Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
78963 Janowska Malwina z Borzęckich.
78962 Janowska Emilia.
78961 (Janowo). Der Johannisberg (Janowo) bei Danzig (Gdańsk). Von Freuden für Freunde der schönen Natur. Mit 15 Ansichten und einer Karte. Danzig, gedruckt und zu haben in der Wedelschen Hofbuchdruckerei, 1842,
78960 Janowiec Wielkopolski.
78959 Janowiec (k. Kazimierza).
78958 Janowicz Teresa.
78957 Janowicz St. (weterynarz pow. w Śniatyniu).
78956 Janowicz Mateusz R. (Polak w Ameryce (Buffalo 1896).
78955 Janowicz Maciej.
78954 Janowicz Ludwik (1858—1902).
78953 Janowicz Kazimierz (1857—1918).
78952 Janowicz Kazimierz (1857—1918). Tic convulsif des enfants paramyoconus multiplex et chorée électrique. Étude critique et comparative par... Docteur en médecine De la Faculté de Paris. Paris, imprimmerie de la Faculté de Médecine, Henri Jouve, 1891,
78951 Janowicz Kazimierz.
78950 Janowicz Jan Nep.
78949 Janowicz Grzegorz.
78948 Janowicz Annibal.
78947 Janowicz Annibal. Do ogółu spostrzeżeń numizmatycznych podał... (Nadb. z Przeglądu Bibliograficzno-Archeologicznego Nr 10 i 11). B. m. b. r. (Warszawa, 1882),
78946 Janowicz Andrzej (1830—1902).
78945 Janowicz Andrzej (1830—1902). Żebracy. Powieść podolska. Kraków, Księgarnia J. M. Himmelblaua, druk. Czasu W. Kirchmayera, w komisie E. L. Kasprowicza w Lipsku, 1865,
78944 Janowicz Andrzej (1830—1902). Żebracy. Powieść. Napisał ... (Odb. z feuiletonu Czasu). Kraków, druk. Czasu, 1863,
78943 Janowicz Andrzej (1830—1902). Wilkołaki, obrazek fantastyczny. Napisał ... Warszawa, nakł. Konstantego Budkiewicza w Żytomierzu, druk. J. Glücksberga, 1860,
78942 Janowicz Andrzej (1830—1902). Szuler. Obrazek. Napisał ... Kijów, druk. Gliksberga (!), 1856,
78941 Janowicz Andrzej (1830—1902). K. Bolsumowskiego Solidy Bolesława z napisem słowiańskim. (Odb. z Wiadomości Numizmatyczno-archeologicznych). Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1890,
78940 Janowicz Andrzej (1830—1902). Sześć piosenek op. 1 z towarzyszeniem fortepianu. Lipsk, nakł. Konstantego Budkiewicza w Żytomierzu, 1863.
78939 Janowicz Andrzej (1830—1902). Jedynak, powieść, napisał ... Kijów, Drukarnia Uniwersytecka, nakł. i druk. J. Zawadzkiego, 1856,
78938 Janowicz Alojzy.
78937 Janowicz Alojzy. Rodacy! (Odezwa wzywająca Emigrację do zjednoczenia przy księciu A. J. Czartoryskim, inc : „Widząc potrzebę najrychlejszego połączenia ...” z datą: Artenay (Loiret) 25 IV 1845). B. m., Drukarnia Lacour et Cie, b. r. (1845),
78936 Janowicz Aleksy.
78935 Janowicz Aleksander (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1843—1919).
78934 Janowicz Aleksander (prof. Uniwersytetu Lwowskiego; 1843—1919). Zdania ze wszystkich umiejętności prawniczych i politycznych które po odbyciu egzaminów ścisłych ... publicznie bronić będzie, celem otrzymania stopnia doktora praw na c. k. wszechnicy Franciszka I we Lwowie dnia 11 Maja 1867 o godzinie 4 po południu w sali promocyjnej. Lwów, druk. Zakładu Narodowego im Ossolińskich, 1867,