Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
23822 Dechamps Wiktor August arcybiskup Malines (1810—1883). Mowa wygłoszona przez arcybiskupa z Malines ... dnia 7 stycznia 1874 r. przy otwarciu jubileuszu Stowarzyszenia nieustającej adoracji i biednych kościołów. Poznań, nakł. Księgarni Katolickiej, druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1887,
48162 Hube Józef ks. (zmartwychwstaniec; 1804—1891). (Mowa wygłoszona na obchodzie uniwersyteckim 29 I 1831). Warszawa, 1831.
48436 Huhn Adalbert ks. (1839—1903). Mowa Wielebnego księdza ..., kaznodziei przy farnym kosciele w Monachium, miana na drugim publiczném posiedzeniu walnego zgromadzenia wszystkich katolickich towarzystw Niemiec 12. Września 1871. Królewska Huta, druk. K. Miarki, (1871),
50149 Kantecki Antoni ks. (1847—1893). Mowa w sprawie społecznej powiedziana na walnym wiecu poznańskim 21-go stycznia 1891. Tamże [Poznań, nakł. i druk. Jarosława Leitgebera], 1891,
101099 Kopyciński Adam ks. (pierwotne nazwisko: Kopyto; 1849—1914). Mowa w sprawie projektu ustawy konkurencyjnej miana na posiedzeniu sejmowem 4 września 1884 przez Ks. Dra ... posła z mn.(iej szej) wł.(asności) Tarnów — Tuchów. Według zapisków stenograficznych. (Odb. z Unii). Tamże [Tarnów, nakł. i druk. Józefa Pisza], 1884,
70711 Grek Michał (1863—1929). Mowa w procesie ks. Stojałowskiego przeciw B. Wysłouchowi. Dod. do Kuryera lwowskiego. Lwów, Druk. Udziałowa, 1899,
49422 Kamieński Antoni Jastrzębiec (1795—1862). Mowa w imieniu Obywateli Krzemienieckiego Powiatu na wprowadzenie w urząd Dyrektora Wołyńskiego Liceum Jaśnie Wielmożnego Alojzego Felińskiego przez współ-ziomka ... napisana. B. m. b. r. (ok. 1820),
78609 Janiszewski Jan Chryzostom bp. (1818—1891). Mowa w Frankfurcie (po niemiecku). Frankfurt, 1848,
47827 Hoszkiewicz Kazimierz ks. Mowa w Dzień Uroczysty, z okazyi ustanowionego Nowego Rządu w Przytomności J. W. Generała Dywizyi Oudinot y innych wielu Urzędników Francuskich oraz zgromadzonych Magistratur Departamentu Kaliskiego y wielu Jnnych Obywateli miana Dnia 25 Stycznia Roku 1807. w Parafialnym Kościele XX. Kanoników Regularnych w Kaliszu przez X. K. H. Drukowana w Kaliszu u K. W. Mehwalda, b. r.,
72215 Grzymała Wincenty (1756—1824). Mowa w dzień Uroczystosci czynionych Przysiąg na wierność Nayiaśnieyszemu Frederykowi Augustowi, Królowi Saskiemu, Xiążęciu Warszawskiemu, przez Jaśnie Wielmożnego..., Kommissarza Rządowego Nadzwyczaynego X(ięstwa) W(arszawskiego) miana, dnia 14go Stycznia 1810 Roku, w Zamościu w Sali Obrad Administracyjnych Powiatowych. Zamość, pod dyrekcją J. K. Pruskiego, d. 17 stycznia 1810 r.,
39951 Golański Filip Nereusz ks. (pijar, prof. Uniw. Wileńskiego; 1753—1824). Mowa w Dzien doroczny rodzin Jego Imperatorskiey Mosci Alexandra I przy ogłoszeniu wskazanych Ustawami nagrod dla celnieyszych Uczniow Imperatorskiego Universytetu. Na publicznéy sessyi. przez... S. P. Professora Pisma Swiętego. miana. 12. Grudnia 1803. Wilno, Druk. Uniw., 1803,
72214 Grzymała Wincenty (1756—1824). Mowa w dniu trzecim miesiąca Stycznia Roku 1810 w Lublinie na Ratuszu przez Jaśnie Wielmożnego... Komissarza Rządowego delegowanego, W czasie odbieraney Przysięgi od Prezesa Administracyi i wszystkich Urzędów Cywilnych na wierność Nayiasnieyszemu Frederykowi Augustowi, Królowi Saskiemu, Xiążęciu Warszawskiemu, miana. W Zamościu, Dnia 8go Stycznia 1810 Roku,
25936 Dobrowolski Wincenty Pocisk ks. Mowa w czasie żałobnego obchodu śp. JW. Fryderyka Józefa grafa Moszyńskiego... Taynego Radcy... miana w kościele parafialnym turzyskim d. 20 Augusta 1817 r. Łuck, druk. XX. Dominikanów, (1817),
67196 Gierdwiłło M. ks. Mowa w czasie seymików guberskich pod laską J. O. Xięcia Czetwertyńskiego Marszałka Gubernii Grodzieńskiey Radcy Stanu i Kawalera. Miana przez X. ... Podproboszcza Grodzieńskiego dnia 10 Lutego 1830 Roku. Grodno, druk. Zymela, 1830,
68296 Glücksberg Teofil (1796—1876). Mowa w czasie położenia kamienia węgielnego w nowym szpitalu wyznania Mojżeszowego d. 24 Xymen (21 czerwca). Wolny przekład z hebrajskiego. Warszawa, 1835,
65257 Gąsiorowski Jan Kanty ks. Mowa w czasie pogrzebu zwłok ś. p. JW. X. Woyciecha Szweykowskiego, Byłego Rektora Uniwersytetu, Prałata Katedry Płockiéy, Kawalera Orderu S. Stanisława, 2. Klassy. w Kościele XX Kapucynów miana. Przez X. ... K. H. W. Dnia 10 Sierpnia. Warszawa, 1838,
107398 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Mowa w czasie nabożeństwa żałobnego przy pogrzebie szanownych zwłok ś. p. Franciszka Ryxa, dziedzica dóbr Pilaszkowa, w kościele Prażmowskim, przez J. X. ... dziekana metropol, warszawskiej, dnia 19 listopada 1839 r. miana. Na pamiątkę familii ofiarowana przez A. K. (Ant. Klimkiewicza),
11518 Buchwald Feliks ks. (1819?—1887). Mowa w czasie nabożeństwa za poległych we Wiedniu, miana przez... Prof. S. Teol. w Przemyślu d. 1. Kwietn. 1848. (Przemyśl, 1848),
1039 Aksamitowski Wincenty (Axamitowski) (1760–1828). Mowa w □ pod Wschodem Poznania w dniu obchodu ś. Jana. 5810 (1810),
36378 Franciszek Józef I cesarz Austrii (1830—1916). Mowa tronowa Jego C. K. Apostolskiej Mości Cesarza... miana przy uroczystem otworzeniu Rady Państwa d. 1. Maja 1861. (Wiedeń), w Druk. Nadwornej, (1861),
23479 Daszyński Ignacy (1866—1936). Mowa towarzysza ... na IV międzynarodowym austryackim kongresie socyalnodemo-kratycznej partyi w Wiedniu. Wiedeń, nakł. J. Fränkla, 1894.
78233 Janczakowski Antoni ks. Mowa ślubna, powiedziana na cześć zawartego związku małżeńskiego pomiędzy Jaśnie Wielmożnym Panem Arturem Horwatt(em) i J. Wiel. Panną hrabianką Karoliną Potworowską, w dzień 12 Lutego 1861 r. Leszno, w komissyi u Fr. Ebbecke, 1861,
72216 Grzymała Wincenty (1756—1824). Mowa senatora kasztelana... miana na pogrzebie senatora kasztelana Linowskiego w kosciele Wielebnych OO. Kapucynow dnia 23 miesiąca Pazdziernika 1820 Roku. Warszawa, druk. N. Glücksberga, 1820,
9095 Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin hr. (1811—1896). Mowa sejmowa... posła Samborskiego, dn. 2 Października 1871. (Przedruk ze stenograficznych sprawozdań sejmowych). Lwów, nakładem Fr. Bor. Twardowskiego, druk. J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1871,
9093 Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin hr. (1811—1896). Mowa sejmowa... posła Samborskiego (1 marca 1867). Lwów, nakł. autora, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1867,
9094 Borkowski Aleksander (Leszek) Dunin hr. (1811—1896). Mowa sejmowa (21 września 1868)... posła Samborskiego. Lwów, nakładem drukarni krajowej M. F. Poremby, 1868,
107400 Kotowski Antoni., ks. prałat (1784-1845). Mowa religijna w czasie uroczystego otwarcia Kościoła Metropolitalnego Warszawskiego po jego restauracyi, przez X. Antoniego Kotowskiego Dziekana Metropolitalnego Warszawskiego. Dnia 24 Grudnia 1840 r. w tymże kościele miana. Warszawa, Druk. XX. Piarów, 1841,
75256 Isakowicz (Issakowicz) Izaak Mikołaj (abp metropolita ormiański; 1824—1901). Mowa religijna nad grobem ks. Feliksa Madejskiego katechety gimnazyalnego przez... Stanisławów, druk. P. Pillera, 1858,
102026 Korotkiewicz Piotr Zachariasz (1803–1873). Mowa religijna miana w kościele OO. Dominikanów we Lwowie 24. Marca 1848 po południu przez Ks. P. Korotkiewicza. (Lwów), nakł. i druk. M. Poremby, (1848),
2708 Antoniewicz Karol Bołoz (1807–1852) o. T. J. Mowa religijna miana w kościele ks. Jezuitów we Lwowie 25 Marca 1848 w dzień uroczystości Zwiastowania Nśw. Maryi Panny. Lwów, nakł. Kajetan Jabłoński, druk. Michała Poremby, 1848,