Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
62430 Elsner Józef (1769—1854). Msza na cztery głosy ułożona i ofiarowana Jaśnie Wiel. Dawidowi Oebschelwitz Senatorowi Kasztelanowi — Kuratorowi Generalnemu Instytutów Naukowych przez... Profesora K. W. U. Rektora Konserwatorium Muzyki. Warszawa, druk. A. Płacheckiego, 1823,
69905 Grabowski Józef (1842—1879). Msza na chór czterogłosowy z organem. Warszawa, M. Orgelbrand, 1877,
62429 Elsner Józef (1769—1854). Msza na 3 głosy z tow. organu. Chwała na wysokości. Zbiór kompozycyi kościelnych Nr. 72. Warszawa, nakł. Ferd. Hoesicka,
33836 Feliński Alojzy (1771—1820). Msza na 3 głosy męskie z tow. Organu. Chwała na wysokości. Zbiór kompozycyi kościelnych. Nr. 73. Warszawa, nakł. Ferd. Hoesicka,
62432 Elsner Józef (1769—1854). Msza ludowa. Słowa Kaz. Brodzińskiego. Ded. arcbp. Szczepanowi Hołowczycowi. Warszawa, L. Letronne i A. Płachecki, 1820.
108150 Kowalski Teofil ks., muzyk (1866-1932). (Msza ku czci św. Rodziny: Jezusa Maryi i Józefa na jeden głos z organem). (Płock, nakł. Redakcyi Śpiewu Kościelnego, druk. K. Miecznikowskiego, 1896).
39042 Fuk Feliks. Msza choralna na czerty (!) głosy mięszane z towarzyszeniem organu ułożona z melodyi pieśni mszalnych, opatrzona responsoryami podług rytualnych ksiąg rzymskich, z dodatkiem pieśni przed kazaniem tudzież dwóch pieśni śpiewanych zwykle przy zakończeniu nabożeństwa. Ułożył ... nauczyciel. Lipsk, czcionkami Breitkopfa i Härtla, b. r. (ok. 1900),
32002 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Terpiłowska Julia (zm. 1926). Mrzonki panieńskie. Gawędka.
94862 Kluczycki Stanisław (1829—1900). Mrówki. Szesnaście Pogadanek z notatek... Kraków, nakł. Jana Kluczyckiego, (Spółka wydawnicza), druk. Franciszka Kluczyckiego i Sp., 1897,
86858 Kalendarze. Mrówka. Mrówka. Kalendarz. Warszawa, (1884).
19784 Czasopisma. Mrówka. Mrówka. Czasopismo ilustrowane. (Co 10 dni). Lwów, 1869—1871.
19786 Czasopisma. Mrówka z Wawelu. Mrówka z Wawelu. Pismo pośw. ludowi. Kraków, 1869—1870.
19785 Czasopisma. Mrówka Poznańska. Mrówka Poznańska. Pismo ku użytecznej zabawie rozumu i serca. (Miesięcznik). Poznań, 1821—1822. (Kontynuowana przez Pismo Miesięczne Poznańskie).
33456 Farrar Fryderyk (William; 1831—1903). Mrok i brzask. (Darkness and dawn). Powieść z czasów Nerona. Przekład dokonany za pozwoleniem autora przez K. M. 3 tomy w jednym. (Nowa Biblioteka Uniwersalna. Seria 2. Ogóln. wyd. zesz. 88 rocz. VIII, 1894). Kraków, nakł. Księg. Spółki Wydaw. Polskiej, druk. Czasu, 1894,
17023 Crawford Francis Marion (1854—1909). Mr. Isaacs, romans indyjski, przekł. z angiel. Biblioteka Wieku IV. Warszawa, (G. Centnerszwer), druk. Wieku, 1886,
69660 Grabiński Józef hr. Mr Perraud,... A propos de la mort et des funérailles de M. Ernest Renan... Paris, 1893. (Estratto dalla Rassegna nazionale, 1o agosto 1893). Firenze, tip. di M. Cellini, b. r.,
72680 Gunter Archibald Clavering (1847—1907). Mr Barnes z Nowego Yorku. Romans w 3 tomach przez... Z angielskiego przełożyła Julia Dydyńska. (Biblioteka Rodzinna, t. 10, 11, 12). Wiedeń, nakł. F. Bondy, druk. Steina, b. r. (ok. 1890),
84123 Kadler Ludwik (1838—1899). Mózg, mlecz i przymiot (syfilis). Skreślił Dr ... Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1889,
47936 Hoyer Henryk Fryderyk (pisze pod imieniem Henryk; 1834—1907). Mózg i myśl. Przez D-ra ... prof. Uniw. (Odb. z Wszechświata): Warszawa, druk. Emila Skiwskiego, 1894,
17888 Czarkowski Piotr (1808—1898). Mównictwo czyli poczęcie się i pierwotny rozwój mowy Bohów Sławian naszych praojców krótko, poprostu i dowodnie wyłożył... Warszawa, nakł. i druk. S. Orgelbranda, 1857,
67100 Giedroyć Dowmont Franciszek (1860—1944). Mór w Polsce w wiekach ubiegłych zarys historyczny podał D-r. Fr. Giedroyć. Rzecz drukowana w „Kronice Lekarskiej”. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. L. Szkadzińskiego i S-ki, 1899,
30340 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Morzkowska A. Mól i mucha. Dial.
52434 Dramat i Dramatycy. Dramat Tłumaczony. Bayard Jan Franciszek Alfred (1796—1853). Mój zięć. Kom. w 1 a.
14059 Cherbonnel Alice (pisze pod pseud. Jean de la BRÈTE). Mój wuj i mój proboszcz. Dzieło uwieńczone przez Akademię francuzką nagrodą Montyona. Biblioteka „Wieku" XXV. Warszawa, druk Wieku, 1892,
14060 Cherbonnel Alice (pisze pod pseud. Jean de la BRÈTE). Mój wuj i mój proboszcz, powieść, przekład A. Callier, z przedmową Juliana Mohorta (Ochorowicza). (Biblioteka Dzieł Wyborowych, nr 112). Warszawa, Druk. Biblioteki" Dzieł Wyborowych, (1899).
93564 Kisielnicka Józefa ze Skórzewskich (ur. ok. 1865, zm. 1941). Mój testament. Powieść. Mea, obrazek kanadyjski. W sercu garbuska. Powieść przez Esteję. Kraków, nakł. G. Gebethnera i Spółki, druk. W. L. Anczyca i Spółki, Warszawa, Gebethner i Wolff, 1891,
95341 Kneipp Sebastian ks. (1821—1897). Mój testament dla zdrowych i chorych. Napisał Monsignor ..., Prałat papieski i proboszcz w Wörishofen. Przetłómaczył Ks. Juljan Łukaszkiewicz. Tamże [Kempten, Bawarja, nakł. i druk. Józefa Kösla], 1895,
5319 Bałucki Michał (1837—1901). Mój pierwszy występ literacki. Zbiór nowel. 1. Jaką miarką mierzysz — taką ci oddadzą. 2. Wiedźma. 3. O zagon ziemi. 4. Złodziejska ambicya. 5. Stróż nocny. 6. Dla szczęścia dziecka. 7. Przez tydzień aktorem. 8. Zaklęte pieniądze. 9. Mój pierwszy występ literacki. (Biblioteka uniwersalna nowa). Kraków, nakład Księgarni J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna, Druk. Związkowa, 1889,
83973 Kaczkowski Zygmunt (1825—1896). Mój Pamiętnik z lat 1833—1843. Lwów, nakł. księgarni Gubrynowicza i Schmidta, druk. Słowa Polskiego, 1899,
30949 Dramat i dramatycy. Dramat Polski. Przybylski Zygmunt (1856—1909). Mój mały. Kom. w 1 a.