Id: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł [z‑a]: Miejsce i rok wydania:
93608 Kiszewski Antoni (ur. 1810, zm. ok. 1887). Wzory poezyi polskiéj ułożył ... Nauczyciel przy Król. Katol. Seminaryjum naucz. w Paradyżu. Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, druk. M. Bussego, 1876,
39037 Führer von Sonnenfeld M. A. Wzory poezyi niemieckiej w języku polskim przez M. A. Führer v. Sonn. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1888,
103538 Kosiński Teofil. Wzory pisma polskiego, rossyjskiego, niemieckiego i słowiańskiego, z dodatkiem jednej tablicy pisma francuzkiego, gotyckiego i innych. Warszawa, b. r. (przed 1874),
103539 Kosiński Teofil. Wzory pisma polskiego, rossyjskiego, niemieckiego i słowiańskiego, z dodatkiem 1éj tablicy pisma francuzkiego, gotyckiego i innych, ułożone, a przez J.W. Ministra Oświecenia Narodowego do użytku uczniów szkół rządowych w Królestwie Polskiém polecone. Warszawa, 1872,
103536 Kosiński Teofil. Wzory pisma polskiego i niemieckiego, z dokładnym wykładem sposobu pisania każdéj głoski, zawierające 100 ćwiczeń, oraz niezawodne zasady wydoskonalenia złego charakteru pisania, w ciągu 20 lekcyi, z dodatkiem objaśnień. Poznań, 1872,
103537 Kosiński Teofil. Wzory pisma polskiego i niemieckiego z dokładnym wykładem sposobu pisania każdéj głoski, zawierające przeszło 100 ćwiczeń postępowo stopniowanych, oraz niezawodne zasady wydoskonalenia złego charakteru pisania i zmienienia go w ciągu 20 lekcyi na czytelny, równy, jednostajny, płynny i pospieszny. Ułożył ..., b. N. p. G. R. w Warszawie, podług zasad doświadczeniem nabytych i ugruntowanych na dwudziestosześcio letniej praktyce. Do samouczenia się i dla Nauczycieli zastósowane. Wrocław, nakł. autora, lit. A. Köhler, b. r. (ok. 1873),
103535 Kosiński Teofil. Wzory pisma polskiego i niemieckiego dla początkujących zawierające 66 ćwiczeń polskich postępowo-stopniowanych, oraz 60 ćwiczeń niemieckich, razem z 30 stronnic złożone, z dopiskami objaśniającemi zasady, i dodaniem tablicy linii cieniowych czyli ryg do potrójnej wielkości pisma użytecznych. Ułożył i wydał swym nakładem ... b. nauczyciel przy Gimnazyum Realnem w Warszawie. (Warszawa), lit. J. V. Fleck & Co., b. r.,
110028 Czernecki Józef (1847—1929). Wzory pisma ozdobnego, zesz. I—IV. Tamże [Lwów], litogr. A. Przyszlaka, 1897,
22084 (Czerwiński i Spółka). Wzory pism znajdujących się w drukarni Czerwińskiego i Spółki w Warszawie. Warszawa, druk. Czerwińskiego i Spółki, 1875,
68269 Glücksberg Natan (1780—1831). Wzory Pism Rozmaitych Gisserni i Drukarni N. Gluüksberga, Księgarza i Typografa Królewsko-Warszawskiego Uniwersytetu. Warszawa, 1829,
67269 Gieszkowski Stanisław (1811—1851). Wzory pism rozmaitych drukarni ... Kraków, druk. S. Gieszkowskiego, 1838,
21625 Czech Józef (księgarz; 1806—1876). Wzory pism polskich i niemieckich, oraz winiet drukarni ... w Krakowie. B. r. (ok. 1840),
68270 Glücksberg Natan (1780—1831). Wzory pism i ozdób drukarskich, znajdujących się w drukarni...
2148 Anczyc Władysław Ludwik (1823–1883). (–). Wzory pism Drukarni Wł. L. Anczyca i Spółki pod zarządem Jana Gadowskiego. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca, 1884,
104473 Bensdorff Józef. Wzory pism drukarni Józ. Bensdorfa w Krakowie. Kraków, 1864,
104472 Bensdorff Józef. Wzory pism drukarni J. Bensdorfa. B. m. b. r. (Kraków, po r. 1861),
17102 (Csernák F.). Wzory pism drukarni F. Csernák. Warszawa, 1895,
76305 Jackowski. Wzory pisania polskie początkowe dla młodzieży uczącéj się, napisane przez ... Warszawa, 1823,
13528 Cercha Maksymilian (1818—1907), Wzory nauki rysunku dla szkół ludowych ułożone i wydane przez ... Prof. rys. przy Seminaryum żeńskiem w Krakowie. Dział I—II. Poszytów III i III. Kraków, Zakład Litogr. M. Salba, (1872—1873),
15330 Christiani (Chrystiani) Franciszek Ksawery (1772—1842). Wzory na domy zajezdne przy drogach bitych, projektowane i litografowane w Dyr. jeneralnéj Korp. Inżenierów dróg i mostów. Warszawa, 1824,
64321 Gain Jan. Wzory Kalligraficzne Pism Polskiego, Rossyjskiego, Niemieckiego i innych; ułożone i napisane przez..., a staraniem Składu materyałów piśmiennych i rysunkowych Wł. Bednawskiego dawniéj A. Giwartowskiego & Comp. wydane. Warszawa, Lith. Anstalt v. M. Singer in Leipzig, 1860,
72408 Guhra Piotr. Wzory kaligraficzne polskie dla szkół elementarnych miejskich i wiejskich, oraz do prywatnego użycia i wydoskonalenia się w sztuce pisania. Napisał i ułożył... III zeszyty. Leszno i Gniezno, u Günthera,
44614 Herkner Józef (1802—1864). Wzory kaligraficzne I. Herknera angielskiego, francuzkiego i niemieckiego. Warszawa,
81627 Jeske August Adam (1836—1875). Wzory kaligraficzne do nauki czytania i pisania. Warszawa, M. Arct,
50974 Karmański Jan Ignacy (ur. 1809, zm. ok. 1875). Wzory kaligraficzne dla Szkół (litografowane),
67885 Gliński Andrzej (1843—1908). Wzory i zadania do ćwiczeń stylistycznych dla szkół ludowych, wydziałowych, tudzież rzemieślniczych i rolniczych, zastósowane do nauki z poglądu jako objaśnienia do tablic w szkołach używanych, zebrał i ułożył..., nauczyciel w c. k. Seminaryum nauczycielskiém rzeszowskiém. Kraków, nakł. Księgarni J. M. Himmelblaua, druk. Uniw. Jag., 1880,
79936 Jasiński Stanisław. Wzory i plany ogrodów zastosowane do potrzeb naszego kraju, oraz wzory kobierców kwiatowych z 16tu tablicami planów i opisem hodowli stosownych roślin. Przez ... Warszawa, nakł. Księgarni B. Cassiusa, druk. J. Noskowskiego, 1879,
38539 Fritsche. Wzory galeryi balkonowych, kanapek, kroksztynów i schodów żelaznych odlewanych w fabrykach żelaznych Wełdzierz i Maksymówka w cyrkule Stryjskim w Galicyi austryjackiej położonych. Wełdzierz, nakł. Fritsche Foltoński i Sp., litogr. I. Weinhalda w Warszawie, b. r. (ok. 1840),.
76609 Jaeger de Jaxtthal Edward dr (professor; ur. 1783). Wzory druku do użytku lekarzy trudniących się chorobami ócz przez ... doktora medycyny i chirurgii, profesora okulistyki, primariusza oddziału I kliniki okulistycznej w Szpitalu Głównym w Wiedniu etc. etc. Wiedeń, w Drukarni Nadwornej, do nabycia w Księgarni L. W. Seidla i Syna, 1863 (tak na karcie tytułowej, na okładce: 1864),
15332 Christiani (Chrystiani) Franciszek Ksawery (1772—1842). Wzory do szarwarków. Warszawa 18.?