Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
78903 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Uebersetzung von Psalmen, Hymnen und Kirchengebeten aus dem XIV Jahrhunderte. Aus der Handschrift herausgegeben von ... (Odb. z Jahresbericht des Kaiserl. Königl. vollständigen Gymnasiums in Krakau für das Jahr 1855). Wien, Druck der Mechitaristen-Congregations-Buchdruckerei, 1855,
78902 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Sprachstudien als Beitrag zur ethischen und logischen Bildung. Teschen,
78901 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Śpiewnik kościelny dla młodzieży szkolnéj. Ułożył X. ... Kraków, drukarnia c. k. Uniwersytetu, 1859,
78900 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Słowo o rozwoju uczucia i o jego znaczeniu w wychowaniu tak domowem jak szkolnem. (Odb. ze Szkoły) Lwów, I Związkowa Drukarnia, b. r. (1877),
78899 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Historisch-topographische Skizze des Bades Bartfeld und seiner nächsten Umgebung. Von ... k. k. Gymnasiallehrer in Krakau. (Separat-Abdruck aus den Mittheilungen der k. k. Geographischen Gesellschaft, IV Jahrgang 1. Heft). Wien, Druck von M. Auer, 1861,
78898 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Salamandra plamista, czyli Krzeczek plamisty. (Odb. z Kalendarza Illustrowanego na r. 1871). B. m. (Kraków), 1871,
78897 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Pożyteczne i szkodliwe ptaki. Według Taczanowskiego, Pietruskiego, Nowickiego, hr. Wodzickiego, Brehma, Rossmässlera, Giebla, Glogiera i innych przez Dr. ... (Artykuł na str. 36—93 książki: Objaśnienie trzynastu tablic gospodarskich A. Hartingera dla użytku szkół ludowych). Lwów, nakł. funduszu krajowego, druk. I Związkowa Drukarnia, 1873,
78896 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Przyczynki do znajomości Tatr. Podał Dr. ... B. m. b. r. (ok. 1865),
78895 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Przewodnik w wycieczkach na Babią Górę, do Tatr i Pienin. Z mapą i widokiem. Kraków, nakł. Juliusza Wildta, druk. Czasu, 1860,
78894 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). O potrzebie pism czasowych poświęconych wyłącznie przyrodoznawstwu krajowemu, tudzież badaniom historycznym i starożytniczym. Kraków, Druk. Czasu W. Kirchmayera, 1866,
78893 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). O potrzebie ochraniania zwierząt pożytecznych. Kraków, druk. Drukarni Uniwersyteckiej, 1866,
78892 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Obrazki z życia zwierząt spisał Dr. ... Łoś. Wilk. Książeczka druga. (Czytelnia dla ludu, dział IV). Tamże [Kraków, Nowolecki, druk. Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1870,
78891 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Obrazki z życia zwierząt spisał Dr ... Koza swojska. Kot domowy. Nieco o psach. Książeczka pierwsza. (Czytelnia dla ludu, dział IV). Kraków, Nowolecki, druk. Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1870,
78890 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Nieco o zwierzętach pożytecznych w ogóle, a o krecie w szczególności. (Odb. z Kalendarza illustrowanego na rok 1869). Kraków, Wydawnictwo Czytelni ludowej w Krakowie, 1869,
78889 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Lud i jego zwyczaje zebrał Prof. Dr. ... Zwyczaje świąteczne. (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego). Lwów, nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1878,
78888 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Jakby można uczyć języka niemieckiego. (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. Towarzystwa pedagogicznego, I Związkowa Drukarnia, 1876,
78887 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Historya naturalna w piśmiennictwie niemieckiém w wiekach dawniejszych. Napisał Prof. Dr ... Przyczynek do znajomości dawniejszego piśmiennictwa niemieckiego. Lwów, nakł. Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika, druk. I Związkowéj drukarni, 1878,
78886 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Gramatyka języka niemieckiego. Wydanie szóste (skrócone trzecie). Lwów, nakł. księgarni Seyfartha i Czajkowskiego, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1875,
78885 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Gramatyka języka niemieckiego. Wydanie piąte (skrócone wtóre). Lwów, u Karola Wilda, druk. Instytutu Stauropigiańskiego, 1874,
78884 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Gramatyka języka niemieckiego przez Dra ... Zeszyt pierwszy. Pisownia. Odmienianie wyrazów. Składanie szyku. Wydanie trzecie (skrócone). Kraków, druk. Wł. Jaworskiego, 1870,
78883 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Grammatyka języka niemieckiego. Kraków, druk. c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1865,
78882 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Diplomata monasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam. — Zbiór dyplomów Klasztoru Mogilskiego przy Krakowie. Wydany staraniem i nakładem c. k. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Kraków, w komisie D. E. Friedleina, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1865,
78881 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Bocian. Opowiadania, spostrzeżenia i uwagi. Zebrał Prof. Dr. ... (Odb. z Przewodnika Naukowego i Literackiego nieco pomnożona). Lwów, nakł. autora, Drukarnia E. Winiarza, 1876,
78880 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Bardyjów. Historyczno-topograficzny opis miasta i okolicy. Skreślił. Dr. ... Z mapką i planem zakładu przy zdrojowiskach bardyjowskich. (Odb. z t. XXIX Rocznika Tow. Naukowego Krakowskiego). Kraków, Fr. Grzybowski, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1862,
78879 Janota dr.
78878 Janosza Feliks.
78877 Janosz.
78876 Janoski Jan.
78875 Janošik J.
78874 Janosik (Wiedeń 1862).