Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
54650 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Kohl von Kohlenegg Leonhard (pseud. Henrion P.; 1834—1875). Na nerwowe panie. Kom. w 1 a.
51610 Karwatowa Anna z Bardzkich (1854—1932). Na naszej glebie. Obrazek ludowy w dwóch aktach ze śpiewami. (Uwieńczony nagrodą na konkursie toruńskim). Napisała ... Gdańsk, druk. i nakł. B. Milskiego, 1894,
29122 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Karwatowa Anna z Bardzkich (1854—1932). Na naszej glebie. Obr. lud. w 3 a.
25070 Dierżawin Gawrił Romanowicz (1743—1816). Na narodzenie Wielkiego Xiążęcia Michała. Wilno,
25069 Dierżawin Gawrił Romanowicz (1743—1816). Na narodzenie Nayjaśnieyszego Cesarza Alexandra I. Wilno,
42761 Harraden Beatrice (1864—1936). Na morzu życia. Tłómaczenie z angielskiego przez Mali. (Biblioteka Dziennika Krakowskiego, t. II). Kraków, nakł. Dziennika Krakowskiego, Drukarnia Narodowa F. K. Pobudkiewicza, 1896,
10332 Breza Stanisław (1752—1847). Na mocy rozkazu J. W. Marszałka Davoust udzielonego nam przez J. W. Dąbrowskiego, Jenerała dywizyi ustanowiono co następuje (W Departamencie Poznańskim erygowany bydź ma korpus z 8684 głów...) Dat. w Poznaniu dnia 16 Listopada 1806,
28634 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Grabowiecki Edward (1869—1935). Na miejskim bruku. (Na warszawskim bruku). Szt. w 3 a. z epil.
31222 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Rydel Lucjan (1870—1918). Na marne. Szt. w 1 a.
78769 Jankowski Józef (1865—1935). Na majówce, wierszem. Tamże [Warszawa, M. Arct], (1894),
28084 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Duchińska Pruszakowa Seweryna z Żochowskich (1816—1905). Na Łysej Górze. Obr.
27205 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bałucki Michał (pseud. Jan Załęga; 1837—1901). Na łonie natury. Fr. scen. w 2 a.
27275 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Bęczkowska Wanda Grot z d. Überschär Übersärg, 2 v. Korotyńska (pseud. Topór; 1853—1925). Na łaskę losu. Kom. w 4 a.
31239 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Rzewuski Stanisław (pseud. Stanisław Stanisławski; 1864—1913). Na łaskawym chlebie. Kom. w 3 a.
52375 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Barrière Teodor (1823—1877). Na łasce zięcia. Kom. w 4 a.
28831 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Hoffman Karol (pseud. Karol z Suwałk; 1855—1937). Na letnim mieszkaniu. Nokturn scen. w 1 odsł.
46402 Hoffman Karol (1855—1937). „Na letniém mieszkaniu”. Nokturn sceniczny w 1-m akcie przez ... oryginalnie napisany. Suwałki, nakł. E. Trautsolta, Suwałkskaja Gubiernskaja Tipografija, 1878,
104167 Bełza Stanisław (1849—1929). Na lagunach. Warszawa, Gebethner i Wolff, Petersburg, Księgarnia Polska, Warszawa, druk. S. Sikorskiego, 1895,
17666 Czajewski Wiktor (1857—1922). Na kurpiowskim szlaku. Powieść historyczna z XVII w., t. I—III (Dodatek do Gazety Polskiej, t. 77—79). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1900,
27132 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Arnsztajnowa Hanna Franciszka z Meyersonów (1865—1942). Na kuracji. Fr. w 1 a.
65753 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Na kresach. Opowiadanie historyczne z XVIII wieku. Napisał Fr. Rawita. Warszawa, wydaw. i druk. Przeglądu Tygodniowego, 1886,
65744 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Na krasnym dworze. Powieść historyczna z czasów pobytu w Kijowie Bolesława Śmiałego napisał Fr. Rawita. Warszawa, nakł. Michała Glücksberga, druk. S. Orgelbranda synów, A. H. Kleinsinger, 1889,
65743 Gawroński Franciszek Rawita (1846—1930). Na krasnom dworie, istoriczeskij roman iz wriemion Izasława w Kijewie, pieriewod i izdanije F. Dombrowskago. Pietierburg, 1891,
2435 Aniołowski Adam E. Na krakowskim zamku, opowiadanie historyczne (Wydawnictwo ludowe, Rok X tom 12). Lwów, nakł. Komitetu, redak., Sz. Parasiewicz, druk. S. Bednarskiego, 1891,
2086 Anczyc Władysław Ludwik (1823–1883). Na krakowskim brzegu... etc. Kraków, druk. Czasu, b. r. (1882),
109478 Krach. Na Krach czyli odważny rybak. Powiastka z nabrzeży morskich. (Biblioteka ludowa, X). Mikołów (Nicolai O.-S.), nakł. i druk. Karola Miarki, b. r. (między 1890 a 1894),
30845 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Pokrzywnicki Józef (pseud. Tomasz Bończa; 1855—1928). Na koszu. Fr. w 2 a.
102722 Korzyść. Na Korzyść ubogich niemających opału. (Zawiadomienie o wystawieniu dwu widoków Józefa Kurowskiego przedstawiajacych pożar Krakowa w r. 1850). B. m. b. r.,
32766 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Zboiński Marceli (1846—1896). Na kongresie. Fr. w 1 odsł.
41483 H. F. Na Kolendę. Podarek dla parafian. Warszawa, Niemira, 1900,