Id [z-a]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
70346 Grammatyka.
70345 Grammatica. Grammatica brevis linguae lituanicae seu samogiticae, a quodam pio Societatis Jesu Sacerdote conscripta et typi? mandata Vilnae a MDCCXXXVII, nunc reperta et iterum in lucem edita. (Tyt. litewski:) Trumpas pamokimas kałbos lituwyszkos arba żemaytyszkos, nuo nekurio nobażna ysz spâustas Wyjlniuj metúse 1737. dabarcziu atrastas yr ysznauja swiêtuy parôditas. Vilnae, typis B. Neumanni, 1829,
70344 Grammaire polonaise. Grammaire polonaise et française ou discours trèsfaciles pour parler en peu de tems (!) la langue polonaise ou la française. Premiere partie. Breslau (Wrocław), chès (!) Guillaume Theophile Korn, 1801,
70343 Grammaire. Grammaire française. Vilna, de l'imprimerie dioecesale des Missionnaires, 1825,
70342 Gramlewicz Stefan (ur. 1849).
70341 Gramlewicz Stefan (ur. 1849). Quaestiones claudianeae. Dissertatio inauguralis philologica, quam scripsit et amplissimi philosophorum ordinis consensu atque auctoritate in Alma Litterarum Universitate Viadrina, ad summos in philosophia honores rite impetrandos, die VI m. Martii a. MDCCCLXXVII hora XII in Aula Minore publice defendet... Posnaniensis. Adversariorum partes suscipient: Antonius Danysz, Dr Phil., Bertholdus Speck, Cand. Phil., Casimirus Łebiński, Cand. Phil. Vratislaviae, typis F. W. Jungferi, (1877),
70340 Gramlewicz Ignacy ks. (imię zakonne: Benwenuto, reformat; 1837—1925).
7034 Bierzyński Roman (1798—1879). Postęp, wydanie drugie. Warszawa, S. Czarnowski i Sp., druk. Fel. Fryze, Wł. Dębski i Ska, 1874,
70339 Gramis Nicolaus. Acta... Urkunden und Aktenstücke betreffend die Beziehungen Schlesiens zum Baseler Konzile. Namens des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens herausgegeben von Wilhelm Altmann. (Codex diplomaticus Silesiae, Band XV). Breslau (Wrocław), Josef Max & Comp., Druck von Robert Nischkowsky, 1890,
70338 Gramer F. Chronik der Stadt Beuthen in Ober-Schlesien (Bytom). Bearbeitet von... Mit 24 in den Text gedruckten Holzschnitten. Beuthen O/S, im Selbstverlage des Magistrats, in Kommission bei Wilhelm Foerster, Druck von Moritz Bohm, 1863,
70337 Gramdorge Fryderyk.
70336 Gramatzki. Feuerlösch-Ordnung für den Landkreis Danzig (Gdańsk). (Z datą: Danzig, den 17 Mai 1882, podpisany: Der Landrath des Landkreises Danzig v. Gramatzki). Danzig, Druck von A. Schroth,
70335 Grammatyka albo krotki i łatwy sposob. Nauczenia się języka włoskiego. Grammatyka albo krotki i łatwy sposob. Nauczenia się języka włoskiego. Edycya druga poprawiona i powiększona. Warszawa, nakł. i druk. T. Zawadzkiej, 1809,
70334 Grammatyka (Krotka rossyiska). Krotka rossyiska Grammatyka dla szkoł narodowych Imperium rossyiskiego. (Wilno, 1800, 1809);
70333 Gramatyka (Mała) języka portugalskiego. Mała Gramatyka języka portugalskiego wraz z rozmówkami i słowniczkiem. Lwów, nakł. Gazety Handlowo-Geograficznej, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. A. Szyjkowskiego; Kurytyba, redakcja Polonii; Porto Alegre, Księgarnia A. Mazerona, 1897,
70332 Grammatyka (Nowa) polsko-włoska.
70331 Grammatyka (Nowa) polsko-włoska. Nowa Grammatyka polsko-włoska praktyczna, prowadząca sposobem łatwym i prędkim do doskonałego nauczenia się ięzyka włoskiego. Wrocław, u Wilhelma Bogumiła Korna, 1809,
70330 Gramatyka polska. Gramatyka polska dla Rosjan,
7033 Bierzyński Roman (1798—1879). Poradnik bezika przez A. B. C. magistra nauk spółkowych członka wielu to warzystw karcianych. Indocti discant et ament meminisse periti. Warszawa, druk. Jana Jaworskiego, 1867,
70329 Grammatyka polsko-niemiecka. Grammatyka polsko-niemiecka, w którey Nayduią się prawidła tego Języka, różne rozmowy, krótkie powieści, Listy, Bayki i Satyry. Z dykcyonarzykiem, zawierającym słowa w tey Grammatyce zawarte. Dla uczącey się Młodzi. Połock, w Druk. Colleg. Soc. Jesu, 1801 (na karcie tyt. mylnie 1081),
70328 Grammatyka Polska. Grammatyka Polska dla Litwinów (Suwałki, 1833);
70327 Grammatyka języka polskiego. Grammatyka języka polskiego ułożona według takiej że grammatyki, wydanej w 1866 (!) roku decyzyją Jaśniewielmożnego Ministra oświecenia narodowego dla szkół Okręgu naukowego warszawskiego. Na klassę Iszą. Wydanie drugie. Warszawa, w Drukarni Rządowej przy Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego, 1866,
70326 Grammatyka języka polskiego. Grammatyka języka polskiego ułożona według takiej że grammatyki, wydanej w 1860 roku decyzyją Jaśniewielmożnego Ministra oświecenia narodowego dla szkól Okręgu naukowego warszawskiego. Na klassę I. S. Petersburg, druk. Jana Boczkariowa, 1866,
70325 Grammatyka języka polskiego. Grammatyka języka polskiego decyzyją Jaśnie Wielmożnego Ministra oświecenia narodowego przepisana dla szkół Okręgu naukowego warszawskiego, i nakładem tegoż Okręgu wydana. (Część III). Warszawa, druk. Józefa Ungra, 1860,
70324 Grammatyka (Mała) języka polskiego. Mała Grammatyka języka polskiego. Wydanie piąte poprawne. Poznań, dostać można w Księgarni i Drukarni Katolickiéj K. Reyznera, 1861,
70323 Grammatyka (Mała) języka polskiego. Mała Grammatyka języka polskiego. Poznań, druk. K. Reyznera, 1843,
70322 Grammatyka.
70321 Grammatyka polska. Grammatyka polska dla Francuzów w trzynastu lekcjach). Paris, Lith. Le Cherbonnier, (ok. 1855),
70320 Grammatyka polska. Grammatyka polska dla Czechów,
7032 Bierzyński Roman (1798—1879). Pogląd na niektóre zadania społeczne, skreślił... b. uczeń Uniw. Jagiel. Warszawa, druk. Czerwińskiego i Sp., 1872,