Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
32920 F.... Alfred.
32921 F. Amelia.
32922 F. A(ntoni).
32923 F. B. ks. Katechizm krótki dla przygotowania dzieci do pierwszéj Spowiedzi i Komunii św. ułożony przez ks. B. F. Wyd. V. Warszawa, red. Przegl. Katol., 1880,
32924 F. C. Sposób robienia majątku w służbie, w trzech przedstawieniach, przez C. F. Warszawa, druk. Jana Jaworskiego, 1868,
32925 F. C. z Mazowsza.
32926 F. C. X.
32927 F. C.-H. D.
32928 F. D.
32929 F. D. E.
32930 F. E. Francja i Polska i przyczyny ich upadku, przez E. F. Lwów, K. Groman, 1871,
32931 F. E.
32932 F. E. X. Nabożeństwo do cudownej Matki Boskiej w kaplicy na Górze Kalwaryjskiej, zebrał X. E. F. Wadowice, druk. J. Pokornego wdowy, 1853,
32933 F. Emilia.
32934 F. F. D. (mylnie). Wiadomość o nabożeństwie Stacyi Drogi krzyżowej i o sposobie odprawiania tegoż nabożeństwa z krucyfiksem. (Warszawa—Kraków, 1888);
32935 F. F. R. Niezbędny podręcznik dla używających w domu kuracyi Kneippa. Opis ziół i ich użycie, tłumaczone i ułożone przez F. R. F. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1896,
32936 F. G.
32937 F. G.
32938 F. Gustaw.
32939 F. H. Dr. Der k. k. Curort Krynica, Zur hundertjährigen Feier seines Bestandes. Von Dr. H. F. Separat-Abdruck aus „Reichs-Medicinal-Anzeiger” No. 25 und 26, Jahrgang 1893. Leipzig, Verlag des „Reichs-Medicinal-Anzeigers” B. Konegen, 1894,
32940 F. J. Kazimierz Wielki. Z powieści historycznej J. I. Kraszewskiego skróciła dla młodzieży J. F. Warszawa, skład gł. w Księgarni M. A. Wizbeka, druk. J. Jeżyńskiego, 1898,
32941 F. J. Tajemnice magii i spirytyzmu (Warsz. 1893);
32942 F. J. Wspomnienie o śmierci Fryd. hr. Moszyńskiej przez J. F. Lwów, d. 3 Września 1848,
32943 F. J.
32944 F. Jakób.
32945 F Jules.
32946 F. J. A. Gramatyka języka niemieckiego w zarysie przez J. A. F. Ostrów, 185.?,
32947 F. J. A. Gramatyka języka niemieckiego w zarysie przez J. A. F. Wydanie drugie. Ostrów, nakł. J. Priebatscha, czcionkami T. Hoffmanna, 1856,
32948 F. M. Przewodnik duchowy dla seminarzystów, tłum. z dwudziestej francuskiej edycji. Lwów, nakł. księdza W. F., druk. Pillera i Sp., 1897,
32949 F. M.