Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
28235 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Faleński Felicjan (1825—1910). Na drabinie. Kom. w 4 a.
55619 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Nestroy Jan Nep. (1801—1862). Na dole i na pierwszym piętrze. (Na górze i na dole). Melodr. w 3 a. Muz. W. Müllera.
37826 Franko Iwan (1856—1916). Na dnie, studjum społeczno-psychologiczne. (Odb. z Przeglądu Społecznego). Lwów, Druk. Polska, 1886,
24653 Deser. Na Deser. Wybór anegdot, żartów i wierszy humorystyczno-satyrycznych z ilustra-cyami. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1895,
50964 Karłowski Wiktor (1848—1896). Na dalekim Zachodzie. Szkic z życia wychodźców. Opisał ... Tamże [Chicago Ill., nakł. i druk. Wł. Dyniewicza], 1885,
31085 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Rapacki Wincenty syn (1865—1943). Na cztery ręce. Monol.
105361 Biały Stanisław ks. dr. Na cześć, chwałę, uwielbienie N. Maryi P. w uroczystość Wniebowzięcia: Nabożeństwo, rozmyślania i nauki, z dziękczynieniem za przeżycie pięćdziesięciu lat w kapłaństwie 1884. Warszawa, druk. S. Orgelbranda synów, 1885,
105189 Bętkowski Norbert (Narbrzan). Na cześć zaszczytnéj i wiekuistéj pamięci ziomka i rodaka M. Kopernika urodzonego w Toruniu dn. 19 Lut. 1473 pod berłem najmiłoś. nam panuj. Kazim. Jagiellończyka Króla Pols. w 400s. rocznicę urodz. 19 Lut. 1873 wdzięczni zaszczytu ziomkowie, skreślił... Brody, autor, druk. J. Rosenheima, 1873,
77663 (Jakowicka Friderici Teodozja; 1835—1889). Na cześć P. Teodozyi Friderici Jakowickiej. Lwów, z Drukarni Zakł. Nar. im. Ossolińskich, b. r. (z datą 20 VII 1872),
67382 Giller Stefan (1834—1918). Na cześć Kopernika. Dodatek do Kaliszanina. Redaktor J. Tański, wydawca W. Hindemith. B. m. b. r.,
72897 (Gutenberg Jan; zm. 1468). Na cześć Jana Gutenberga drukarze krakowscy. Kraków, nakł. Komitetu Wydawniczego (Józef Kusiba), druk. Uniw. Jag., 1900,
41653 Habura Franciszek (1843—1921). Na cześć Heleny Modrzejewskiej toast na wieczorku w domu p. Bronisława Trzaskowskiego wniesiony. Tarnów, druk. J. Pisza, (1882),
106758 Kostecki Platon (1832-1908). Na cześć Don Pedra Kalderona de la Barca w dwóchsetną rocznicę jego zgonu. Wiedeń, druk. ces. kr. nadwornej i rządowej drukarni, 1881,
80551 Jaworski Walery (profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1849—1924). Na czem polega skutek leczniczy wody karlsbadzkiéj. Przedstawił docent ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887,
79969 Jasiński Władysław (1827—1903). Na czem polega skuteczność zdrojów? Lwów, Seyfarth i Czajkowski, druk. Pillera i Sp., 1892,
67465 Gintowt Dziewałtowski Aleksander Kazimierz ks. (arcybiskup metropolita mohylowski; 1821—1889). Na czasie. Dwie pogadanki druha prawdy. Płock, Iz. Wasserman, Gubiernskaja Tipografija, 1882,
61136 Dziewałtowski Aleksander Kazimierz Gintowt. Na czasie. Dwie pogadanki druha prawdy. Płock, Izydor Wasserman, Gebethner i Wolff w Warszawie, Gubiern. Tipogr., 1882,
95202 Knapiński Władysław ks. (1838—1910). Na czasie. (Odb. z Kuryera Poznańskiego, 1889 r., nr 112—115),
31885 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Szlader Józef. Na czarnym szlaku. Szt. w 5 a.
30929 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Przybylski Karol (zm. 1901). Na czarną godzinę. Dr. w 1 odsł.
28856 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Hołdyński Józef. Na cudzym chlebie. (Znajda). Szt. w 5 a.
3541 Aspis Bogumił (1842–1898). Na cmentarzu. Warszawa, E. Wende i Spół., druk. S. Burzyńskiego, 1876,
21569 Czasy. Na ciężkie Czasy: Polski kalendarz katolicki dla kochanych wiarusów Prus zachodnich, W. księstwa poznańskiego i Szląska na rok przestępny 1884, napisany po raz dwudziesty i drugi przez Majstra od Przyjaciela w Toruniu (Ign. Danielewskiego). Toruń, nakład. I. Danielewskiego, druk. J. Buszczyńskiego,
33348 Falkowski Jakub (ks. pijar; 1775—1848). Na chwilę Carem. Dramat w pięciu aktach i ośmiu obrazach. Wzięty z historyi Polski i Rosyi (1605—1606) przez ... Poznań, nakł. Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (dr W. Łebiński), 1876,
28249 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Falkowski Juliusz (1815—1892). Na chwilę carem. (O Dymitrze Samozwańcu). Dr. w 5 a.
31853 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Szaniawski Klemens (pseud. Klemens Junosza; 1849—1898). Na chlebie dzieci. Obr. dram. w 5 a.
54596 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Kadelburg Gustaw (1851—1925) i Schönthan Franc. Na cel dobroczynny. Kom. w 4 a.
32190 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Walewski Adolf (1854—1911). Na cel dobroczynny. Kom. w 1 a.
12703 Bytność. Na Bytność nayiasnieyszego Alexandra 1. Imperatora Wszech Rossyy podczas przejazdu do Wiednia w Krakowie dnia (?) września 1814 roku. B. m. b. r. (Kraków, 1814),
7429 Bjørnson Bjørnstjerne (1832—1910). Na bożej drodze, romans w dwóch częściach, przez... Przekład ze szwedzkiego. (Biblioteka Wyborowych Powieści i Romansów). Gródek, nakł. i druk. J. Czaińskiego, Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 1896,