Id: Nazwisko i imię / hasło [z‑a]: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
77828 Jakubowski Franciszek (ur. ok. 1798, zm. 1868).
77823 Jakubowski Franciszek (ur. ok. 1798, zm. 1868). Cieniom Artura hrabi Potockiego. Kraków, druk. St. Gieszkowskiego, b. r. (1832),
77822 Jakubowski Fr.
77814 Jakubowski Faustyn (1837—1898). Obrona w sprawie karnej P. Dra Ferdynanda Weigla przeciw ks. Waleryanowi Serwatowskiemu o występek obrazy czci z §§. 488 i 491 Ustawy karnej, wygłoszona na posiedzeniu Sądu Przysięgłych w Krakowie d. 17 Października 1878 r. Kraków, nakł. Kazimierza Koska, czcionkami Drukarni Czasu, 1878,
77815 Jakubowski Faustyn (1837—1898). Odpowiedź na „Objaśnienia” p. Oechelhäusera, Dyrektora Towarzystwa gazowego w Dessau, przedłożona Radzie miejskiéj przez sprawozdawcę Komisyi Gazowej r. m. Dra ... Kraków, nakł. Rady Miejskiéj Krakowskiéj, druk. Czasu Fr. Kluczyckiego i Sp., 1885,
77816 Jakubowski Faustyn (1837—1898). Projekt umowy o dzierżawę teatru w Krakowie. Kraków, nakł. Gminy miasta Krakowa, druk. A. Koziańskiego, b. r. (1893),
77817 Jakubowski Faustyn (1837—1898). Projekt umowy o dzierżawę teatru w Krakowie, uchwalony na posiedzeniach pełnej Rady miejskiej w dniach 15, 17, 20, 25, 31 maja i 5 czerwca 1893. Tamże [Kraków, nakł. Gminy miasta Krakowa, druk. A. Koziańskiego], 1893,
77818 Jakubowski Faustyn (1837—1898). Projekt (3) umowy o dzierżawę teatru w Krakowie. Tamże [Kraków, nakł. Gminy miasta Krakowa, druk. A. Koziańskiego], (maj 1893),
77819 Jakubowski Faustyn (1837—1898). Sprawozdanie Komisyi Przemysłowej w sprawie założenia w Krakowie składów na produkta rolnicze. Kraków, nakł. Gminy m. Krakowa, druk. A. Koziańskiego, (ok. 1888),
77820 Jakubowski Faustyn (1837—1898). Zdania ze wszystkich Umiejętności prawniczych i politycznych, których po złożeniu ścisłych egzaminów, w celeu (!) uzyskania stopnia doktora praw na c. k. Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ... Koncypient adwokacki rodem z Pilzna w Galicyi dnia 8 Kwietnia 1865 r. o godz. 4éj po południu w Kollegium Prawniczém gotów jest publicznie bronić. Kraków, Drukarnia c. k. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1865,
77821 Jakubowski Faustyn (1837—1898).
77813 Jakubowski Edward Starża.
77812 Jakubowski Cezar.
77811 Jakubowski Bazyli Roman. Zarysy teoryi utworzenia wszechświata i życia wiecznego. Skreślił ... Warszawa, druk. Aleksandra Pajewskiego, 1873,
77809 Jakubowski August Antoni (ur. ok. 1815, zm. 1837). The Remembrances of a Polish Exile. Albany: Printed, Philadelphia: Reprinted for a Polish Exile, Haswell and Fleu, Printers, 1836,
77810 Jakubowski August Antoni (ur. ok. 1815, zm. 1837).
77808 Jakubowski Antoni.
77807 Jakubowski Andrzej.
77806 Jakubowski Alojzy.
77805 Jakubowski Aleksander.
77804 Jakubowski Adolf.
77797 Jakubowski Adam Kasper ks. (pijar; 1801—1882). Myśli o podniesieniu przemysłu i fabryk w Galicyi, przez Ks. A. J. (Odb. z Rocznika c. k. Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego). Kraków, druk. Czasu, 1853,
77798 Jakubowski Adam Kasper ks. (pijar; 1801—1882). o tygodniku warszawskim umieszczanym w Czasie, dzienniku krakowskim. (Odb. z Nowin). Lwów, druk. E. Winiarza, 1855,
77799 Jakubowski Adam Kasper ks. (pijar; 1801—1882). Uzupełnienie zdania sprawy z czynności Komitetu Pogorzeli Miasta Krakowa. B. m, b. r. (z datą: 10 XII 1853),
77800 Jakubowski Adam Kasper ks. (pijar; 1801—1882). Kilka uwag w zastósowaniu do obrotów stołowych, wypukiwań i magnetyzmu zwierzęcego, napisał Ks. A. J. (Odb. z Czasu). Kraków, czcionkami Drukarni Czasu, 1853,
77801 Jakubowski Adam Kasper ks. (pijar; 1801—1882). Zbiór wiérszy ku nauce i zabawie ludu. (Wykład nauk dla ludu staraniem wydziału rozpowszechniania oświaty Towarzystwa naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego. II). Kraków, drukarnia Uniwersytetu, 1850,
77802 Jakubowski Adam Kasper ks. (pijar; 1801—1882). Zdanie sprawy z czynności Komitetu Pogorzeli miasta Krakowa, od zawiązania tegoż Komitetu w dniu 20 Lipca 1850 roku do dnia 8 Marca 1851 roku. B. m. b. r. (z datą: Kraków 6 VI 1851),
77803 Jakubowski Adam Kasper ks. (pijar; 1801—1882).
77796 Jakubowski Ad. ks.
77795 Jakubowski A.