 1880,
32962 F. W. ks. O św. Piotrze i pierwszych latach kościoła bożego na ziemi, przez ks. W. F. Warszawa, nakł. Przeglądu Katolickiego, druk. F. Czerwińskiego i S. Niemiery, 1879,
32963 F. W. X. K. Ł.
32964 F. Wł. Ks.
32965 F. Z. Cztery Listy o Luzacji do Hr. A. O. przez Z. F. Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1859,
32966 F. Z. Kilka uwag w sprawie uregulowania i podniesienia handlu zwierzętami w kraju. (Odb. z Krakusa). Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1894,
32967 F... Z...
32968 F. Z. S.
32969 Fabbri Alessandro. Le avventure della principessa Edwige, ballo serio pantomimico diviso in sei atti composto e diretto dal signor Alessandro Fabbri da rappresentarsi nel nobil teatro di Torre Argentina. In Carnevale dell' anno 1820. Roma, nella Stamperia di Crispino Puccinelli, (1820),
32970 Faber (pseud.).
32971 Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863). O dobroci, wolny przekł. o. Prokopa Kapucyna (Leszczyńskiego). Warszawa, własność i druk. St. Niemiery, 1890,
32972 Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863). Krew przenajdroższa czyli krew zbawienia naszego. Warszawa, nakł. S. Niemiry,
32973 Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863). Krew przenajdroższa czyli cena zbawienia naszego. Przez... Doktora Teologii, kapłana Oratoryum śgo Filipa Neryusza. Warszawa, druk. Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych, 1874,
32974 Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863). Matka bolesna, wzór dla cierpiących; wolne tłóm. dzieła... Oratoryanina p. t. U stóp krzyża, przez o. Prokopa Kapucyna (Leszczyńskiego). Warszawa, druk. Stanisława Niemiery, 1887,
32975 Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863). Postęp duszy. T. 1—2. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1886 (t. I)—1888 (t. II),
32976 Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863). Stwórca i stworzenie, czyli cuda miłości Bożej. Napisał W. O. ... przełożony Zgromadzenia Oratoryanów w Londynie, św. Teologii Doktor (tłum. M. Ciemniewska). Warszawa, nakł. Gustawa Sennewalda, druk. Józefa Ungra, 1865,
32977 Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863). Wszystko dla Pana Jezusa, czyli łatwe drogi do miłości bożej, przez Wiel. O. ... po angielsku spisane, a z 3ciej edycji francuzkiej spolszczone (przez M. Ciemniewską). Warszawa, skład u Gebethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1858,
32978 Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863). Wszystko dla Pana Jezusa czyli łatwe drogi do miłości Bożéj napisał po angielsku W. O...., Oratoryanin. W przekładzie polskim wydanie drugie, poprawione. Kraków nakł. Księgarni G. Gebethnera i Spółki, Wydawnictwo Dzieł Katolickich, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1876,
32979 Faber Fryderyk Wilhelm ks. oratorianin (1814—1863). Wszystko dla Pana Jezusa czyli łatwe drogi do miłości Bożej, przekł. z angiel. Wyd. drugie wznowione. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. Anczyca i Sp., 1882,