Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
79950 Jasiński Władysław (1827—1903). Kneip jako Kapłan-lekarz podał Dr. ... (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897,
79949 Jasiński Władysław (1827—1903). Katechizm homeopatyczny nauczający homeopatyi gruntownie w trzech godzinach. Przez Weterana homeopatę. Lwów, nakł. księgarni F. H. Richtera, druk. Zakładu Nar. im. Ossolińskich, 1867,
79948 Jasiński Władysław (1827—1903). Homeopatya jej zasada i teorya działania jej leków wyjaśnione krytycznym rozbiorem dzieła Kaczkowskiego. Dla myślących czytelników wszelkich stanów napisał ..., Dr. Medycyny i Chirurgii, magister sztuki położniczej, były asystent kliniczny, były lekarz polowy, członek towarzystwa przyjaciół nauk przyrodniczych, prakt. lekarz we Lwowie. Lwów, nakł. autora, druk. E. Winiarza, 1865,
79947 Jasiński Władysław (1827—1903). Welches Heilverfahren liefert bei der chronischen Lungenschwindsucht die besten Resultate. Vortrag gehalten 1879 auf der 5 Versammlung galiz. Aerzte. Nach dem Polnischen frei bearbeitet, mit Berichtigungen und Zusätzen versehen von Dr Joh. Schultze. Breslau, Buchhandlung der Schles. Presse in Comm., 1880,
79946 Jasiński Władysław (1827—1903). Fizjoterapia czyli leczenie środkami prostymi, a oraz w sposób prosty, prędki i przyjemny napisał Dr. ... Lwów, nakł. autora, Drukarnia Polska, 1893,
79945 Jasiński Władysław (1827—1903). O dyletantyzmie w lecznictwie. Napisał Dr. ... (Odb. z Krynicy). Kraków, Drukarnia Związkowa, 1894,
79944 Jasiński W.
79943 Jasiński W.
79942 Jasiński T.
79941 Jasiński T.
79940 Jasiński Szczepan.
79939 Jasiński Stanisław Kostka i Van Heumen Fr. Notices sur la distillation des mélasses dans l'usine de Roodt (Distilleries du Grand Duché, Société anonyme). Luxembourg, imprimerie J. Joris, 1875,
79938 Jasiński Stanisław Kostka.
79937 Jasiński Stanisław.
79936 Jasiński Stanisław. Wzory i plany ogrodów zastosowane do potrzeb naszego kraju, oraz wzory kobierców kwiatowych z 16tu tablicami planów i opisem hodowli stosownych roślin. Przez ... Warszawa, nakł. Księgarni B. Cassiusa, druk. J. Noskowskiego, 1879,
79935 Jasiński Stanisław (z Czerniowic). Dissertatio inaug. medica de auro muriatico, ejusque praeparati virtute chemica et therapeutica. Viennae, typ. Congr. Mechit., 1833,
79934 Jasiński Stanisław (tłum.).
79933 Jasiński Stanisław.
79932 Jasiński St. (z Janowa).
79931 Jasiński St.
79930 Jasiński Roman (1854—1898) i Orzeł K. F. Nowyj sposób antrotomii i atlikoantrotomii. K woprosu o chirurgii czeriepa R. J. Jasinskogo i K. F. Orżeła. (Iz Kabinieta Opieratiwnoj Chirurgii Imp. Warsz. Uniw. Otd. Ottisk: Trudy R. Mied. Obszcz. pri Imp. Warsz. Uniw.). Warszawa, Tip. Warsz. Inst. Głochon. i Slepych, 1896,
79929 Jasiński Roman (1854—1898).
79928 Jasiński Roman (1854—1898). Skolijozy powstające wskutek niektórych cierpień układu nerwowego i mięśniowego. Przez ... Chirurga warszawskiego szpitala dla dzieci. Rzecz czytana na Zjeździe chirurgów w Krakowie w październiku 1889. (Odb. z Przeglądu Lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. Jagiell., 1890,
79927 Jasiński Roman (1854—1898). O psychoterapii czyli leczeniu zapomocą „poddawania” napisał Dr. ... Lwów, nakł. autora, Drukarnia Polska, 1893,
79926 Jasiński Roman (1854—1898). Listy o opatrywaniu ran. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1882,
79925 Jasiński Roman (1854—1898). Dzieje i znaczenie przeciwpasożytnego leczenia ran. Skreślił Dr. J. (!) Jasiński. (Warszawa, druk. Gazety Lekarskiej, ok. 1880),
79924 Jasiński Roman (1854—1898). Dyagnostyka chirurgiczna. Napisał ... Chirurg szpitala dla dzieci w Warszawie. Warszawa, wyd. Gazety Lekarskiej, druk. K. Kowalewskiego, 1894,
79923 Jasiński Roman (1854—1898). „Astasia congenita” napisał... chirurg warsz. szpit. dla dzieci. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, (E. Wende i Sp.), druk. K. Kowalewskiego, 1889,
79922 Jasiński P. T. ks.
79921 Jasiński Michał.