Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
33169 Falb Rudolf (1838—1913). Koniec świata w dniu 13ym listopada 1899 r. podług ... Łódź, nakł. L. Zonera, druk. ?, 1898,
61964 Elbs Karol dr prof. (1858—1933). Akumulatory, przystępny wykład ich działania, użycia i obchodzenia się z nimi, przeł. z upoważnienia autora z 2go wyd. niemiec. i uzupełnił Xawery Służewski kand. nauk fiz.-matem. naucz. mat. i fiz. przy gimn. męsk. w Łodzi. Łódź, nakł. L. Fischera, druk. R. Luthra, 1897,
87214 Kalendarzyk kieszonkowy. Kalendarzyk kieszonkowy na rok 1894. Łódź, nakł. i druk. W. Kolińskiego, (1893),
9573 Bourget Paweł (1852—1935). Księżna błękitna, powieść, tłóm. z franc. O. J. Biblioteka nowości, t. 6. Łódź, nakł. i druk. L. Zonera, 1898,
49041 Kalinowski Kazimierz. Ulubieniec kobiet. Romans z życia przez ... Tom I—II. (Biblioteka Nowości, t. 15 i 16). Łódź, nakł. i druk. Alfreda Zonera, (1900),
59585 Duval Paulina. Praktyczna gospodyni domu. Rady i wskazówki. Łódź, nakł. i druk. Alfr. Zonera, 1900,
69031 Gosiewski Adolf. Wesoła Nowina w pieśniach. Przetłomaczył z niemieckiego ... Przejrzał, poprawił i przedmowę napisał ksiądz Pastor Mikulski. Łódź, nakł. F. Brauera, druk. J. Petersilge, 1900,
62489 „Elwira”. „Elwira” czyli krwawe tajemnice Pekinu. Romans osnuty na tle współczesnych wypadków w Chinach. Zesz. 1—3, Łódź, nakł. Drukarni A. Karskiego, (1900—1901),
92322 Keller. W letargu. Tragiczny los młodej matki. Powieść z życia przez dra med. ... Przekład z niemieckiego. Tom I—II. Łódź, nakł. C. Richtera, druk. E. Skowrońskiego, 1897,
15831 Cichinska (?) Jadwiga. Księga dla wszystkich, Łódź, nakł. autorki, druk. S. Dębickiego, J. Fiszer w Warszawie, 1899,
103919 Bein Czesław. Bawełna w przebiegu swej fabryczno-przędzalniczej przeróbki, doświadczenia i tablice fototypiczne. Łódź, nakł. autora, Księgarnia Łódzka, druk. L. Zonera, 1898,
93492 Kirszrot Al. Tablice porównawcze numerów przędzy bawełnianej i wełnianej. Łódź, nakł. autora, Księgarnia łódzka, druk. K. Kolińskiej, 1898,
43229 Hausfreund (Der). Der Hausfreund. Eine Zeitschrift für Gemeinde und Haus. Organ der Baptisten-vereinigung in Polen. (Trzy razy w miesiącu). Łódź, Jahrgang I: 1894—1900 (i dalej do 1939),
88989 Katalogi. Heidrich L. Leih-Bibliotheks-Katalog aus der Buchhandlung von L. Heidrich in Łódź. 1871. Łódź, Gedruckt bei J. Petersilge, b. r. (1871),
6391 Baruch Maksymiljan (1861—1933). Spis bibliograficzny druków łódzkich. Zestawił M. B, Łódź, druk. W. Wścieklicy, 1896,
92987 Kierski Hipolit. Nauka prasowania i glansowania bielizny. Łódź, druk. L. Zonera, 1882,
9827 Braddon Mary Elisabeth (1837—1915). Zakładnik losu, powieść, przeł. z angiel. W. Rosicka. Dod. do Dziennika Łódź. Łódź, druk. L. Krukowskiego, 1885,
26675 Donchin Max. Mojżesz. Dramat historyczny w 5 aktach i 2 obrazach. Przez... Łódź, druk. K. Kolińskiej, 1900,
58114 (Dreyfus Alfred; 1859—1935). Dreyfus-kapitan, pokutnik z Wyspy dyabelskiej, romans senzacyjny, zesz. 1. Łódź, druk. K. Kolińskiej, 1898,
64372 Gajewicz Leon (1855—1933). Zasady postępowania w Towarzystwie kredytowem miasta Łodzi. Opracował..., Kandydat Praw Cesarskiego Warszawskiego Uniwersytetu. Łódź, druk. K. Kolińskiej, 1898,
82237 Jókai Mór (Maurycy) (1825—1904). Oceania. Historya świata zaginionego (Oceania Egy elsülyedt világrész története). Przez ... Z węgierskiego przełożył A. Lange. (Dodatek do Dziennika Łódzkiego). Łódź, druk. Dziennika Łódzkiego, Gebethner i Wolff w Warszawie, 1886,
38912 Fuchs Łukasz Alfred (pisze pod imieniem Alfred; 1840—1916). Woda łódzka pod względem sanitarnym i technicznym. Skreślili... Dod. do „Dziennika łódzkiego”. Łódź, druk. Dziennika Łódzkiego, 1886,
38911 Fuchs Łukasz Alfred (pisze pod imieniem Alfred; 1840—1916) i Knichowiecki B. Nieskolko słow o wodie goroda Łodzi w sanitarnom otnoszenii. Sostawili ... Łódź, druk. Dziennika Łódzkiego, 1886,
87634 Katalogi. Katalog pierwszej wystawy ogrodniczej. Katalog pierwszej wystawy ogrodniczej w Łodzi urządzonej staraniem Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego r. 1892. Łódź, druk. „Dziennika Łódzkiego”, 1892,
62536 Elzenbergowa Jadwiga ze Zlasnowskich. Strofy. Łódź, Centnerszwer, druk. S. Dębskiego, 1899,
19669 Czasopisma. Łodzianin. Łodzianin. Łódź, 1900—1918.
77561 Jak zostać. Jak zostać dobrą służącą? (Łódź, 1899);
18510 Czasopisma. Czasopismo Lekarskie. Czasopismo Lekarskie (Miesięcznik). Łódź, 1899—1908.
20811 Czasopisma. Rozwój. Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki. Łódź, 1899—1900 (i dalej).
21554 Czasopismo Lekarskie. Czasopismo Lekarskie. Organ Towarzystwa Lekarzy Prowincjonalnych Królestwa Polskiego. Łódź, 1899—1900 (i dalej, do r. 1908). Miesięcznik, redaktor S. Sterling, wydawcy J. Koliński (1899) i Cz. Stankiewicz (1900).