Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
78933 Janowicz Aleksander (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1843—1919). O świadkach. Studyum z historyi prawa niemieckiego. Napisał Dr. ... Docent Uniw. lwow. i adwokat krajowy. Lwów, Drukarnia Ludowa, 1883,
78932 Janowicz Aleksander (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1843—1919). O projekcie noweli egzekucyjnéj według elaboratu komisy i Rady Państwa. Przez Dra ... (Odb. z Przeglądu Sądowego i Administracyjnego). Lwów, nakł. autora, Drukarnia Ludowa, 1876,
78931 Janowicz Aleksander (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1843—1919). Prawo prywatne niemieckie według wykładów profesora dra ... Lwów, nakł. Samuela Bodeka, 1899,
78930 Janowicz Aleksander (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1843—1919). Kupno renty. Studyum historyczno-prawne. Napisał Dr. ... Docent Uniwersytetu i adwokat we Lwowie. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, Drukarnia Ludowa, 1883,
78929 Janowicz Aleksander (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1843—1919). O interwencyi t. z. ubocznej w procesie cywilnym napisał Dr. ... Docent Uniwersytetu i adwokat we Lwowie. (Biblioteka Umiejętności Prawnych). Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. S. Orgelbranda Synów, 1882,
78928 Janowicz Aleksander (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1843—1919). Historya prawa niemieckiego. Napisał Dr. ... profesor uniwersytetu lwowskiego. Tom I. Tamże [Lwów, nakł. autora, Drukarnia Ludowa], 1886,
78927 Janowicz Aleksander (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1843—1919). Historya prawa niemieckiego. Tom I (na okł. nadto: zesz. I). Lwów, nakł. autora, Drukarnia Ludowa, 1886,
78926 Janowicz.
78925 Janowicki Paweł. De brachii extirpatione dissertatio inauguralis chirurgico-practica, quam in Caesarea Litterarum Universitate Vilnensi, ad consequenda doctoris medicinae jura et honores publice defendet ... Podoliensis medicinae magister, anno MDCCCXXIV (1824) die ... Junii. Vilnae, Typis A. Marcinowski, (1824),
78924 Janowice Wielkie.
78923 Janów Podlaski (Biskupi).
78922 Janów (pod Lwowem).
78921 Janów Lubelski.
78920 Janów Biskupi.
78919 Janotta Józef.
78918 Janothowa Anna z Oleszczyńskich.
78917 Janotha Natalia Maria Cecylia (1856—1932).
78916 Janota Rudolf dr (lekarz górniczo-hutniczy w Węgierskiej Górce).
78915 Janota Robert i Bednarski Stanisław. Historya c. k. 56 pułku piechoty. Opracowali Robert Janota c.k. podpułkownik i Stanisław Bednarski c. k. porucznik w rezerwie. Wadowice, nakł. i druk. Franciszka Foltyna, 1884,
78914 Janota Michał.
78913 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878), Anczyc Władysław Ludwik. Obrazki z życia zwierząt. Bóbr przez dra Eug. Janotę. Żubr przez Wł. L. Anczyca. Kraków, nakł. księgarni i Wydawnictwa Czytelni Ludowej A. Nowoleckiego, druk. Leona Paszkowskiego, 1876,
78912 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878).
78911 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Główne zasady grammatyki języka niemieckiego, z uwzględnieniem narzecza gockiego, górnoniemieckiego, starego i średniowiecznego, według celniejszych dzieł niemieckich skreślił ... Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1854,
78910 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Zapiski o zaludnieniu dolin Dunajca i Popradu na Spiżu. Przyczynek do monografii Tatr. Zebrał Dr. ... (Odb. z t. XXXII Roczników Towarzystwa Naukowego Krakowskiego). Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, w komisie Fr. Grzybowskiego, 1864,
78909 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Zapiski o Bardyjowie i najbliższéj okolicy. Zebrał Dr. ... (Nadb. z Rocznika Towarz. Naukowego Krakowskiego poczet III, tom VI, 1862). B. m. b. r. (Kraków, 1862),
78908 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Wypisy niemieckie dla trzeciej i czwartej klasy gimnazyalnej ułożył Dr. ... Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1870,
78907 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Wypisy niemieckie dla pierwszéj i drugiéj klasy szkół średnich. Wydanie czwarte w myśl rozporządzenia Rady szkolnej z 22 lut. 1874 do 1. 9. Lwów, nakł. A. Vogla, druk. zakł. nar. im. Ossolińskich, 1875,
78906 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Wypisy niemieckie dla pierwszéj i drugiéj klasy gimnazyalnéj. Ułożył Dr. ... Kraków, druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. r. (1868),
78905 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Wiadomość historyczna i jeograficzna o Żywiecczyźnie. Zebrał X. ..., Nauczyciel przy gimnazjum św. Anny w Krakowie, członek Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Cieszyn, nakł. redakcji Gwiazdki Cieszyńskiej, druk. Karola Prochaski, 1859,
78904 Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878). Historyczno-topograficzna wiadomość o wodach lekarskich Bardyowskich. Skreślił ks. ..., nauczyciel gimnazyalny, członek c. k. towarzystwa naukowego w Krakowie. Dochód przeznaczony na korzyść kościoła Przenajświętszej Trójcy księży Dominikanów. Kraków, nakł. i druk. Karola Budweisera, 1858,