Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
77650 Jakobson Karol.
77649 Jakobson Gorgoniusz.
77648 Jakobson Edw.
77647 Jakobskirche. Jakobskirche zu Thorn. Inschrift um den Chor. B. m. b. r. (Toruń, ok. 1880),
77646 Jakóbski dr.
77645 Jakobsen T.
77644 Jakobsen (Jacobsen) Abraham.
77643 Jakobs Friedrich.
77642 Jakobs Fr. Constance of de Verdeling v. Polen. (Konstytucya, czyli Podział Polski). Leeuw, 1831,
77641 Jakobs Chr. Fr. Wilh.
77640 Jakobs.
77639 Jakóbowski Tomasz.
77638 Jakóbowski Leopold.
77637 Jakóbowski Józef.
77636 Jakóbowski (Jakubowski) Fr.
77635 Jakóbowski.
77634 Jakóbowicz Józef.
77633 Jakobliński.
77632 Jakoblew Dymitr, Modzelewski Jakub, Owsianko Nikifor. Z powinszowaniem Nowego Roku 1852. B. m. b. r.,
77631 Jakobini.
77630 Jakobielski (ks. prałat).
77629 Jakóbiec Jan.
77628 Jakobi Franciszek.
77627 Jakób. Jakób, złodziej londyński. Warszawa, Druk. A. Ginsa, 1891,
77626 Jakob Wilhelm.
77625 Jakob Teresa Albertyna Luiza.
77624 Jakób z Paradyża.
77623 Jakob Mojżesz. Krótki rys nayważnieyszych wiadomości judaizmu niezbędnych w każdym domu izraelskim zastosowany do planu nauki religii mojżeszowej, ułożonego przez rabinów krakowskich, przy współudziale nauczycieli religii mojż. szkół miejskich i członków sekcyi szkolnej Zboru izraelickiego w Krakowie, a potwierdzonego przez Wysoką c. k. Radę szkolną Krajową dla użytku szkół miejskich w Krakowie zestawił ... B. m. (Kraków) b. r.,
77622 Jakob Mojżesz. Na pamiątkę Konstytucyi 3 Maja 1791 r. Napisał ... rzeczyw. nauczyciel religii mojż. wyzn. przy szkołach publicznych w Gorlicach dla dzieci Izraela. Gorlice, z Drukarni Józefa Knapika, 1891,
77621 Jakob Mojżesz. Nauka religii mojżeszowej na podstawie pisma świętego. Przewodnik metodyczny zastosowany do Elementarza religii mojżeszowej napisał ... rzeczywisty nauczyciel religii mojż. przy szkole XII i XVI., członek c. k. Komisyi egzaminacyjnej dla nauczycieli szkół ludowych pospolit., c. k. zaprzysięgły tłomacz sądowy etc. w Krakowie. Kraków, nakł. Reprezentacyi Zboru Izraelickiego w Krakowie, druk. Józefa Fischera, 1897,