Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
80100 Jastriebow N. Polsza. Istorija. (Nadb. z: Encikłopiediczeskij Słowar Brockgauza i Jefrona). B. m. b. r. (1898),
80099 Jastarnia Pucka.
80098 Jassyru (z) Jan (pseud.).
80097 Jassy.
80096 Jassnüger J. N. Doświadczenie chemiczne i wynalazki celem oszczędzenia znacznéy ilości zboża, ułatwienia i rozszerzenia chowu bydła, tudzież zapobieżenie wypadkom głodu, czynione i opisane przez ... Medycyny Dra i Professora Chemii Ces. Kr. Wiedeńsko—Rycerskiéj Akademii fundacyi Maryi Teressy, dla większego Galicyjskich Gospodarzów pożytku na Język Polski przez Józefa Wenantego Grossa przełożone, z dołączeniem rysunku machiny do krajania kartofli. Lwów, nakł. tłumacza wydawcy, druk. Józefa Schnaydera, 1809,
80095 Jasnowski L. H.
80094 Jasnowski Filip.
80093 Jasnowidzenie.
80092 Jasnowidząca.
80091 Jasnowidząca. Myśli i fakty. Poświęca się Pani Guloten. (Eliza Schmidt-Guloten). Z russkiego. Warszawa, Skład w księgarni M. A. Kownera, druk. M. Filipowskiej, 1895,
80090 Jasnoski (Jasnowski) L. H.
80089 Jasnoski (Jasnowski) L. H. Spowiedź Roznieckiego przed latarnią na któréy powieszony. B. m. b. r. (Warszawa 1831),
80088 Jasnoski (Jasnowski) L. H. Meteor widziany dnia 7 Stycznia 1831 roku w piątek o godzinie 9 wieczorem na horyzoncie Warszawy, znaczenia nadzwyczayne tego zjawiska. — A szczególniéy w epoce powstania Narodu Polskiego. B. m. b. r. (Warszawa, 1831),
80087 Jasnogórski Żegota.
80086 Jasna Góra (Częstochowska).
80085 Jasmin Zeno.
80084 Jasmin Jacques (właśc: Jacques Boé; 1798—1864).
80083 Jaśmin. 1798—1898: Stuletnia rocznica urodzin Adama Mickiewicza. Obrazek dramatyczny w 3 odsłonach, z prologiem, śpiewami i żywym obrazem napisany dla użytku Uczennic Szkoły Żeńskiej w Starym Sączu przez Jaśmina. Nowy Sącz, nakł. właściciela, druk. J. K. Jakubowskiego, 1898,
80082 Jaśmin. 1798—1898. Improwizacya w setną rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, poświęcona uczennicom Wydziałowej Szkoły Żeńskiej w Starym Sączu przez Jaśmina. Nowy Sącz, druk. J. K. Jakubowskiego, (1898),
80081 Jasło.
80080 (Jasło). Wolność, równość, braterstwo. Do obywateli obwodu Jasielskiego. (O reorganizacji Rady Narodowej w Jaśle, z datą: 19 IX 1848). B. m. b. r.,
80079 Jaślikowski Józef Karol (1802—1857).
80078 Jaślikowski Józef Karol (1802—1857). Wiadomość o życiu i pismach Marka Fabijusza Kwintylijana i przekład Rozdziału Igo xięgi Iej Nauki Krasomowskiéj tegoż autora, przez ... Warszawa, nakł. autora, druk. N. Glücksberga księg. i typogr. Królewsko-Alexandrowskiego Uniwersytetu, 1830,
80077 Jaślikowski Aleks. Konstanty (z Łęczycy w Król. Pol., zm. ok. 1858 w Paryżu). De l'aménorrhée. Thése. Montpellier, 1834.
80076 Jaślikowski A.
80075 Jaślików.
80074 Jaślak.
80073 Jaskułka. Pamiętnik ułożony przez R. Zmorskiego, J. Dziekońskiego. Warszawa, w Księgarni S. Orgelbranda, 1843,
80072 Jaskuła Zofia.
80071 Jaskulski Władysław ks.