Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
77620 Jakob (Jacob) Ludwig Heinrich (1759—1827).
77619 Jakob (Jacob) Ludwig Heinrich (1759—1827). Zasady prawodawstwa i instytucyy policyynych Przez ... Tłumaczone przez Jana Plichtę, Sekretarza Generalnego Prefektury Departamentu płockiego. Tom pierwszy. Warszawa, b. dr., 1815,
77618 Jakob (Jacob) Ludwig Heinrich (1759—1827). Zasady ekonomii narodów, czyli Umiejętności narodowego gospodarstwa: (Na str. przedtytułowej tytuł: Ekonomia polityczna). Dzieło ... Doktora i w Halskim Uniwersytecie Fil. Professora. W Niemieckim Języku wydané. Przekład Michała Chońskiego, Fil. i Nauk wyzwolonych Dokt. Prawa Natury i Ekonomii politycznéy w Liceum Wołyńskiém Nauczyciela. Z uwagami tłumacza. Tom I—II. Krzemieniec i Warszawa, nakł. N. Glücksberga Księgarza i Typografa Uniw. Warszawskiego i Lyc. wołyn., z Drukarni Krzemienieckiej N. Glücksberga, MDCCCXX (1820),
77617 Jakob (Jacob) Ludwig Heinrich (1759—1827). Rozprawa o papierowych pieniądzach, według zasad Adama Smitha napisana przez ... dawniéj Profess. filozofii w Halli, a teraz Członka Komisyi prawodawczéj w Petersburgu. Przełożone przez J. P. (Jana Plichtę?). Płock, druk. Lenteckiego et Comp., 1811,
77616 Jakób Kominiarz. Tłomaczenie z francuzkiego. Warszawa, w Drukarni X. X. Missyonarzy Angielskich, 1836,
77615 Jakób z pod Giewontu.
77614 Jakob August Ludwik Wilhelm.
77613 Jakob.
77612 Jako-występki (quasi delicta).
77611 Jakliński Zygmunt.
77610 Jakliński Zygmunt. Uprawa Tytuniu. Podręcznik dla uprawiaczy w Galicyi i Bukowinie napisał ... Lwów, wyd. przez Komitet c. k. galic. Towarzystwa gospodarskiego, Kosztem subwencyi c. k. Ministerstwa rolnictwa. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, Drukarnia I Związkowa, 1894,
77609 Jakliński Władysław.
77608 Jakliński Stanisław ks.
77607 Jakliński Józef Sariusz (z XVIII w.).
77606 Jakliński dr.
77605 Jaklicz Józef (zm. 1899).
77604 Jaklewicz.
77603 Jakimowski Marian.
77602 Jakimowski Marek (pierwsza połowa XVII w.).
77601 Jakimowski Janusz (pseud.).
77600 Jakimowski Antoni (z Wojniłowic).
77599 Jakimowicz T. ks.
77598 Jakimowicz K.
77597 Jakimowicz Jan.
77596 Jakimionek Karol.
77595 Jakimionek Karol. Niepłodność drzew owocowych przez ... (Odb. z Pszczelarza i Ogrodnika). Warszawa, skład główny w księgarni Warszawskiej W. Wodzyńskiego, druk. Gazety Rolniczej, 1898,
77594 Jakimionek Karol. Kwiaciarstwo gruntowe. Wykład ... Część pierwsza — (Część trzecia). Warszawa, 1899,
77593 Jakimiak Bolesław.
77592 Jakimiak Bolesław. Potrzeby szpitalnictwa warszawskiego. Skreślił Dr. Nosocomialis (B. W. J.). (Odb. z Głosu). Warszawa, druk. F. Csernáka, 1897,
77591 Jakimeńko Borys (pseud.).