Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
77652 Jakobsztamm A. Ch. Rozbior artykułu 149 kodexu handlowego czyli Odpowiedź na zamieszczone w tomie 5tym Temidy Polskiéj pytanie prawne: Co znaczy wyraz Opposition użyty w Art. 149 K. H. czy wymówka czy też Areszt tudzież rozbiór artykułu 447 K. P. S. przez ... Wydanie drugie, poprawione, nowemi spostrzeżeniami pomnożone i poprzedzone dosłownym wyciągiem Artykułu z Temidy Polskiej. Warszawa, nakł. Autora, druk. Adolfa Krethlowa, 1853,
77650 Jakobson Karol.
77649 Jakobson Gorgoniusz.
77648 Jakobson Edw.
77647 Jakobskirche. Jakobskirche zu Thorn. Inschrift um den Chor. B. m. b. r. (Toruń, ok. 1880),
77645 Jakobsen T.
77644 Jakobsen (Jacobsen) Abraham.
77640 Jakobs.
77643 Jakobs Friedrich.
77642 Jakobs Fr. Constance of de Verdeling v. Polen. (Konstytucya, czyli Podział Polski). Leeuw, 1831,
77641 Jakobs Chr. Fr. Wilh.
77633 Jakobliński.
77632 Jakoblew Dymitr, Modzelewski Jakub, Owsianko Nikifor. Z powinszowaniem Nowego Roku 1852. B. m. b. r.,
77631 Jakobini.
77630 Jakobielski (ks. prałat).
77628 Jakobi Franciszek.
77613 Jakob.
77626 Jakob Wilhelm.
77625 Jakob Teresa Albertyna Luiza.
77621 Jakob Mojżesz. Nauka religii mojżeszowej na podstawie pisma świętego. Przewodnik metodyczny zastosowany do Elementarza religii mojżeszowej napisał ... rzeczywisty nauczyciel religii mojż. przy szkole XII i XVI., członek c. k. Komisyi egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół ludowych pospolit., c. k. zaprzysięgły tłomacz sądowy etc. w Krakowie. Kraków, nakł. Reprezentacyi Zboru Izraelickiego w Krakowie, druk. Józefa Fischera, 1897,
77622 Jakob Mojżesz. Na pamiątkę Konstytucyi 3 Maja 1791 r. Napisał ... rzeczyw. nauczyciel religii mojż. wyzn. przy szkołach publicznych w Gorlicach dla dzieci Izraela. Gorlice, z Drukarni Józefa Knapika, 1891,
77623 Jakob Mojżesz. Krótki rys nayważnieyszych wiadomości judaizmu niezbędnych w każdym domu izraelskim zastosowany do planu nauki religii mojżeszowej, ułożonego przez rabinów krakowskich, przy współudziale nauczycieli religii mojż. szkół miejskich i członków sekcyi szkolnej Zboru izraelickiego w Krakowie, a potwierdzonego przez Wysoką c. k. Radę szkolną Krajową dla użytku szkół miejskich w Krakowie zestawił ... B. m. (Kraków) b. r.,
77614 Jakob August Ludwik Wilhelm.
77617 Jakob (Jacob) Ludwig Heinrich (1759—1827). Rozprawa o papierowych pieniądzach, według zasad Adama Smitha napisana przez ... dawniéj Profess. filozofii w Halli, a teraz Członka Komisyi prawodawczéj w Petersburgu. Przełożone przez J. P. (Jana Plichtę?). Płock, druk. Lenteckiego et Comp., 1811,
77618 Jakob (Jacob) Ludwig Heinrich (1759—1827). Zasady ekonomii narodów, czyli Umiejętności narodowego gospodarstwa: (Na str. przedtytułowej tytuł: Ekonomia polityczna). Dzieło ... Doktora i w Halskim Uniwersytecie Fil. Professora. W Niemieckim Języku wydané. Przekład Michała Chońskiego, Fil. i Nauk wyzwolonych Dokt. Prawa Natury i Ekonomii politycznéy w Liceum Wołyńskiém Nauczyciela. Z uwagami tłumacza. Tom I—II. Krzemieniec i Warszawa, nakł. N. Glücksberga Księgarza i Typografa Uniw. Warszawskiego i Lyc. wołyn., z Drukarni Krzemienieckiej N. Glücksberga, MDCCCXX (1820),
77619 Jakob (Jacob) Ludwig Heinrich (1759—1827). Zasady prawodawstwa i instytucyy policyynych Przez ... Tłumaczone przez Jana Plichtę, Sekretarza Generalnego Prefektury Departamentu płockiego. Tom pierwszy. Warszawa, b. dr., 1815,
77620 Jakob (Jacob) Ludwig Heinrich (1759—1827).
77612 Jako-występki (quasi delicta).
77610 Jakliński Zygmunt. Uprawa Tytuniu. Podręcznik dla uprawiaczy w Galicyi i Bukowinie napisał ... Lwów, wyd. przez Komitet c. k. galic. Towarzystwa gospodarskiego, Kosztem subwencyi c. k. Ministerstwa rolnictwa. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Drukarnia I Związkowa, 1894,
77611 Jakliński Zygmunt.