Id [0‑9]: Nazwisko i imię / hasło: Tytuł: Miejsce i rok wydania:
3272 Arndt Ernest Maurycy (1769–1860). Werke, III, Schriften. Leipzig, 1896.
3273 Arndt Ernest Maurycy (1769–1860).
3274 Arndt H. A. von. Romejko. Erzählung aus dem polnischen Familien-Leben. von... Frankfurt, Im Selbstverlage des Herausgebers, Druck Nürnberg u. Jeretzke in Berlin, 1867,
3275 Arndt H. A. von.
3276 Arndt Jan,
3277 Arndt Johann (1555–1621). Jana Arnta, S. Pamięci Generalnego Księstwa Luneburgskiego Superintendenta, Sześć Ksiąg O Prawdziwym Chrześciaństwie O zbawienney Pokucie, serdecznéy Skrusze i Żalu za grzech, prawéy Wierze, świętobliwym Żywocie i przystoynym prawdziwych Chrześcianów Obcowaniu: Oraz Informatorium iego Biblicum, i dziewięć Listów tu należących, Które w ninieyszych noydoskonalszych Edycyach Niemieckich tak wydane Że do każdego rozdziału modlitwa przyłożona, albo w Ogrodeczku Rayskim pokazana, a mieysca, trudnieysze do wyrozumienia krociuchno wyłożone: Reiestrem pożytecznym, tak na Wyroki Byblii świętéy i wszystkie pamięci godne rzeczy w téy Księdze, iako na Ewanielie i Lekcye Niedzielne Świąteczne i na Katechyzm caly; Ale teraz z Niemieckiego na Polski ięzyk na rozmnożenie chwały Bożéy w kraiach Polskich, przy Asystencyi BOskiéy, przetłumaczone Przez X. Samuela Tschepiusa, Archipresbytera i Proboszcza Działdowskiego, Nidborskiego i Dąbrowieńskiego. Na końcu też przydana Książka Modlitew Ducha Świętego pelnych Rayski Ogrodeczek nazwana. W Królewcu, druk. i nakł. Nadwornéy Drukarni Hartunga, 1845,
3278 Arndt Johann (1555–1621). Jana Arnta S. Pamięci Generalnego Księstwa Luneburgskiego Superintendenta Sześć Księgi(!) o Prawdziwym Chrześciaństwie z Niemieckiego na Polski ięzyk przetłumaczone przez X. Samuela Tschepiusa, Archipresbytera i Proboszcza Działdowskiego, Nidborskiego i Dąbrowieńskiego. W Królewcu, druk. i nakł. Hartungskiej Drukarni, 1890,
3279 Arndt Johann (1555–1621). Jana Arnta S. Pamięci Generalnego Księstwa Luneburgskiego Superintendenta Cztery Księgi o Prawdziwym Chrześciaństwie z Niemieckiego na Polski ięzyk przetłumaczone przez X. Samuela Tschepiusa, Archipresbytera i Proboszcza Działdowskiego, Nidborskiego i Dąbrowieńskiego. Na końcu też przydana Książka Modlitew Ducha Świętego pełnych Rayski Ogrodeczek nazwana. W Królewcu, druk. i nakład. H. Hartunga, 1870,
3280 Arndt Johann (1555–1621). Rayski Ogrodeczek. W Poznaniu, czcionkami W. Deckera i Spółki, 1834,
3281 Arndt Johann (1555–1621). Nieboszcz. Jana Arnta. Niegdyś Generaln. w X. Luneburskim Superintendenta, Rayski Ogródeczek, Pełen Cnót Chrześciańskich, Aby przez Nabożne i Pocieszne Modlitwy były w duszę wszczepione; Chrześciaństwu otworzony, A teraz podług Edycyi Polskiéy, Od X. Samuela Ludowika Zasadyusa Proboszcza Strasfurtskiego. W Brzegu Szląskim, roku 1736 wydaney. Z poprawą Reiestrów i omyłek drukarskich I z Przydatkiem Nowych Dzieiów cudownych, które się z tym Rayskim Ogródeczkiem i z Księgą, Prawdziwe Chrześcianstwo nazwaną, przydały, A w przeszłéy Edycyi Polskiéy, i w wielu z Niemieckich nie są opisane, Subtelnieyszemi i większemi Literami nowo drukowany. W Królewcu, drukiem i nakładem Nadworney Drukarni Hartunga, 1844,
3282 Arndt Johann (1555–1621). Nieboszcz. Jana Arnta, Niegdyś Generaln w X. Luneburskim Superintendenta, Rayski Ogródeczek, Pełen Cnót Chrześciańskich, Aby przez Nabożne i Pocieszne Modlitwy były w duszę wszczepione; Chrześciaństwu stworzony, A teraz podług Edycyi Polskiey Od X. Samuela Zasadyusa, Proboszcza Strasfurtskiego. W Brzegu Szląskim, roku 1736 wydaney nowo drukowany. W Królewcu, drukiem i nakładem Drukarni Hartunga, 1870.
3283 Arndt Richard. Die Beziehung König Sigmunds zu Polen bis zum Ofner Schiedsspruchs 1412. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der hohen philosophischen Fakultät der Vereinigten Friedrichs-Universität Halle Wittenberg. Halle A. S., Druck von C. A. Kaemmerer et Co., 1897,
3284 Arndt Wilhelm Ferdynand (1838–1895) et Roepell Ryszard. Annales Poloniae ex recensione Arndtii et Roepellii in usum scholarum ex Monumentis Germaniae historicis recudi fecit Georgius Heinricus Pertz. etc. (po drugiej stronie tytuł: Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum... Annales Poloniae). Hannoverae, imp. Bibliopolii Hahniani, 1866,
3285 Arndts Ludwik (1803–1878). Encyklopedya i methodologia prawa przez Dra... c. k. rządowego radcy i zwyczajnego professora rzymskiego prawa w Wiedniu. Wydanie trzecie (niemieckie). Na Język polski przełożył F. M. Kijów, druk. Uniwersytetu św. Włodzimierza, 1866,
3286 Arnese Vincent. État des sciences et des arts en Italie depuis le V siècle jusqu'à nos jours par... Posen, impr. de Louis Merzbach, 1870,
3287 Arnese Vincent. A la Gazeta narodowa à Léopol. (Podpisano: Arnese ex officier de l'Armée italienne.). Posnanie, le 31 7 1883,
3288 Arnese Vincent. Un peu plus de lumière. Réponse à l’article Le telegramme de Garibaldi, inséré dans le N° (?) du „Dziennik Poznański”. Posen, b. r.,
3289 Arnese Vincent. Raphaël et la Fornarina. Roman historique tiré de notes italiennes par Le Chr d'Arn... Posen, chez J. I. Kraszewski (Dr. W. Łebiński), 1878,
3290 Arnese Vincent. Avant, durant et après la révolution polonaise de l'année 1863, documents personnels, correspondance, articles de journeaux, discours etc, pendant une période de 20 ans. Par... exofficier de l'armée italienne. Posen, impr. J. I. Kraszewski (dr. W. Łebiński),. 1882,
3291 Arnim Aleksander Henryk (1798–1861),
3292 Arnim-Schlagenthin,
3293 Arnold franciszkanin. Żywot św. Anieli z Fulginu. Przetłumaczył Nowalski, kameduła. Warszawa, druk. Jaworskiego, 1870,
3294 Arnold Arthur C.,
3295 Arnold E. J. Dr. Kurze Erzählungen zum Lesen und Wiedererzählen, Auswendiglesen und Uebersetzen u. s. w. mit Hinzufügung eines deutsch-polnisch-französischen Wörterbüchleins. Warszawa, Bernstein, 1852,
3296 Arnold E. J. Dr. Krótkie powiastki dla wprawy młodzieży Dra ... w polskim i niemieckim języku, mianowicie do odczytywania, opowiadania swojemi słowy, odpisywania, poprawiania, powtarzania przez pytania i odpowiedzi, uczenia się na pamięć i tłumaczenia. Zebrał i przełożył z niemieckiego T. Nowosielski. Warszawa, J. Bernstein, 1852,
3297 Arnold E. J. Dr.
3298 Arnold Georg. Elegie am Grabe seines Freundes Carl Bauer, Hörers der Philosophie. Lwów, Piller, 1820.
3299 Arnold J. Daniel (z Rogoźna). De veneficio arsenic. Berlin, 1813,
3300 Arnold Jerzy Chrystyan (1747–1827). Aevum Augustorum medicis quoque dulce, Fridericum Augustum cum urbem intraret salutaturus recolit... (Commentatio de historia medicinae in Polonia.) Varsaviae, typ. Novellarum publicarum, MDCCCVII (1807),
3301 Arnold Jerzy Chrystyan (1747–1827). Directio suprema medica Ducatus Varsaviensis medicos hujus provinciae incitat ad alacriter peragenda munera. Mentem ejusdem interpretaturus de eo, quid Principes egerint, quo valetudinis populi Polonici melior fieret conditio, commentatur... Varsaviae, typ. Schol. Piar., MDCCCVII (1807),