Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
4678 Badeni Jan ks. T. J. (1858—1899). Na polskich kresach. (Odb. z Przeglądu powsz.). Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899,
51653 Karwowski Adam Ferdynand (1873—1933). Na Pokładzie „Kanclerza” i „Itapariki”. Ze wspomnień lekarza okrętowego. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Towarz. Akcyjnego Artystyczno-Wydawniczego, 1900,
39519 Gniewosz Jan Nepomucen (1827—1892). Na pogrzeb ś. p. Józefa Ignacego Kraszewskiego w dniu 18 kwietnia 1887. (Odb. ze Strażnicy Polskiej). Lwów, druk. A. Wajdowiczowej, 1887,
96857 Kohn Gothilf (1844—1919). Na pogorzelców w Horodence! Jakie jest prawdziwe zadanie naszej demokracji? Studjum społeczne przez ... Z zastrzeżeniem praw autorskich. Przemyśl, nakł. autora, druk. S. F. Piątkiewicza, 1885,
21683 Czehryński Daniel. Na Podolu. Kartki z życia, napisał ... Kraków, G. Gebethner i Sp., nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 1892,
33331 Falkowski Jakub (Zebed.) (dominikanin; 1778—1836), Proniewicz Wincenty ks. i Babinowski Sylwester ks. Na Podolu w czasie wielkiego Jubileuszu przez sześć miesięcy w roku 1826 odprawionego niektóre kazania przez XX. Dominikanów litewskich miewane. Wilno, Józef Zawadzki własnym nakładem, 1827,
96856 Kohn Gothilf (1844—1919). Na Podhajce!;
28702 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gregorowicz Jan Kanty (krypt. J. K. G.; 1818—1890). Na poddaszu. Kom. w 1 odsł.
32146 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Urbański Aureli (1844—1901). Na poddaszu. (Z dni głodu). Poem. dram. w 1 a.
91364 Katalogi. Zwoliński Leonard (1863—1933) i Sp. Na podarki gwiazdkowe. Kraków, L. Zwoliński i sp. ..., 1894,
61701 Ehrenfeucht Feliks (1847—1896). Na placówkach życia, powieść społeczna wyróżniona na konkursie „Kuriera warszawskiego” w m. Maju 1888. Warszawa, A. H. Kleinsinger, druk. i skł. gł. u W. Ratyńskiego (J. Bergera), 1889,
59307 Dunin Anastazy (1802—1840). Na pismo pana Tarszeńskiego pod tytu łem Kilka słów do rodaków jestem obowiązany uczynić następującą odpowiedź. Paryż, druk. Bourgogne et Martinet, 1837,
5713 Barankiewicz Maciej (zm. 1829). Na pismo O łączeniu medycyny z chirurgią przez Augusta Bécu, Prof. Patol. i Hygieny, w Dzien. Wileń. Nr. 31 umieszczone, odpowiedź. (Rzecz wyjęta z Pamięt. Warsz., 1817, mies. listop.). Warszawa, druk. Zawadzkiego i Węckiego, 1817,
11254 Brzeziński Antoni ks. filipin (1820—1898). Na Piotrowy jubileusz Piusa IX Papieża, kazanie miane w Górce Duchownej. (Odb. z Tygodnika Katolickiego). Poznań, red. Tyg. Katol., 1871,
58835 Duchińska Seweryna z Żochowskich primo voto Pruszakowa (1816—1905). Na pięćdziesięcio-letnią rocznicę ślubów zakonnych Wielebnej Matki Teofili Mikułowskiej przełożonej Domu Siostr Miłosierdzia Świętego Kazimierza w Paryżu, dnia 2 lutego 1882 r. Paryż, Drukarnia Polska A. Reiffa, (1882),
31759 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Świderski Leopold (krypt. Ś. L.; 1853—1925). Na pensji. Kom. w 1 a.
28895 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Irzykowski Karol (1873—1944). Na pełnym morzu. Dr.
28509 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Gliński Henryk (1853—1905). Na partykularzu,
59905 Dygasiński Adolf (1839—1902). Na pańskim dworze. (Dodatek do Wędrowca, 1884). Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego, A. Kleinsinger, druk. Gazety Handlowej, 1884,
2405 Ania. Na pamiątkę, dwa wiersze. Dorpat, druk. S. Lackmana, 1889,
64675 Gallus Józef (1860—1945). Na pamiątkę związku małżeńskiego Szanownej panny Maryi Pakulla z panem Emanuelem Pietruszką ofiaruje kochający przyjaciel ... B. m. b. r. (1887),
83107 Jurczyk Józef. Na pamiątkę związku małżeńskiego Szanownej Panny Maryi Madeja z Panem Emanuelem Dziewior z Rozbarku zawartego w parafii Bytomskiej dnia 10-go lipca 1893 roku ofiaruje... B. m. b. r. (1893),
34712 Fijałkowski Antoni Melchior Optat (arcybiskup warszawski; 1778—1861). Na pamiątkę śmierci x. Antoniego Melchiora Fijałkowskiego arcybiskupa metropolity warszawskiego dnia 5 Października 1861 nastąpionej. (Warszawa), w litografii A. Dzwonkowskiego, lit.(ografował) L. Piechaczek, b. r.,
23114 Danielak Michał (1865—1918). Na pamiątkę sprowadzenia zwłok Teofila Lenartowicza do ojczyzny. Tamże [Kraków] nakł. Komitetu, Druk. Związkowa, H. Altenberg we Lwowie, 1893,
8715 Bojarski Mikołaj ks. Na pamiątkę poświęcenia kaplicy św. Stanisława, biskupa i męczennika w Krzeszowicach pod Krakowem d. 5 października 1875. Kraków, nakł. Tomasza Dutkowskiego w Krzeszowicach, Druk. Związkowa, (1895),
23631 Dawison Bogumił (1818—1872). Na pamiątkę pobytu Bogumiła Dawisona w Poznaniu. Alpuhara Mickiewicza i Gawęda o Doroszu W. Pola. Poznań, L. Merzbach, 1854,
72253 Grzywiński Paweł (zm. 1891). Na pamiątkę piérwszego mięsopustu po pogorzeli Krakowa w dzień Ś. Macieja 24 Lutego 1851. (Kraków, 1851),
7870 Bober Fr. Na pamiątkę obchodu dwóchsetletniej rocznicy zwycięstwa Jana Sobieskiego nad Turkami pod Wiedniem 1683. Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, (1883),
77622 Jakob Mojżesz. Na pamiątkę Konstytucyi 3 Maja 1791 r. Napisał ... rzeczyw. nauczyciel religii mojż. wyzn. przy szkołach publicznych w Gorlicach dla dzieci Izraela. Gorlice, z Drukarni Józefa Knapika, 1891,
1857 Altmann Karol Fryderyk Wilhelm (1824–1889). Na pamiątkę dnia 27go Stycznia 1859. (Pisz), Druck der A. Gonschorowskischen Officin zu Johannisburg in Masuren, (1859),