Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
77727 Jakub Parkoszowic.
77725 Jakub Ludwik Sobieski.
77722 Jakub Kettler (książę kurlandzki; 1610—1681).
77734 Jakub III Stuart (król Anglii; 1688—1766).
77733 Jakub II Stuart (król Anglii; 1633—1701).
77732 Jakub I Stuart (król Anglii; 1566—1625).
77720 Jakub Heraklides (hospodar Mołdawii; ur. ok. 1562).
77718 Jakub dr.
77736 Jakub de Voragine bł. (arcybiskup genueński; 1230—1298).
77731 Jakub de Strepa bł. (ur ok. 1340, zm. 1409).
77717 Jakub b. Cwi Goldschmidt.
77735 Jakub (wicekustosz sandomierski).
77724 Jakub (lekarz Władysława Jagiełły; zm. przed 31 I 1435).
77721 Jakub (kardynał).
77715 Jaktorów (wieś).
77714 Jaksowie.
77713 Jakšić Mikołaj.
77712 Jaksice (wieś).
77711 Jaksch Rudolf von Warienhorst (ur. 1855).
77710 Jaksa-Rożen Mieczysław.
77709 Jaksa-Bykowski.
77708 Jaksa z Kopanicy (książę stodorański; połowa XII w.).
77646 Jakóbski dr.
77635 Jakóbowski.
77639 Jakóbowski Tomasz.
77638 Jakóbowski Leopold.
77637 Jakóbowski Józef.
77636 Jakóbowski (Jakubowski) Fr.
77634 Jakóbowicz Józef.
77629 Jakóbiec Jan.