Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
79053 Janowski W.
79052 Janowski W.
79051 Janowski Th. Zur diagnostischen Verwerthung der Untersuchung des Blutes bezüglich des Vorkommens von Typhusbacillen. Aus der Klinik des Herrn Prof. Trütschel zu Kiew. Von Dr. ... in Kiew. (Separat-Abdruck aus dem Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde). Jena, Frommannsche Buchdruckerei, (Hermann Pohle), 1889,
79050 Janowski Th. Zur Biologie der Typhusbacillen. Aus dem bakteriologischen Laboratorium von Prof. Trütschel zu Kiew. Von Dr. ... in Kiew. (Separat-Abdruck aus dem Centralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde). (Jena, Verlag von Gustav Fischer, Frommannsche Buchdruckerei, Hermann Pohle), 1890,
79049 Janowski Th. Ueber den Bakteriengehalt des Schnees. Aus dem bakteriologischen Laboratorium zu Kiew. Von Th. Janowski. Mit einer Abbildung. (Separat-Abdruck aus dem Central-Blatt für Bakteriologie und Parasitenkunde). (Jena, Veriag von Gustav Fischer, 1888),
79048 Janowski Stanisław (artysta malarz; 1866—1942).
79047 Janowski Stanisław. Nouveau système d'Escrime pour la cavalerie, fondé sur l' emploi d'un nouveau sabre inventé par M. ..., officier polonais. Paris, Poussièlgue, 1834,
79046 Janowski Stanisław.
79045 Janowski Stanisław.
79044 Janowski Stanisław.
79043 Janowski Mikołaj.
79042 Janowski Michał.
79041 Janowski M. ks.
79040 Janowski Ludwik (adwokat).
79039 Janowski Ludwik (adwokat). O żydach i judaizmie czyli wykrycie zasad moralnych tudzież Rozumowania Izraelitów przez J. Siedlce, 1820,
79038 Janowski Ludwik (adwokat). O Żydach czyli judaizmie. Warszawa, b. dr., 1819,
79037 Janowski Ludwik (adwokat). Propedeutyka, czyli Nauki przygotowawcze do historyi powszechnéj przez ... Edycya poprawna. Warszawa, 1846,
79036 Janowski Ludwik (adwokat). Mowa b. ... mowcy i reprezentanta Spr. ... i Dos. ... □ ... S ... Janskiéy osobnego nazwiska Jedność Słowiańska pod Wsch. ... Warszawy, z powodu uroczystości S ... Jana zimowego oraz Installacyi Urzędników □ ... w dniu 27 Mca X r. ... p. ... ś ... 5820 miana. B. m. b. r. (Warszawa, 1820),
79035 Janowski Ludwik (adwokat). Jeografia, czyli opisanie matematyczne i fizyczne ziemi. Przez ... krótko zebrane. Warszawa, Drukarnia przy Nowolipiu Nr. 646, 1819,
79034 Janowski Ludwik (adwokat). Historya powszechna od początku wiadomości historycznych aż do czasów naszych przez ... A. B. O. P. D. Tom pierwszy. Zeszytów pięć. Warszawa, druk. Piasta, 1836,
79033 Janowski Ludwik.
79032 Janowski Kazimierz.
79031 Janowski Kazimierz. Observationes in nomina vestium a tragicis Graecis prolata. Dissertatio inauguralis philologa quam consensu et auctoritate amplissimi philosophorum ordinis in Alma Litterarum Universitate Friderica Guilelma Berolinensi ad summos in philosophia honores rite capessendos die XI. m. Decembris a. MDCCCXCVII publice defendet auctor ... Posnaniensis. Adversariorum munere fungentur: cand. phil. St. Waszyński. cand. phil. J. Zielewicz. cand. phil. Br. Spychałowicz. Berolini, druk. E. Ebering, (1897),
79030 Janowski Józef Kajetan (1832—1914).
79029 Janowski Jerzy. (De archoptosi, Vilnae, 1827,
79028 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888).
79027 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). Do wydawcy Królów polskich. Paryż, druk. A. Pinard, 1832,
79026 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). Margrabia Aleksander Wielopolski. Rys biograficzny, przez J. N. J. Paryż, nakł. Księgarni Polskiéj, druk. L. Martinet; Poznań, w Księgarni Żupańskiego, 1861,
79025 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). La Vérité sur le général Rybinski. B. m. (z datą: Paris le 7 juin 1849), imp. de E. Dépée a Sceaux (Seine),
79024 Janowski Jan Nepomucen (1803—1888). „Investigentur omnes sententiae et loci Juris Romani, quotquot in Cadlubcone occurrant et indicentur fontes eorum”. Ab Almo Universitatis Lit. Regiae Varsaviensis Jurecon — sultorum Ordine a MDCCCXXV propositum thema solvere tentavit ... juris et oeconomiae politicae auditor. Varsaviae, typis Collegii Scholarum Piarum, A. MDCCCXXVII (1827),