Id [9‑0]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
77680 Jakowicki Teodor (1823—1893). Otto der Grosse der Gründer des römisch deutschen Kaiserreichs. Posen, Merzbach, 1882,
77679 Jakowicki Teodor (1823—1893). Ueber die Gründung des Russenreiches. I. Thl. Posen, M. Zoern, 1865,
77678 Jakowicki Ludwik (1819—1900).
77677 Jakowicki Ludwik (1819—1900). Observationes in Thucydidis libri tertii cap. XXXVII—XLVIII scripsit ... Neustadt Westpr. (Wejherowo), H. Brandenburg, 1879,
77676 Jakowicki Ludwik (1819—1900). Observationes in sex prima tertii libri Horatii carmina arto inter se vinculo connexa (w: Piętnaste Sprawozdanie Królewskiego Katol. Gimnazyum w Trzemesznie, z roku szkolnego 1853—1854).
77675 Jakowicki Józef.
77674 Jakowicki Ignacy (1793—1847).
77673 Jakowicki Ignacy (1793—1847). Wykład oryktognozyi i początków geognozyi przez ... Filozofii Kandydata, dającego kurs mineralogii w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. Wydanie drugie, poprawione i znacznie powiększone z tablicą na miedzi rzniętą. Wilno, drukarnia Manesa i Zymela, 1827,
77672 Jakowicki Ignacy (1793—1847). Krótki wykład oryktognozyi i geognozyi podług ostatniego układu Wernera ułożony przez ... Filozofii Kandydata Nauczyciela Matematyki w Gymnazyum przy Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. Wilno, druk. Zymela Typografa i Szryft-gissera Grodzieńskiego, 1825,
77671 Jakowicki Ignacy (1793—1847). Sistiematiczeskaja opis' minierałogiczeskago kabinieta impieratorskoj wilenskoj miediko-chirurgiczeskoj Akadiemii. Sostawlennaja ... magistrom fiłozofii, wietierinarnym lekariem pierwago otdielenija, czlenom impieratorskago moskowskago obszczestwa ispytatielej prirody. Czast pierwaja — Czast' wtoraja. Wilna, w tipografii F. Glüksbierga, 1836,
77670 Jakowicki Ignacy (1793—1847). Obserwacye geognostyczne w guberniach zachodnich i południowych Państwa Rossyyskiego. Przez ... dającego kurs mineralogii w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim, członka towarzystwa Imperatorskiego Moskiewskiego badaczow natury. Wilno, nakł. A. Marcinowskiego, 1831,
77669 Jakowicki Ignacy (1793—1847). Mineralogia zastósowana do sztuki rzemiosł, fabryk i rolnictwa, ułożona dla klassy III. szkół powiatowych, przez ... Wilno, nakł. i druk. N. Glücksberga, 1827,
77668 Jakowicki Antoni.
77667 Jakowicki Antoni. Zur physiologischen Wirkung der Bluttransfusion. Inaugural-Dissertation. Dorpat, Druck von Heinrich Laakmann, 1875,
77666 Jakowicki Antoni. Przyczynek do badań nad fizyologicznem działaniem przelania krwi. (Transfusio sanguinis). Rozprawa ... z Dorpatu. Uwieńczona złotym medalem. (Odb. z Gazety Lekarskiej). Warszawa, drukarnia Gazety Lekarskiej, 1875,
77665 Jakowicki.
77664 Jakowicka Helena.
77663 (Jakowicka Friderici Teodozja; 1835—1889). Na cześć P. Teodozyi Friderici Jakowickiej. Lwów, z Drukarni Zakł. Nar. im. Ossolińskich, b. r. (z datą 20 VII 1872),
77662 (Jakowicka Friderici Teodozja; 1835—1889). Sławionéj artystce opery polskiéj ... W dowód uwielbienia grono czcicieli. Lwów, druk. Zakł. narod. Ossolińskich, 1873,
77661 (Jakowicka Friderici Teodozja; 1835—1889). Sławionej artystce opery polskiéj pani ... w hołdzie składa grono wielbicieli. Lwów, nakł. J. Płockiego, druk. Zakład. narod. im. Ossolińskich, b. r. (z datą 20 VII 1872),
77660 Jakowicka Helena.
77659 Jakoweńko.
77658 Jakott Franciszek.
77657 Jakoś.
77656 „Jakor” (Towarzystwo Ubezpieczeń).
77655 Jakonis Józef.
77654 Jakomoże Mieczysław (pseud.?).
77653 Jakoby Martin.
77652 Jakobsztamm A. Ch. Rozbior artykułu 149 kodexu handlowego czyli Odpowiedź na zamieszczone w tomie 5tym Temidy Polskiéj pytanie prawne: Co znaczy wyraz Opposition użyty w Art. 149 K. H. czy wymówka czy też Areszt tudzież rozbiór artykułu 447 K. P. S. przez ... Wydanie drugie, poprawione, nowemi spostrzeżeniami pomnożone i poprzedzone dosłownym wyciągiem Artykułu z Temidy Polskiej. Warszawa, nakł. Autora, druk. Adolfa Krethlowa, 1853,
77651 Jakobsztamm A. Ch. Rozbiór art. 149 Kod. handl., czyli Odpowiedź na zamieszczone w Tomie V. Temidy pols. pytanie prawne: Co znaczy wyraz opposition, wzięty w art. 149 K. H., czy wymówka, czy też areszt? tudzież rozbiór art. 446 K. P. S. przez ... Warszawa, 1850,