Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
63799 Examen. Na Examen publiczny w Kaliskim Korpusie Kadetów dnia 26. 27. 28 i 29 Lipca Roku 1809 odprawić się maiący, przyiaciół młodzieży pismem ninieyszem, w imieniu w-o pułkownika Podczaskiego, Kommendanta tego Korpusu, Krzyża Woyskowego Kawalera, zaprasza professor Frankowski, Przełożony nad Naukami w tymże Korpusie. (Kalisz), druk. K. W. Mehwalda, (1809),
63801 Examen. Na Examen publiczny szosty w Korpusie Kadetów Kaliskim dnia 28. 29 i 30 Lipca 1814 r. odbywać się maiący, Prześwietną Publiczność imieniem Kommendy zaprasza Józef Fran kowski, professor przełożony nad studyami w tym Instytucie. (Kalisz), druk. K. W. Mehwalda, (1814),
63800 Examen. Na Examen publiczny drugi w kaliskim korpusie kadetów w dniu 25 i następnych Lipca 1810 r. odprawić się mający, przyjacioł młodzieży pismem niniejszym w imieniu W. pułkownika Podczaskiego komendanta tegoż korpusu, krzyża wojsk. kawalera, zaprasza Professor Józef Frankowski przełożony nad naukami w tymże korpusie. Kalisz, druk. K. W. Mehwalda,
63798 Examen. Na Examen Jeneralny Publiczny Kadetów Chełmińskich, maiący się odbyć dnia 24 Lipca 1812, ninieyszem zaprasza Komenda Kadetów Chełmińskich. Bydgoszcz, druk. Grünauera, (1812),
65530 Gawalewicz Marian (1852—1910). Na estradzie. Scena humorystyczna bez odsłony oryginalnie napisana. Ach, panie!.. wolny przekład z E. Gondinet'a: „Ah Monsieur" przez... Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. Józefa Ungra, 1882,
28451 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gawalewicz Marian (1852—1910). Na estradzie. Sc. hum.
62594 Emigracyi. Na Emigracyi. Obraz dramatyczny w czterech aktach wierszem, z życia zdjęty przez Wygnańca. (Odbitka z Dziennika Powszechnego). Warszawa, druk. Komisji Rządowej Ośw. Publ., 1865,
32498 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Wygnaniec (pseud.). Na emigracji. Obr. dram. w 4 a.
18780 Czasopisma. Dziś (Na). Na Dziś. Pismo zbiorowe. Kraków, 1872.
61219 Dziś (Na). Na Dziś. Pismo zbiorowe poświęcone literaturze, naukom, sztuce, gospodarstwu krajowemu, handlowi i przemysłowi. Tom I, II i III. Kraków, wydawca Jan Waligórski, (nakładca i redaktor A. H. Kirkor), druk. Kraju, 1872,
61221 Dziś (Na). Na Dziś. Cz. 1: Rok 1883; Cz. 2: Rok 1887. Paryż, Druk. Polska A. Reiffa, 1887,
61220 Dziś (Na). Na Dziś. Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1877,
61222 Dziś (Na). Na Dziś. Genewa—Londyn, 1887—1893. Wydawnictwo Polskiej Socjalno-Rewolucyjnej Partii. T. 1. Cyrkularz Deljanowa z dnia 30 czerwca b.r. 1887. T. 2. Powódź. 1888. T. 3. Nieszczęśliwy wypadek i szczęśliwy Aleksander. 1889.
97732 Kołakowski Klemens (1856—1908). Na dziś wiersz ... napisany w dwudziestą pierwszą rocznicę zgonu Adama Mickiewicza. Lwów, druk. E. Winiarza, 1876,
97706 Kołaczkowski Klemens. Na dziś (Lwów, 1876), mylnie;
61224 Dzisiaj (Na). Na Dzisiaj. Rapsod tragikomiczny przez*** (Lipsk, 1866);
61223 Dzisiaj (Na). Na Dzisiaj. Lwów, nakł. Wł. Bełzy, I Druk. Związkowa, 1877,
99348 Kondratowicz Ludwik (1823—1862). Na dzień Zmartwychwstania Pańskiego. Lożmejster i afiszer teatru wileńskiego Stanisław Sobolewski. Wilno, druk. A. Syrkina, 1861. Wiadomość o druku podał Lucjan Uziębło (Kraj, Petersb., 1893,
60711 Dzień (Na) zaduszny. Na Dzień zaduszny, nabożeństwo za zmarłych. Lwów, nakł. księgarni K. Łukaszewicza, druk. Gazety Narodowej, 1887,
17676 Czajkowski (Czaykowski) Antoni, prof. Uniw. Petersburskiego (1816—1873). Na dzień urodzin następcy tronu połączonych Królestw Wielkiej Brytanii i Irlandiji Xięcia Saskiego, Cornwall i Rothsay, hrabi Carrick, barona Renfrew Lorda Wysp i Wielkiego Stewarda Szkocyi Xięcia Walii i Hrabi Chester. Warszawa, Druk. Banku Polskiego, 1841,
41338 Górski Konstanty Marian (1862—1909). Na dzień otwarcia nowego teatru w Krakowie 21-go Października 1893 roku. (Odb. z Przeglądu Polskiego). Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1893,
64674 Gallus Józef (1860—1945). Na dzień Imienin kochanemu Ojcu mojemu Baltazarowi Gallusowi składa kilka życzliwych słów Jego kochający syn Józef. B. m. (Bytom), w Drukarni Gazety Górnoszląskiej, b. r. (1882),
6743 (Baumgarten Franciszka). Na dzień imienin jaśnie wielmożnej Franciszki de Baumgarten, jw. generała majora etc. Karola de Baumgarten gubernatora cywilnego małżonki dnia 2/21 Marca 1814 Roku. Przez jednego z obywateli. B. m. r. dr. (1814),
49584 Kamieński Tadeusz Aleksy (ur. 1775). Na dzień imienin Jaśnie Oświeconey Xiężney Jeymości Izabelli z Xiążąt Czartoryskich Lubomirskiey Marszałkowey Wielkiey bywszey Korony Polskiey, dnia 19 mca Nowemb. 1805 r. Kraków, 1805,
49583 Kamieński Tadeusz Aleksy (ur. 1775). Na dzień imienin J. O. Henryka Xiążęcia Lubomirskiego, Prefekta Departamentu krakowskiego, Orderu Maltańskiego Kommandora. Dnia 12 Lipca 1810 r. B. m. b. r. (1810),
49585 Kamieński Tadeusz Aleksy (ur. 1775). Na dzień Imienia Nayjaśnieyszego Cesarza Francuzów, Króla Włoskiego, Protektora Ligi Reńskiey etc, Wielkiego Napoleona Pierwszego. Do Rycerstwa i Obywatelstwa Polskiego. Dnia 15go Mca Sierpnia 1809 roku w Krakowie. B. m. b. r. (Kraków, 1809),
22151 Czeżowski Iwo ks. jezuita (1814—1889). Na Dzień imienia najprzewielebniejszego J. M. księdza Jana Nepomucena Aloizego Fietzek, kanonika i komisarza Jego Eminencyi Kardynała Biskupa Wrocławskiego, dziekana Górsko-Tarnowskiego, kawalera król. prusk. orderu Orła czerwonego, proboszcza w Niemieckich Piekarach, 1851.
62819 Engeström Benzelstierna Wawrzyniec (1829—1910). Na dzień 23-go Lipca Jubileuszu pięćdziesięcioletniej służby kapłańskiej Jego Eminencyi Kardynała Ledóchowskiego. (Poznań), b. r.,
31380 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Sem L. Na drugi dzień po ślubie. Kom.
99980 Konopnicka Maria Stanisława z Wasiłowskich (1842—1910). Na drodze. Nowele i obrazki. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, Warszawa, Gebethner i Wolff, Petersburg, księgarnia Polska (Br. Rymowicz), druk. Wł. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1893,