Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
77791 Jakubowski (z Łodzi).
77792 Jakubowski (pisarz gminny w Lipinach).
77787 Jakubowska Zofia (z Kiecia na Litwie). Beziehungen zwischen Strassburg, Zürich und Bern im XVII Jahrh. Strassburg, 1897,
77786 Jakubowska Maria z Seredyńskich. Z pobytu w Bośni. Wrażenia, obrazki i szkice skreśliła ... Bytom, G. Ś., nakł. autorki, druk. wydawnictwa Katolika, 1891,
77785 Jakubowska Ksawera z Meciszewskich.
77784 Jakubowska Fel.
77743 Jakubowicz.
77782 Jakubowicz Zachariasz. Consignatio bonorum terrestrium Regni Galiciae, juxta circulos, ordine alphabetico una cum indicatis concernentibus sectionibus camerarialibus edita a Z. B. J. Secretario C. R. Fori Nobilium Leopoliensis ad usum Consilii, secretariorum, camerariorum et advocatorum. Leopoli, typis C. R. Galiciensis Aerarialis Typographiae, 1833,
77783 Jakubowicz Zachariasz. Alphabetische Verzeichniss aller Ortschaften Galiziens und der Bukowina, aufgenommen im Jahre 1818. Lemberg, gedruckt und im Verlage bei Joseph Johann Piller, (1818),
77781 Jakubowicz Władysław ks. (pijar; zm. 1878).
77778 Jakubowicz Stanisław. Samoprząśnica (Selfactor). Studyum teoretyczno-praktyczne. Opracował ... inżynier. (Biblioteka Przemysłowa). Warszawa, nakł. Hipolita Wawelberga, Skład główny Gebethnera i Wolffa, druk. J. Bratmana, 1899,
77779 Jakubowicz Stanisław. Zarys przędzenia wełny czesankowej. Opracował ... inżynier (Biblioteka Przemysłowa). Warszawa, nakł. Hipolita Wawelberga, druk. Jana Cotty, 1895,
77780 Jakubowicz Stanisław.
77767 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). Chrześcijańska filozofia życia w porównaniu z filozofią naszego wieku panteistyczną przez ... Część I—III. Wilno, nakł. i druk. Teofila Glücksberga, księgarza i typografa, 1853,
77768 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). Grammatyka języka łacińskiego przez ... napisana, do użytku szkół przeznaczona. Część I. na klasę piérwszą. Wilno, nakł. Fr. Moritza, druk. B. Neumana, 1825,
77769 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). Grammatyka języka polskiego przez ... ułożona. Tom I—II. Wilno, nakł. Fr. Moritza, druk. Drukarni przy ulicy Sto-Jańskiej pod N. 431, 1823,
77770 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). Gramatyka języka polskiego przez ... napisana do użytku szkół przeznaczona. Część I. Na klassę piérwszą. Wilno, nakł. Fr. Moritza, Drukarnia B. Neumana, 1825,
77771 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). Grammatyka języka polskiego przez ... Część III. O składni. Wilno, nakł. Fr. Moritza, w drukarni Józefa Zawadzkiego, 1834,
77772 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). De Pulchro Platonico. Riecz proizniesionnaja pri otkrytii Kijewskago Uniwiersitieta 15 ijula 1834 g. (w: Zapiski i rieczi czytannyje w Sobranii Uniwiers. sw. Władimira, Kijow, 1840, str. 33—84).
77773 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). O sposobie uczenia języków. Jakim sposobem uczy się dziécię mowy ojczystej? Krzemieniec, nakł. Fr. Moritza, druk. B. Neumana, 1826,
77774 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). O sposobie uczenia języków. (Odb. z?). Wilno, nakł. Fr. Moritza, druk. B. Neumana, 1826,
77775 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). De Virtute Romanorum antiqua eiusque causis Commentatio in solemnibus anniversariis Caesareae Universitatis Litterarum Mosquensis die XVII Junii MDCCCXLI, recitata a ... O. Prof. Universitatis Mosquensis. B. m. b. r. (Moskwa 1841),
77776 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853). Wypisy z autorów klassycznych rzymskich dopełniające naukę przypadkowania i czasowania łacińskiego (Wilno, 1825);
77777 Jakubowicz Maksymilian (1785—1853).
77766 Jakubowicz Krzysztof.
77760 Jakubowicz J.
77758 Jakubowicz Henryk. Być czy nie być? Aspazyja. O szarej godzinie. Pieśni bez tytułu. Warszawa, skład główny w Księgarni Gebethnera i Wolffa, Drukarnia Estetyczna Sierpińskiego, 1895,
77759 Jakubowicz Henryk.
77757 Jakubowicz Dominik (1784—1874).
77745 Jakubowicz Antoni.