Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
79083 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). O znaczeniu dyagnostycznem i prognostycznem dokładnego badania tętna. Podał ... (Odczyty kliniczne Serya IX, zeszyt 1—2). Warszawa, wyd. redakcji Gazety Lekarskiej, druk. K. Kowalewskiego, 1897,
79082 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Wyniki leczenia błonicy za pomocą surowicy krwi, oraz niektóre uwagi o tem leczeniu. (Odb. z t. XCI Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego). Warszawa, E. Wende i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1895,
79081 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Kilka uwag praktycznych o sile leczniczej surowicy przeciwbłonicowej z rozmaitych fabryk oraz o sposobie jej stosowania. Podał ... (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1895,
79080 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Die Ursachen der Eiterung vom heutigen Standpunkte der Wissenschaft aus. Von Dr. med. ... Assistent in der Abtheilung für innere Krankheiten und städtischer Bakteriologie in Warschau. (Abdruck aus Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologie, Bd. XV). Jena, Gustaw Fischer Frommansche Buchdruckerei (Hermann Pohle), 1894,
79079 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Ueber die Ursachen der acuten Eiterung. Von ... Aus dem pathologisch-anatomischen Laboratorium des Prof. Brodowski zu Warschau. (Sonderabdruck aus Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologie, Bd. VI). Jena, Frommansche Buchdruck. (Hermann Pohle), 1889,
79078 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). K uczeniju o patołogiczeskoj anatomii żełcznago cirroza pieczeni u czełowieka. Patołogo-anatomiczeskoje izyskanije lekaria ... Dissiertacija na stiepień doktora miediciny. Warszawa, Tipografija Warszawskago Uczebnago Okruga, 1893,
79077 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Obecny stan leczenia błonicy za pomocą surowicy krwi w Berlinie i w Paryżu napisał ... (Odczyty Kliniczne wyd. przez Red. Gazety Lekarskiej, ser. VI, zesz. 12). Warszawa, wyd. Red. Gazety Lekarskiej, druk. K. Kowalewskiego, 1895,
79076 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Przypadek zapalenia ropnego gruczołu przyusznego (parotitis purulenta) wywołany przez laseczniki tyfusowe. Podał ... (Odb. z Kroniki Lekarskiej). Warszawa, Drukarnia Estetyczna Sierpińskiego, 1895,
79075 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Przypadek porażenia kończyny dolnej pochodzenia rdzeniowego. (Monoplegia spinalis) podał ... asystent z oddziału Dr. T. Dunina w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie. (Odb. z Księgi jubileuszowej prof. W. Brodowskiego). Warszawa, 1893,
79074 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Przypadek otrucia ołowianego z kilkoma bardzo rzadkiemi objawami. (Odb. z Gazety Lekarskiej). B. m. b. r. (Warszawa, 1894),
79073 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Przyczyny powstawania ropienia w świetle pojęć współczesnych. Napisał Dr med. ... (Odb. z Przeglądu Chirurgicznego). Warszawa, E. Wende i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1894,
79072 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Przyczynek do nauki o ziarnistości białych ciałek krwi. Podał ... (Odb. z Kroniki Lekarskiej). Warszawa, druk. Marii Ziemkiewiczowej, 1892,
79071 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Przyczynek do metodyki badań nad elastycznością, podał ... (Odb. z Pamiętnika Lekarskiego Towarzystwa Warszawskiego). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, (1895),
79070 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Przyczynek do anatomii patologicznej marskości wątroby u człowieka, powstałej pod wpływem zastoju żółci. Podał ... Z dwiema tablicami. (Odb. z Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego). Warszawa, druk. Marii Ziemkiewiczowej, 1892,
79069 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). O przyczynach ostrego zapalenia ropnego. Rzecz nagrodzona medalem przez wydział lekarski Uniwersytetu Warszawskiego. Podał ... Stud. 5-go kursu medycyny. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1889,
79068 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Przegląd krytyczny metod leczenia dysenteryi. Podał Dr. ... Rzecz czytana na posiedzeniu Tow. lek. Warsz. d. 15/XI 1892 r. (Odb. z Kroniki Lekarskiej). Warszawa, druk. Marii Ziemkiewiczowej, 1892,
79067 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Przebieg epidemii cholery azyjatyckiej w Warszawie w ciągu pierwszych dziesięciu dni po jej ukazaniu się. Podał ... (Odb. z Gazety Lekarskiej). (Warszawa), druk. K. Kowalewskiego, 1892,
79066 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Sowriemiennoje położenije woprosa o leczenii diftierita pomoszcziju syworotki krowi w Bierlinie i w Pariże. Dra med. ... Wracza baktieriołogo gorodskoj łaboratorii w Warszawie i assistienta tierapiewticzeskago otdielenija w bolnice Mładienca Jisusa. (Nadb. z: Wiestnik obszcz. Gigien. t. XXV K. I otd. IX). B. m. b. r.,
79065 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). K mietodikie izsledowanija nad ełasticznostiu. (Odb. z: Archiw obszcz. patołogii prof. S. M.. Łukjanowa). Warszawa, 1894,
79064 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Ein Fall von Bleivergiftung mit ausserordentlich seltenen Symptomen. Leipzig, 1895.
79063 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). O działaniu ropotwórczem lasecznika tyfusowego oraz o ropieniu przy tyfusie w ogólności. (Odb. z Pamiętnika Tow. Lekarskiego Warszawskiego). Warszawa, 1894,
79062 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Beitrag zur pathologischen Anatomie der biliären Lebereirrhose. Von dr ... aus Warschau. Aus dem pathologisch-anatomischen Institut des Prof. Brodowski in Warschau. Mit 2 litographischen Tafeln. (Abdruck aus Beiträge zur pathologischen Anatomie und zur allgemeinen Pathologie herausgegeben von Professor Dr. Ernst Ziegler. Band XI). B. m. dr. b. r. (ok. 1891),
79061 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Über die diagnostische und prognostische Bedeutung der exakten Pulsuntersuchung von ... (Odb. z: Sammlung klinischer Vorträge. Neue Folge. Serie 7). Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1897,
79060 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Badania porównawcze nad określeniem siły surowicy Behring'a oraz surowicy Roux. Podał ... asystent oddziału chorób wewnętrznych w szpitalu Dzieciątka Jezus. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1895,
79059 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Badania nad morfologią ropy rozmaitego pochodzenia. Podał ... (Odb. z Przeglądu Chirurgicznego). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1895,
79058 Janowski Władysław Maksymilian (1866—1928). Badania bakteriologiczne pierwszych dwóch przypadków cholery w Warszawie. Podał ... (Odb. z Gazety Lekarskiej). (Warszawa), druk. K. Kowalewskiego, 1892,
79057 Janowski Wincenty.
79056 Janowski Wincenty.
79055 Janowski Walerian Wład. De scarlatina. Dissertatio inauguralis pathologico-therapeutica, quam ad medicinae doctoris gradum rite assequendum conscripsit Valerius Vladimir Janowsky, medicus ordinis superioris, nosocomii militaris pedestris primi ordinarius, collegiorum assessor et eques. Petropoli, w tipografii Jakowa Trieja, MDCCCLII (1852),
79054 Janowski W.