Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania [z‑a]:
9415 Bossakowski Marcin ks. Kazanie na pogrzebie ś. p. JW. Pani Franciszki z Cieszkowskich Podhorodenski kasztelanowey czerniechowskiey miane w kościele katedralnym łuckim dnia 31. sierpnia v. s. roku 1807 przez... K. K. Ł. prałata archidyakona łuckiego dla pamięci po śmierci tegoż wydane. (Łuck), 1816,
15968 Cieciszowski Kasper Kazimierz herbu Kolumna (1745—1831). Mowa ... na Zgromadzeniu Duchowieństwa końcem urządzenia Nauk miana w Łucku, dnia 20. Października, 1803. Roku. (Łuck),
8496 Bogusławski Wojciech (1757—1829). Henryk Szósty na łowach, komedya we trzech aktach z Powieści Angielskiey napisana przez... Łuck, M.DCCCII (1802),
25936 Dobrowolski Wincenty Pocisk ks. Mowa w czasie żałobnego obchodu śp. JW. Fryderyka Józefa grafa Moszyńskiego... Taynego Radcy... miana w kościele parafialnym turzyskim d. 20 Augusta 1817 r. Łuck, druk. XX. Dominikanów, (1817),
15964 Cieciszowski Kasper Kazimierz herbu Kolumna (1745—1831). Mowa J. W. JX. ... Biskupa Łuckiego i t. d. miana przy konsekracyi kościoła parafialnego Beresteckiego XX. Trynitarzów d. 5. Maja 1801 r. Łuck, druk. XX. Dominikanów, (1801),
17019 Crasset Jan ks. T. J. (1618—1692). Słodka i święta śmierć przez ... 1706 francuzkim językiem wydana, na polski język roku 1740 przetłumaczona (przez Elżbietę Potocką żonę Antoniego Michała wojew. bełskiego). Łuck, 1807,
25879 Dobrogowski B. ks. Baptyści skąd się wzięli, w czem błądzą? Łódż, nakł. i druk. K. Brzozowskiego i Sp., Księg. Łódzka, 1899,
18220 Czas. Czas, Kalendarz na rok 1900. Łódź.
20624 Czasopisma. Rocznik Artystyczno-literacki. Rocznik Artystyczno-literacki Teatralny Ilustrowany na r. 1899. Łódź.
109072 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Szkice filozoficzne. Łódź, Wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego, druk. S. Dębskiego, skład główny w księgarni J. Fiszera w Warszawie, 1900,
109053 Kozłowski Władysław Mieczysław (1858-1935). Filozofja Schillera i wiersz Artyści. Łódź, Wydawnictwo Przeglądu Filozoficznego, druk. S. Dębskiego, 1899,
81936 Jeżowa Eliza z Rostworowskich. Gdzie Prawda? Powieść dla młodzieży przez Edwarda Nałęcza. Łódź, Wydawnictwo Alfreda Zonera, Tipogr. L. Zonera, b. r. (1898),
72128 Grzmoty. Grzmoty i pioruny. Pogadanki popularne. Łódź, Wydawnictwo Alfreda Zonera, tipogr. L. Zonera, (1900),
39245 Gazeta Łódzka. (Tygodnik). Łódź, wydawca Jan Petersilge, redaktor Wiktor Piątkowski, komitet redakcyjny: Wojciech Bronikowski, Henryk Elzenberg, Jan Wisłocki, 1881,
39276 Gazeta (Łódzka) Ogłoszeń. Łódzka Gazeta Ogłoszeń. Łodzinskaja Gazieta Objawlenij. Lodzer Anzeiger. (Wychodziła trzy razy w tygodniu). Łódź, wydawca i redaktor Rudolf Luther, rok I: 1892 (nr 1 z 7 VIII—nr 92).
40764 Goniec. Łódzki. Goniec. Łódzki (Dziennik). Łódź, wydawca Henryk Łubieński (od nru 252 z r. 1900 wydawcy: Roman Wierzchleyski i M. Radoszewski), redaktor Henryk Łubieński (od nru 110 z 1898 Roman Wierzchleyski, od nru 106 z 1900 Włodzimierz Wyganowski), druk. S. Dębskiego (w 1899—1900 K. Kolińskiej, od nru 11 z 1900 S. Dębskiego, od nru 147 z 1900 Drukarni Gońca Łódzkiego), rok I: 1898 (nr 1 z 3/15 II) — rok III: 1900 (i dalej do 1906),
60800 Dziennik Łódzki. Dziennik Łódzki. Pismo przemysłowe, handlowe i literackie. Łódź, wyd. i red. Zdzisław Kułakowski (od nru 35 r. 1885 wyd. Stefan Kossuth, od nru 190 r. 1886 red. Antoni Chomętowski, od nru 186 r. 1889 red. Bolesław Knichowiecki), druk. L. Krukowskiego (od nru 116 r. 1885 druk. Dziennika Łódzkiego), rok I: 1884 (nr 1 z 6 I)—r. IX: 1892,
78349 Jan. Mar. Bronka, nowela. (Bibl. nowości 23). Łódź, wyd. i druk. A. Zonera, b. r. (1900),
33937 Fels G. Duch zemsty. Powieść. Napisał... Łódź, wyd. Alfreda Zonera, 1900,
88472 Katalogi. (Fischer) Fiszer Ludwik (1844—1900). Katalog czytelni polskiej, francuzkiej i angielskiej znajdującej się przy Księgarni i Składzie Nut muzycznych L. Fischera w Łodzi. Łódź, Warszawa, druk. A. Ginsa, 1890,
86977 Kalendarze. Przyjaciel domu. Kalendarz dla ewangelików. Łódź, Warszawa, (1896—1900).
102247 Korycki Władysław (ur. 1867, zm. po 1939). Gawędy Bartłomieja o emigracyi, czyli wędrowaniu. Spisał Witold Kirkor. Łódź, w Księgarni Jana Fiszera w Warszawie, druk. S. Dębskiego w Łodzi, 1899,
102252 Korycki Władysław (ur. 1867, zm. po 1939). Pisarz i nauczyciel. Napisał Witold Kirkor. Łódź, w Księgarni Jana Fiszera w Warszawie, druk. S. Dębskiego w Łodzi, 1899,
70239 Grajnert Józef (1831—1910). Zawisza Czarny. Rycerz nad rycerzami. Napisał... Łódź, skład główny u Gebethnera i Wolffa, w Warszawie u Zaleskiego i Sp., w Petersburgu u Grendyszyńskiego, w Kijowie u Idzikowskiego, Druk. Tow. Komandytowego St. J. Zaleski & Co., 1900,
70198 Grajnert Józef (1831—1910). Dzielny Komorek. Powiastka historyczna. Napisał... Łódź, skład główny u Gebethnera i Wolffa, w Warszawie u Zaleskiego i S-ki, w Petersburgu u Grendyszyńskiego, w Kijowie u Idzikowskiego, w Wilnie u Makowskiego, Druk. Tow. Komand. St. J. Zaleski i S-ka, 1900,
106668 Kossuth Stefan Ludwik Mieczysław, inżynier technolog, działacz społeczny (1849-1919). Prawo fabryczne z dnia 3/15 Czerwca 1886 roku, jego znaczenie, zasady, treść i zastosowanie, wyłożył i uzupełnił przykładami i wzorami Stefan Kossuth dyr. Tow. Zakładów Żyrardowskich Hiellego i Dittricha. Łódź, nakł. Redakcyi Dziennika Łódzkiego, Druk. Dziennika Łódzkiego, (Warszawa, Gebethner i Wolff), 1887,
47693 Horowiczowa Regina. Adam Mickiewicz życiorys przez ... Łódź, nakł. redakcji Rozwoju, druk. J. Grabowskiego i S-ki, J. Centnerszwer w Warszawie, 1898,
62636 Emmer Jan. Pasożyci. Tłumaczenie z niemieckiego. Przekład Jatyny. (Dodatek literacki Ogniska Rodzinnego). Łódź, nakł. Red. Ogniska Rodzinnego, 1900,
84962 Kalendarz Łódzki. Kalendarz Łódzki na rok przestępny 1888. Rok pierwszy. Łódź, nakł. Natana Zylbersztajna, druk. Dziennika Łódzkiego, 1888,
49015 Kalinowski B. Zwycięzca z pod Wiednia, czyli Walka Polaków z Turkami opowiedział ... (Z rysunkami). Łódź, nakł. M. Nietyxy, druk. J. Szcześniewskiego, 1899,